AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 23-10-2015
Aflevering 40
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 19-12-2014
CiteertitelAB 2015/370
SamenvattingBeroep na ingebrekestelling is niet onredelijk laat.
Samenvatting (Bron)Vennootschapsbelasting; artikel 6:12, lid 4, van de Awb (tekst per 1 oktober 2009). Beroep tegen fictieve weigering vijf maanden na ingebrekestelling. Correspondentie na ingebrekestelling over vraag of de Inspecteur in verzuim is, maakt dat beroep niet onredelijk laat is ingesteld.
AnnotatorR. Ortlep
UitspraakECLI:NL:HR:2014:3607
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCRvB
TitelCentrale Raad van Beroep 28-07-2015
CiteertitelAB 2015/371
SamenvattingHet bestuursorgaan is onredelijk laat in gebreke gesteld.
Samenvatting (Bron)Onredelijk laat ingesteld verzoek voor dwangsom.
AnnotatorR. Ortlep
UitspraakECLI:NL:CRVB:2015:2642
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 16-09-2015
CiteertitelAB 2015/372
SamenvattingVertrouwensbeginsel. Het leven van een professionele marktpartij gaat niet altijd over rozen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 december 2014 heeft het algemeen bestuur [appellante] onder oplegging van een dwangsom gelast om binnen zes maanden na de verzenddatum van dit besluit de volgende maatregelen te treffen: - het staken en gestaakt houden van het gebruik van de bedrijfsruimte op de begane grond van het pand [locatie] te Amsterdam als fietsverhuurbedrijf; - het verwijderen en verwijderd houden van alle zaken ten behoeve van het gebruik van die bedrijfsruimte als fietsverhuurbedrijf.
AnnotatorR. Ortlep
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3006
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 17-06-2015
CiteertitelAB 2015/373
SamenvattingDe plicht tot openbaarmaking ingevolge de Wob heeft geen betrekking op informatie die reeds openbaar is.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 mei 2013 heeft de korpschef een verzoek van [appellant] om informatie gedeeltelijk ingewilligd.
AnnotatorL.M. Koenraad
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1863
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 20-05-2015
CiteertitelAB 2015/374
SamenvattingRecht tot betoging, procesbelang, beperking/verbod betoging, demonstratief kampement.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 december 2012 heeft de burgemeester beperkingen gesteld aan de betoging van De Buitenkerk.
AnnotatorJ.G. Brouwer , B. Roorda
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1569
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 11-03-2015
CiteertitelAB 2015/375
SamenvattingPassagier heeft doeltreffende civielrechtelijke rechtsgang voor handhaving van verordening niet benut en verzoekt om bestuursrechtelijke handhaving. Verplicht Verordening nr. 261/2004 tot nadere uitvoeringsmaatregelen voor handhavingsbevoegdheid in individuele gevallen?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 februari 2012 heeft de staatssecretaris een verzoek van [appellante] om handhavend op te treden tegen Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (hierna: KLM) afgewezen.
AnnotatorC.N.J. Kortmann , M.S. Klijsen
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:699
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 12-11-2014
CiteertitelAB 2015/376
SamenvattingBelanghebbende. Afwijzing verzoek handhavend optreden door minister raakt niet een aan het college van burgemeester en wethouders toevertrouwd belang, dus geen besluit.
Samenvatting (Bron)Het college heeft de minister verzocht om handhavend op te treden vanwege het boren van gaten in asbesthoudende dakplaten voor het bevestigen van zonnepanelen op de panden aan de Oudijk 12 te Westwoud en de Zuiderdracht 22 te Oosterblokker. De minister heeft dit verzoek op 2 oktober 2013 afgewezen.
AnnotatorH.D. Tolsma
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:4084
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCBb
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 20-03-2015
CiteertitelAB 2015/377
SamenvattingAfwijzing wrakingsverzoek na procesbeslissing.
Samenvatting (Bron)Wrakingsverzoek. Verzoek tijdig (één dag na de zitting). Procesbeslissing. Geen sprake van een procesbeslissing die dermate onbegrijpelijk is dat deze een zwaarwegende aanwijzing oplevert voor het oordeel dat de behandelend rechters jegens verzoekster vooringenomen zijn.
AnnotatorP.C. Adriaanse
UitspraakECLI:NL:CBB:2015:93
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCRvB
TitelCentrale Raad van Beroep 18-08-2015
CiteertitelAB 2015/378
SamenvattingAan de bijstand verbonden verplichtingen. Verplicht gebruikmaken van nachtopvang met oog op arbeidsinschakeling? Proceskosten. Incidenteel beroep.
Samenvatting (Bron)De rechtbank terecht heeft overwogen dat de nadere verplichting (gebruik maken van de nachtopvang) op een ondeugdelijke grondslag berust. De enkele omstandigheid van dakloos zijn betekent niet dat het verblijven in de nachtopvang voor betrokkene gericht is op arbeidsinschakeling. Nadere toelichting ontbreekt waarom een minder ingrijpende verplichting zoals dagbesteding niet zou volstaan. Hierdoor ontvalt aan de opgelegde maatregelen de grondslag. Beoordeling incidenteel hoger beroep: ingeval van een door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand en aanwezige kosten, staan gemaakte afspraken niet in de weg aan het aannemen van procesbelang. Wegingsfactor proceskosten: anders dan de rechtbank heeft overwogen is niet sprake van een eenvoudige zaak en moet deze als gemiddeld (factor 1) worden aangemerkt.
AnnotatorC.W.C.A. Bruggeman , R. Stijnen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2015:2792
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNationale ombudsman
TitelNationale ombudsman 03-07-2015, 2015/108
CiteertitelAB 2015/379
SamenvattingKlachtrecht. Telefonisch contact met de burger. Vereiste van fatsoenlijke bejegening. Vereiste van fair play.
AnnotatorP.J. Stolk
LinkVolledige tekst uitspraak (Nationale ombudsman)
Artikel aanvragenVia Praktizijn