Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 16-11-2015
Aflevering 11
RubriekArtikelen
TitelEnkele knellende punten in de gemeentelijke structuur. De raad en het college van B&W in de ruimtelijke ordening
CiteertitelTBR 2015/173
SamenvattingJurisprudentie heeft problemen aan het licht gebracht die zich hebben voorgedaan in de verhouding tussen de (gemeente)raad en het college van burgemeester en wethouders (verder aan te halen als het college) op het terrein van de ruimtelijke ordening. Daarnaast komen in de praktijk overeenkomsten voor ter zake van de inhoud en de kosten van uitvoering van een bestemmingsplan, veelal onder de naam anterieure overeenkomst. In dit artikel wordt ingegaan op juridische vragen die daarbij tussen gemeenteraad en college bestaan.
Auteur(s)H.Ph.J.A.M. Hennekens
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHemelwater in de woning: zaak van gemeente of burger?
CiteertitelTBR 2015/174
SamenvattingWateroverlast door hevige buien staat volop in de belangstelling; ook deze zomer was het in veel gemeenten weer raak. Volgens de meest recente KNMI-klimaatscenario’s moeten we rekening houden met een toename van hevige regen. Tussen 1910 en 2013 nam de jaarlijkse neerslag in Nederland met 26% toe. Tussen 1951 en 2013 bedroeg de toename 14%. Alle seizoenen behalve de zomer zijn natter geworden. Uit een inventarisatie van Stichting Rioned blijkt ‘dat in de periode 2000 t/m 2014 veel zware regenbuien zijn gevallen die de riolering niet kon verwerken. Volgens de deelnemende gemeenten was er in 2014 ruim 8.000 keer regenwateroverlast in de vorm van regenwater dat in een gebouw stroomt vanuit de openbare ruimte, stremmingen van belangrijke verkeersroutes of tunnels, langdurige hinder voor verkeer in woonstraten, gevallen van afvalwater uit het riool op straat en opdrijvende putdeksels.’
Auteur(s)S. Handgraaf , P. de Putter
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts (Deel 1)
CiteertitelTBR 2015/175
SamenvattingSinds 1 april 2013 heeft Nederland een Commissie van Aanbestedingsexperts (CvA). De CvA is op grond van artikel 4.27 van de Aanbestedingswet 2012 (Aw) ingesteld door de Minister van Economische zaken (Minister) met het doel om door een snelle, zorgvuldige en laagdrempelige behandeling van klachten bij te dragen aan de oplossing van aanbestedingsklachten. In deze kroniek worden de adviezen besproken die de CvA heeft gepubliceerd op haar website in de periode vanaf haar oprichting op 1 april 2013 tot 1 juli 2015. Er is voor gekozen de adviezen te rubriceren naar onderwerp. Gelet op het grote aantal adviezen dat inmiddels is verschenen, bestaat deze bijdrage uit twee delen. Het tweede deel verschijnt in de volgende aflevering van dit tijdschrift.
Auteur(s)B.J.H. Blaisse-Verkooijen , J.C. Binnerts , L.A. Dutmer
LinkVolledige tekst artikel (potjonker.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 19-08-2015
CiteertitelTBR 2015/176
SamenvattingWindturbines Lutjewinkel
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 augustus 2013 heeft het college van gedeputeerde staten geweigerd aan Windmolens Groetpolder omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van veertien windturbines aan de Groetpolderweg 9 te Lutjewinkel.
AnnotatorD. Korsse
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2660
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 13-05-2015
CiteertitelTBR 2015/177
SamenvattingRelativiteitsvereiste en Monumentenwet, Maastricht
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 januari 2013 heeft het college Mac Body & Mind Centre omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van de bestemming van het perceel Brusselsestraat 56 te Maastricht tot Body & Mind Centrum.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:1510
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State 05-08-2015
CiteertitelTBR 2015/178
SamenvattingNadeelcompensatie Gemeente Ede
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 maart 2013 heeft het college een verzoek van [appellant] om nadeelcompensatie afgewezen.
AnnotatorF.A. Mulder , B. Wallage
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2442
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State 12-08-2015
CiteertitelTBR 2015/179
SamenvattingGedoogbeschikking Randstad 380 kV hoogspanningsverbinding
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 augustus 2014 heeft de minister aan de in dit besluit vermelde rechthebbenden ingevolge de Belemmeringenwet Privaatrecht (hierna: BP) een plicht opgelegd tot het gedogen van de aanleg en instandhouding van de Randstad 380 kV hoogspanningsverbinding Beverwijk-Vijfhuizen in de gemeenten Beverwijk en Velsen.
AnnotatorM.H.P. Bullens , J.A.M.A. Sluysmans
LinkVolledige tekst annotatie (Van der Feltz Advocaten)
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2592
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelHoge Raad 14-08-2015
CiteertitelTBR 2015/180
SamenvattingOvername onteigeningsgeding
Samenvatting (Bron)Onteigeningsrecht. Vervolg op HR 30 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:183. Overnemen onteigeningsgeding van door rechtbank benoemde derde door erfgenamen, art. 20 Ow. Strekking van art. 20 Ow: HR 24 juni 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT2656, NJ 2006/240. Tijdstip van overneming: op eerstdienende dag of na onteigeningsvonnis, art. 23 OW. Tussenkomst door erfgenamen van eigenaar in onteigeningsgeding? Art. 3 lid 2 Ow. Tegenspraak van door tussenkomende partij gestelde hoedanigheid, art. 3 lid 3 OW (HR 14 november 2008, ECLI:NL:LHR:2008:BW0375, NJ 2008/590).
AnnotatorJ.J. van der Gouw , J.A.M.A. Sluysmans
LinkVolledige tekst annotatie (Van der Feltz Advocaten)
UitspraakECLI:NL:HR:2015:2195
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 13-01-2015, 34.637
CiteertitelTBR 2015/181
SamenvattingResultaatsverplichting versus inspanningsverplichting en toepasselijkheid UAV
AnnotatorA.M. Ubink
LinkVolledige tekst uitspraak (Raad van Arbitrage voor de Bouw)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 10-04-2015, 71.923
CiteertitelTBR 2015/182
SamenvattingAanscherping waarschuwingsplicht art. 7:755 BW
AnnotatorK. Roordink
LinkVolledige tekst uitspraak (Raad van Arbitrage voor de Bouw)
Artikel aanvragenVia Praktizijn