Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 13-12-2015
Aflevering 12
RubriekVooraf
TitelGeheimpje
CiteertitelAdv.bl. 2015-12, p. 1
SamenvattingRobert Stiphout treedt af als hoofdredacteur van het Advocatenblad, waarvoor hij in 2003 ging werken. Het blad zal, zoals het er nu uit ziet, als communicatiemiddel van de orde door de orde worden geproduceerd en komt zodoende ook tot stand onder verantwoordelijkheid van de orde. Stiphout belicht kort de geschiedenis van het blad en zijn rol daarbinnen. Ook werpt hij een blik op de toekomst van het Advocatenblad en die van zichzelf.
Pagina1-1
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelToezicht-tia
CiteertitelAdv.bl. 2015-12, p. 7
SamenvattingEnkele rake zinnen uit de tekst van Veenendaal in deze laatste 'onafhankelijke' column geven diens boodschap overduidelijk weer. (Met dank aan de columnist dus. De zinnen zijn overigens uit de tekst gelicht en in andere volgorde naast elkaar geplaatst.) "Het Advocatenblad is een van die kleine, onafhankelijke pareltjes. Wat is in vredesnaam de reden om daaraan een einde te maken? Het kan alleen maar betekenen dat vanuit de algemene raad meer ‘sturing’ zal worden gegeven op de ‘inhoud’. Het past in deze tijd. Een onderwerp van de laatste jaren is meer en meer toezicht op de advocatuur en in die context past de afbreuk van de journalistieke onafhankelijkheid. Den Haag ziet de rechtsstaat als een achterbuurt en behandelt de advocatuur als scootertuig."
Auteur(s)H. Veenendaal
Pagina7-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLawyers for Lawyers
TitelBloggers, broddelaars en terroristen
CiteertitelAdv.bl. 2015-12, p. 15
SamenvattingAdvocaten die hun recht op vrijheid van meningsuiting gebruiken door zich te mengen in het publieke debat, lagen volgens L4L steeds vaker onder vuur. Een overzicht van 2015.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina15-16
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFrisse neus
Titel‘Advocaten moeten zich realiseren dat ze niet bijzonder zijn’
CiteertitelAdv.bl. 2015-12, p. 18
SamenvattingOlaf van Haperen is er advocaat en sinds kort managing partner Kbij een echt Rotterdams kantoor met uitzicht over de Maas en in de verte de havens.. ‘We hebben geïnventariseerd wat onze why is.’
Auteur(s)E.J. Bolsius
Pagina18
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelSpraakmakende zaken
CiteertitelAdv.bl. 2015-12, p. 20
SamenvattingKlimaatzaak, afluisterzaak, jihadproces; ze kenden veel aandacht en grote belangen. Vier opvallende zaken in het afgelopen jaar.
Auteur(s)S. Drooglever Fortuijn , N. Gloudemans-Voogd
Pagina20-27
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnalyse
TitelDe verstarring van het versoepelde ontslagrecht
CiteertitelAdv.bl. 2015-12, p. 29
SamenvattingDe Wwz beoogt een sneller, eenvoudiger, eerlijker en goedkoper ontslagrecht. Is dat gelukt? Een eerste voorzichtige evaluatie van de uitspraken en ervaringen tot nu.
Pagina29-32
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelMoreel appel aan de advocatuur
CiteertitelAdv.bl. 2015-12, p. 37
SamenvattingMet de introductie van het toevoegingsysteem lijkt het idee van rechtshulp als verantwoordelijkheid van de balie te zijn verlaten. Tijd voor een cultuuromslag met de pro-Bonopraktijk in de Verenigde Staten als inspiratiebron.
Auteur(s)C. Sandelowsky-Bosman , J. Tijink
Pagina37-39
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
TitelDe kinderadvocaat
CiteertitelAdv.bl. 2015-12, p. 41
SamenvattingKinderen zitten bij een vechtscheiding in het oog van de orkaan – maar door het geraas van de ouders gaat hun stem vaak verloren. De rechter kan een bijzonder curator benoemen die opkomt voor het kind. Die moet dan wel naar het kind luisteren.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina41-42
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelBetekeningsperikelen en de gemachtigde raadsman
CiteertitelAdv.bl. 2015-12, p. 49
SamenvattingHoe zit het ook alweer met de onjuiste betekening van de dagvaarding en het al dan niet dekken van de nietigheid van de dagvaarding
Auteur(s)S. Pijl , M. Slaghekke
Pagina49-49
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCanon van de advocatuur
TitelHartelijke alleskunner
CiteertitelAdv.bl. 2015-12, p. 55
SamenvattingSonja Boekman (1921-2000) drukte een grote stempel op de balie en het recht, vooral het tuchtrecht. Ze onderscheidde zich door ‘haar onzelfzuchtige dienstbetoon aan haar cliënten en het recht’.
Auteur(s)R. Stiphout
Pagina55-55
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelVonnispopulisme
CiteertitelAdv.bl. 2015-12, p. 57
SamenvattingDe Rechtbank Limburg spreekt een verdachte vrij van de hele tenlastelegging. Dat is haar werk. Maar de rechtbank is er zelf niet gelukkig mee en komt met een opmerkelijk stuk proza.
Pagina57-58
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelDag mens, hallo machine
CiteertitelAdv.bl. 2015-12, p. 62
SamenvattingRobots rukken op. Moet de advocatuur ze binnenlaten? En zo ja, wat betekent de intrede van kunstmatige intelligentie voor uw kantoor?
Auteur(s)J. Weijers
Pagina62-63
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van discipline 21-11-2014, 7038, ECLI:NL:TAHVD:2014:343
CiteertitelAdv.bl. 2015-12, p. 67
SamenvattingVerweer geen grond voor verzwaring maatregel. Gedragsregels 1 en 24. Een advocaat kan verweer voeren zonder bevreesd te zijn voor verzwaring van de maatregel vanwege gebrek aan inzicht in het onjuiste van zijn handelen.
Pagina67-67
LinkVolledige tekst uitspraak (Tuchtrecht Overheid)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van discipline 31-10-2014, 7053, ECLI:NL:TAHVD:2014:314
CiteertitelAdv.bl. 2015-12, p. 67
SamenvattingWederpartij tijdig informeren over aanvraag kort geding. Gedragsregels 1 en 19. Behoudens bijzondere of spoedeisende omstandigheden dient de advocaat die voornemens is een kort geding te entameren de wederpartij daarvan in kennis te stellen zodra hij van zijn cliënt de instructie tot dagvaarden heeft gekregen.
Pagina67-68
LinkVolledige tekst uitspraak (Tuchtrecht Overheid)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelRaad van discipline Amsterdam 15-12-2014, 14-202NH en 14-204NH, ECLI:NL:TADRAMS:2014:337
CiteertitelAdv.bl. 2015-12, p. 68
SamenvattingNamaken handtekening in privésfeer. Artikel 46 Advocatenwet. Ook in de privésfeer mag een advocaat geen handtekening op een juridisch relevant document namaken.
Pagina68-68
LinkVolledige tekst uitspraak (Tuchtrecht Overheid)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van discipline 15-12-2014, 7181, ECLI:NL:TAHVD:2014:390
CiteertitelAdv.bl. 2015-12, p. 68
SamenvattingOptreden tegen voormalig cliënt. Gedragsregel 7. Ook al verschillen de zaken, optreden tegen een voormalig cliënt kan gepaard gaan met vertrouwelijke informatie en emotionele aspecten, op grond waarvan de advocaat zich moet terugtrekken.
Pagina68-68
LinkVolledige tekst uitspraak (Tuchtrecht Overheid)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelRaad van discipline Amsterdam 15-09-2014, 14-101A, ECLI:NL:TADRAMS:2014:244
CiteertitelAdv.bl. 2015-12, p. 68
Samenvatting'Kinderhaters' roepen in burengeschil. Een advocaat die zichzelf vertegenwoordigt in een procedure tegen zijn buren, die geen kinderen kunnen krijgen, en hen daarbij ‘kinderhaters’ noemt, handelt onnodig grievend. Gedragsregel 31.
Pagina68-68
Artikel aanvragenVia Praktizijn