Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 13-12-2015
Aflevering 12 - Kronieken 5
RubriekKroniek
TitelKroniek Materieel strafrecht
CiteertitelAdv.bl. 2015-12 - Kronieken 5, p. 3
SamenvattingIn de vorige twee Kronieken is beschreven hoe in de jurisprudentie van de Hoge Raad de nadruk steeds meer werd gelegd op het belang van het materiŽle strafrecht ten opzichte van strafprocesrechtelijke leerstukken zoals de sanctionering van vormverzuimen. De eerder uitgezette lijnen blijken in 2015 vaste jurisprudentie te zijn geworden. De meeste besproken onderwerpen laten vooral de bestendigheid van de in gang gezette ontwikkelingen zien. Opvallend is dat een ontwikkeling die in december 2014 in gang is gezet ten aanzien van het leerstuk medeplegen, inmiddels als uitgangspunt heeft te gelden bij het oordeel van de feitenrechter. Deze Kroniek vormt een bloemlezing van materieelrechtelijke onderwerpen die in elk geval door de auteurs interessant zijn bevonden, aan de hand van de volgende leerstukken: Opzet, Voorbedachte rade, Roekeloosheid, Medeplegen, Noodweer, Oplichting, Witwassen.
Auteur(s)C. Grijsen , D. de Jonge , P. van der Meij , A. Sprey
Pagina3-14
LinkVolledige tekst artikel (cleerdin-hamer.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek Formeel strafrecht
CiteertitelAdv.bl. 2015-12 - Kronieken 5, p. 15
SamenvattingDeze Kroniek is gebaseerd op uitspraken gepubliceerd in diverse vakbladen, waaronder de Nieuwsbrief Strafrecht (NbSr), de Nederlandse Jurisprudentie (NJ) en het Nederlands Juristenblad (NJB). Zij behandelt de verschillende deelonderwerpen alfabetisch en eindigt met een overzicht van nieuwe wet- en regelgeving. De volgende leerstukken en onderwserpen komen langs: Aanwezigheid en gemachtigd raadsman, Adolescentenstrafrecht, Afstand van rechtsbijstand, Benadeelde partij, Beslag en beklag, Bewijs en motivering (Het ambtsedig opgemaakte proces-verbaal, Verklaring verdachte, Ontoereikend gemotiveerd bewijs), Gesloten stelsel van rechtsmiddelen, Getuigen, Klaagschrift tegen niet-vervolgen (art. 12 Sv), OM niet-ontvankelijk (Onherstelbaar vormverzuim (art. 359a Sv)), Andere vervolgingsbeletselen (Beginselen van een behoorlijke procesorde, Verbond van willekeur, Una via-beginsel) Overschrijding redelijke termijn, Processtukken, Profijtontneming (Formaliteiten, Verweren, Medeplegen en verdeling, EHRM), Rechtsmiddelen (Rechtsmiddelenperikelen, Appelschriftuur, (Verschoonbare) termijnoverschrijding), Salduz (Strafvermindering, Artikel 359a Sv, Media-aandacht), Verschoningsrecht, Vervolging, Verzoeken ex artikel 89 Sv, Verzoeken ex artikel 591a Sv, Voorlopige hechtenis, Vormverzuimen artikel 359a Sv, Wet- en regelgeving: Nieuwe wetten, Wetsvoorstellen , Voorzienbare toekomstige ontwikkelingen.
Auteur(s)W. Geurts , C. Grijsen , R. el Hessaini , D. de Jonge , R. Malewicz , P. van der Meij , S. Pijl , B. Polman , M. Slaghekke , P. Verweijen
Pagina15-38
LinkVolledige tekst artikel (cleerdin-hamer.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn