Vastgoedrecht

Uitgever Uitgeverij Paris
Tijdschrift Vastgoedrecht
Datum 29-12-2015
Aflevering 6
RubriekArtikelen
TitelDe schade van de bank bij beroepsfouten van een vastgoedtaxateur
CiteertitelVGR 2015, 6, p. 147
SamenvattingOndanks dat de vastgoedmarkt weer omhoog krabbelt, blijft na (gedwongen) verkoop van vastgoed nog regelmatig een restschuld over. Een bank die zich geconfronteerd ziet met een restschuld waarvoor de kredietnemer geen verhaal biedt, zal veelal onderzoeken of de taxateur die het vastgoed destijds in het kader van de financieringsaanvraag heeft getaxeerd een beroepsfout heeft gemaakt door het vastgoed te hoog te taxeren. Indien sprake blijkt te zijn van een beroepsfout van de taxateur zal de omvang van de schade van de bank vastgesteld moeten worden. Dit artikel geeft antwoord op de vraag op welke wijze de schade van de bank begroot dient te worden.
Auteur(s)M. Jongkind
Pagina147
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEuropees Hof heeft het Ü-woord gesproken
CiteertitelVGR 2015, 6, p. 151
SamenvattingDe Europese Verordening bouwproducten heeft tot doel het vrije verkeer van bouwproducten in de Europese Unie te faciliteren door een kader te bieden voor de vaststelling van geharmoniseerde normen. Hierin zijn eisen opgenomen waaraan bouwproducten moeten voldoen om in bouwwerken te kunnen worden toegepast. Tevens is hierin aangegeven op welke wijze wordt gekeurd of een bouwproduct aan de eisen voldoet. Ten slotte is hierin de CE-markering aangewezen als exclusief keurmerk om te communiceren dat een bouwproduct met de eisen in overeenstemming is. De verordening heeft rechtstreekse werking voor overheidsinstanties en bedrijven. Ruim twee jaar na de inwerkingtreding van de verordening is het tijd voor een overzicht van het effect van de verordening voor de bouwsector. Aanleiding hiervoor is een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie waaruit blijkt dat de ruimte voor aanvullende nationale keurmerken en keuringen beperkt is. Op nationaal niveau kunnen nog wel eisen worden gesteld aan de bouwwerken waarin de bouwproducten worden toegepast, zoals in het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bodemkwaliteit. Dergelijke eisen vallen namelijk buiten het bereik van de verordening.
Auteur(s)H.E. Woldendorp
Pagina151
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAanbestedingsrecht
TitelProportionaliteit van selectiecriteria
CiteertitelVGR 2015, 6, p. 161
SamenvattingDat het proportionaliteitsbeginsel een belangrijke rolspeelt in het aanbestedingsrecht blijkt wederom uit een in juni 2015 gepubliceerd advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Het betreft een interessant advies voor de aanbestedingspraktijk ten aanzien van de proportionaliteit van selectiecriteria.
Auteur(s)L. Knoups
Pagina161
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFiscaal recht
TitelR.I.P. erfpachtlease: het einde van mooie jaren… of…?!
CiteertitelVGR 2015, 6, p. 162
SamenvattingSale-en-leaseback van vastgoed wordt vaak gebruikt om de liquiditeits- en balanspositie van ondernemingen te verbeteren. Ook wordt sale-enleaseback van vastgoed veelvuldig gebruikt ter financiering van bedrijfsovernames en bedrijfsopvolging en om de overnamestructuur ‘licht’ te maken.
Auteur(s)R. Kousen
Pagina162
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHuurrecht
TitelAanpassingen woningwaarderingsstelsel
CiteertitelVGR 2015, 6, p. 163
SamenvattingOp 1 oktober 2015 is het Woningwaarderingsstelsel (WWS), ook wel het puntensysteem genoemd, aangepast. De belangrijkste wijziging is dat de WWS-onderdelen woonomgeving, hinderlijke situatie en woonvorm zijn vervangen door de WOZ-waarde.In dit artikel wordt ingegaan op de gevolgen van deze aanpassingen voor (de praktijk van) het huurrecht.
Auteur(s)R. Rijpstra
Pagina163
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOmgevingsrecht
TitelActualiteitenomgevingsrecht: bouwmarkten en ladders
CiteertitelVGR 2015, 6, p. 165
SamenvattingIn de eerste aflevering van VGR van dit jaar ging ik al in op de toegenomen aandacht voor de ladder voor duurzame verstedelijking. Dit jaar is deze aandacht onverminderd groot gebleven. Omdat er inmiddels een paar belangrijke, principiële uitspraken zijn gedaan, is het hoog tijd voor een korte update.
Auteur(s)A. de Snoo
Pagina165
Artikel aanvragenVia Praktizijn