Bijblad Industrlële Eigendom

Uitgever Octrooicentrum Nederland
Tijdschrift Bijblad Industrlële Eigendom
Datum 16-02-2005
Aflevering 2
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 06-02-2004, ---
SamenvattingIn Nederland geoctrooieerde stents zijn in Nederland in het verkeer gebracht nu deze feitelijk macht van een derde zijn gebracht; inbreuk.

Boston Scientific International e.a./Medinol.
AnnotatorJ.H.J. den Hartog , D.H. von Maltzahn
Pagina55-58
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 02-12-2003, 03/325, 03/822
SamenvattingStaaroperatie.
Uit feit dat Oftalbu geschikt is en gebruikt wordt voor 'staining a retinal membrane in an eye' kan niet met voldoende zekerheid worden afgeleid dat het door Alfa Intes met dit doel wordt vervaardigd; geen inbreuk op octrooi '284'; wel inbreuk op octrooi '285' door verhandeling van Oftalbu 'for visualizing a lens capsule in an eye during performance of a capsulorhexis'; echter octrooi '285' is niet inventief; eisers hebben niet onrechtmatig gehandeld door Alfa Intes in Nederland in kort geding te dagvaarden ter zake van inbreuk.

G.R.J. Melles e.a./Alfa Intes en G.R.J. Melles e.a./First Medical.
Pagina58-59
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 28-07-2004, ---
SamenvattingTransportrotor.
Nu Bohnacker schriftelijk heeft gereageerd op het nietigheidsverweer van Veenhuis is hij niet in zijn verdediging geschaad; het ontbreken van een nietigheidsadvies leidt niet tot niet-ontvankelijkheid van Veenhuis en geeft geen aanleiding het nietigheidsverweer van Veenhuis buiten beschouwing te laten.

(H. Bohnacker/Veenhuis Machines).
Pagina59-60
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 18-02-2004, 3/116
SamenvattingEr is aanleiding de uitslag van de nietigheidsprocedure af te wachten alvorens verder over de inbreuk te oordelen.

(Sara Lee-DE/Henkel).
Pagina60-60
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 31-12-2003, ---
SamenvattingRadiale transportband.
Goede procesorde is bij zuiver formeel bezwaar tegen te late toezending niet in het geding; octrooi nietig wegens gebrek aan inventiviteit.

(Habasit/Rexnord Flattop Europe).
Pagina60-63
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Maastricht, 12-11-2003, 69552 / HA ZA 01-984
SamenvattingDodehoekspiegel.
Vorm van onderhavige opzet-dodehoekspiegel beïnvloedt wezenlijke waarde van de waar; niet van belang is dat ook spiegelglasgedeelte van vorm kan verschillen.

(Recreatiegroothandel Haba/Heuts Automaterialen).
Samenvatting (Bron)Geen merkinbreuk op "vormmerk".
AnnotatorC.M.J. van Acker , T.E. Deurvorst , H.J. Laumen
Pagina63-63
UitspraakECLI:NL:RBMAA:2003:AN9924
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam, 03-12-2003, ---
SamenvattingHellraiser.
Inschrijving in merkenregister is geen voorwaarde voor overdracht van een merk; wel is bij gebreke aan een schriftelijke vastlegging van de overdracht deze nietig.

(R.J.H. Houben/R. Oostendorp).
AnnotatorJ.F. Haeck
Pagina63-66
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Zutphen, 24-03-2004, ---
SamenvattingSigra en Viagra zijn soortgelijke producten; vorm en kleur van Viagra opvallend en onderscheidend, dominant kenmerk; mede gezien auditieve gelijkenis tussen woordmerken zal het publiek een verband leggen tussen Viagra en Sigra; trivialisering door Sigra van product Viagra en aanhaking bij het bekende merk Viagra; bij geïnformeerde gebruiker zal het model Viagra een andere algemene indruk wekken dan Sigra; geen inbreuk op modelrecht; hoewel debat tussen partijen zich beperkt tot Nederlandse markt, heeft verbod van gebruik van merk Sigra gelding voor gehele Benelux. (Pfizer e.a./Alpha Pharmaceuticals).
Pagina66-71
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 24-09-2003, ---
SamenvattingVerzenden van een sommatiebrief om (vermeende) inbreuk een halt toe te roepen is in beginsel niet onrechtmatig, tenzij merkhouder in redelijkheid niet kan menen dat aangeschreven partij inbreuk maakt. (Plumtree Software/Werner Linssen).
Pagina71-72
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 09-04-2004, ---
SamenvattingVisuele en auditieve overeenstemming tussen teken Seza en merk La Senza; ook verwarring door gebruik van de combinatie Seza Hunkemöller; gebruik van het woord Seza doet in elk geval afbreuk aan exclusiviteit van het bekende merk La Senza. (La Senza/Hunkemöller).
AnnotatorD.J.G. Visser
Pagina72-76
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 26-05-2004, ---
SamenvattingEminem
Teken Eminem op CD- en DVD-hoezen is niet gebruikt volgens eerlijke gebruiken in nijverheid en handel; voorzieningen m.b.t. naburige rechten gegeven voor Benelux en het Verenigd Koninkrijk; voorzieningen m.b.t. portretrecht en misleidende reclame beperkt tot Nederland; voorzieningen m.b.t. gemeenschapsmerk strekken zich uit tot het gebied van alle lidstaten.

(Marshall Bruce Mathers III/Rams Horn).
Pagina76-76
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam, 05-11-2003, ---
SamenvattingNu geenzins aannemelijk is geworden dat Rivièra Maison dezelfde hoeveelheid opbergzakken zou hebben verkocht, indien Blokker zich niet aan merkinbreuk schuldig had gemaakt, zal de door Rivièra Maison geleden schade worden begroot op het bedrag van de winst die Blokker als gevolg van de onrechtmatige nabootsing heeft genoten.

Rivièra Maison/Blokker.
Pagina76-79
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 24-12-2003, 02-2644
SamenvattingKandara-stoel.
Schadevergoeding slechts verschuldigd vanaf de publicatiedatum van de inschrijving van het Gemeenschapsmerk; anticiperende toepassing Richtlijn 98/71/EG; gebruik in een voortbrengsel van onderdelen van een model die niet nieuw zijn of die een eigen karakter ontberen, kan niet op basis van modelrecht worden tegengegaan; de Prestige II valt niet onder de beschermingsomvang van het Kandara-model; nawerking doet zich niet voor.

(Hartman Groep/Ten Teije).
Pagina79-80
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 29-01-2004, ---
SamenvattingVzr: aard van gerechtsdeurwaarderdiensten sluit het oogmerk om materieel voordeel te behalen niet uit; sprake van een onderneming waarvan te duchten valt dat Bosveld sr. deze net als BGI vanuit een kantoor te Amersfoort zal voeren onder een naam met als kenmerkend element 'Bosveld'; Vzr: met handelsnaam 'BBU incasso's' geen inbreuk op het handelsnaamrecht of merkrecht van eiseressen aangezien kenmerkend element 'Bosveld' ontbreekt en verwarring bij publiek niet te verwachten is; Hof: kans op verwarringsgevaar bij het publiek tussen de onderneming van BBU en BGI, ook indien de statutaire naam Bosveld Bosveld van Unen alleen gebruikt wordt voor zover wettelijk voorgeschreven.

Bosveld Gerechtsdeurwaarders en Incasso's e.a./Bosveld Bosveld van Unen.
Pagina80-81
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 20-11-2003, ---
SamenvattingGeen verkoop van software en licenties door licentienemer op faillissementsveiling; Van Spijker is wel eigenaar geworden van diskettes, maar heeft geen recht verkregen de daarop voorkomende software te gebruiken.

(IST Flight Training e.a./A. van der Schraaf).
Pagina81-81
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 16-12-2003, ---
SamenvattingPanterdame in treincoupé.
In relatie tussen opdrachtgever/adverteerder (Agio) en reclamebureau/opdrachtgever (Zeno) geldt art. 8 Aw; bewijslast t.a.v. voorbehoud van auteursrecht is terecht op Zeno gelegd.

(Zeno Communicatie e.a./Agio Sigarenfabriek).
Pagina81-83
Artikel aanvragenVia Praktizijn