Jurisprudentie voor Gemeenten

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie voor Gemeenten
Datum 28-01-2016
Aflevering 1
RubriekAlgemeen juridisch Europees recht
TitelRechtbank Noord-Nederland 16-12-2015
CiteertitelJG 2016/1
SamenvattingStaatssteun, Bedrijfsverplaatsing, PartiŽle nietigheid.
Samenvatting (Bron)"Staatssteun". Gevolgen. (PartiŽle) nietigheid?
AnnotatorT. Barkhuysen , A.A. al Khatib
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2015:5815
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAlgemeen juridisch Aanbestedingsrecht
TitelRechtbank Rotterdam 30-12-2015
CiteertitelJG 2016/2
SamenvattingAanbestedingsrecht, Advies Commissie van Aanbestedingsexperts, Vrije bewijskracht, Inhuur tijdelijke arbeidskrachten.
Samenvatting (Bron)Aanbesteding. Status adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts (CvA). Geen verzwaarde motiveringsplicht bij afwijking van advies. Adviezen zijn geen bewijsmiddel.
AnnotatorM.E. Biezenaar
UitspraakECLI:NL:RBROT:2015:9802
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht, Bouw, Ruimtelijke ordening
TitelRaad van State 18-11-2015
CiteertitelJG 2016/3
SamenvattingActualiseringsplicht bestemmingsplan.
Samenvatting (Bron)[appellante] heeft beroep ingesteld. [appellante] is eigenaar van het perceel [locatie] te [plaats]. Zij wil bereiken dat de bestemming die op dat perceel rust wordt gewijzigd, zodat zij daar een woning kan bouwen. Het beroep is gericht tegen het niet tijdig nemen van een besluit door de raad omtrent de vaststelling van een bestemmingsplan daartoe.
AnnotatorJ.J. Thoonen
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3530
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAlgemeen juridisch Bestuursprocesrecht
TitelGerechtshof Den Haag 26-05-2015 , 200.159.444 / 01
CiteertitelJG 2016/4
SamenvattingMisbruik van bestuursrecht.
Samenvatting (Bron)Misbruik van procesrecht. Indienen zeer vele WOB-verzoeken. Lijfsdwang gerechtvaardigd?
AnnotatorC. Raat
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2015:1182
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAlgemeen juridisch WMO
TitelRechtbank Gelderland 17-12-2015
CiteertitelJG 2016/5
SamenvattingHulp bij het huishouden, Maatschappelijke ondersteuning, Algemeen gebruikelijke voorziening.
Samenvatting (Bron)Hulp bij het huishouden valt onder het begrip maatschappelijke ondersteuning en valt onder de door de wetgever aan verweerder gegeven opdracht in de Wmo 2015. Hulp bij het huishouden is geen algemeen gebruikelijke voorziening.
AnnotatorE.E. Schaake
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2015:7847
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVolkshuisvesting
TitelRaad van State 05-08-2015
CiteertitelJG 2016/6
SamenvattingArbeidsmigrant, Behoefte aan huisvesting, Geluidoverlast. Quickscan arbeidsmigranten Regio West-Brabant.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 juni 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "[locatie 1]-[locatie 2] te Hoeven" vastgesteld.
AnnotatorW. Vos
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2513
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWoonruimte (incl. woonschepen en woonwagens)
TitelRaad van State 28-10-2015
CiteertitelJG 2016/7
SamenvattingWoonschepen, Huurtoeslag, Onroerende zaak.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 22 april 2014, 30 april 2014 en 2 mei 2014 heeft de Belastingdienst/Toeslagen de voorschotten huurtoeslag over 2013 en 2014 op nihil gesteld en de tegemoetkoming huurtoeslag over 2012 herzien naar nihil.
AnnotatorW. Vos
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3311
Artikel aanvragenVia Praktizijn