Bouwrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Bouwrecht
Datum 15-02-2016
Aflevering 1
RubriekArtikelen
TitelDe Erfgoedwet, méér dan monumentenzorg
CiteertitelBR 2016/1
SamenvattingNaar verwachting zal per 1 juli 2016 de nieuwe Erfgoedwet in werking treden. Deze zal gaan voorzien in de vervanging van de regeling inzake aanwijzing van rijksmonumenten, thans geregeld in de Monumentenwet 1988. De Erfgoedwet strekt tot een integrale bescherming van cultureel erfgoed, met dien verstande dat zij niet alleen onroerende monumenten betreft, maar alle op nationaal niveau beschermd of te beschermen cultureel erfgoed, waaronder museale cultuurgoederen en collecties.
Auteur(s)J.W. van Zundert
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEen nieuwe Beleidslijn Tijdelijke Natuur: een interessante optie voor Bouwend Nederland?
CiteertitelBR 2016/2
SamenvattingOp 10 september 2015 is de Beleidslijn Tijdelijke Natuur in de Staatscourant gepubliceerd. De beleidslijn heeft in essentie als doel dat op braakliggende bouwgronden tijdelijk natuur wordt gecreëerd en is een gewijzigde voortzetting van eerder beleid. In dit artikel wordt uitgelegd hoe de nieuwe beleidslijn werkt en worden de juridische kansen en risico's geschetst.
Auteur(s)A. Drahmann , F. Onrust
LinkVolledige tekst beleidslijn (Staatscourant)
LinkVolledige tekst artikel (stibbe.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig ruimtelijk bestuursrecht
TitelRaad van State 21-10-2015
CiteertitelBR 2016/3
SamenvattingGeen vergunning van rechtswege bij niet tijdig beslissen na vernietiging
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 januari 2013 heeft het college aan [vergunninghouder] een omgevingsvergunning verleend als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) voor het legaliseren van een reeds opgerichte garage, berging en loods en bijbehorende kelder en putten aan de [locatie] te Maria Hoop.
AnnotatorF. Kooijman
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3255
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelRaad van State 05-08-2015
CiteertitelBR 2016/4
SamenvattingBelang bij voorkomen van leegstand als concurrent. (Leerdam)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 juli 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Supermarkten Europaplein Leerdam" vastgesteld.
AnnotatorJ.A. Huijgen , E.C. Rozeboom
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2472
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelRaad van State 09-09-2015
CiteertitelBR 2016/5
SamenvattingLadder voor duurzame verstedelijking; relevante leegstand; concurrentiebelang; relativiteitsvereiste. (Venlo)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 december 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Centrum Blerick" vastgesteld.
AnnotatorJ.A. Mohuddy
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2856
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelRaad van State 30-09-2015
CiteertitelBR 2016/6
SamenvattingStillegging van het werk; onzorgvuldige voorbereiding mondeling bevel; ondeugdelijke motivering beslissing op bezwaar.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 januari 2014 heeft de minister het aan [appellante] op 2 januari 2014 door de arbeidsinspecteur gegeven mondelinge bevel de werkzaamheden in het TR Ketelhuis te Eindhoven niet aan te vangen in verband met ernstig gevaar voor personen, schriftelijk bevestigd.
AnnotatorC.A.H. van de Sanden
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3048
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelRaad van State 25-11-2015
CiteertitelBR 2016/7
SamenvattingDwangsombesluit tegen (te) hoge haag wegens strijd met bestemmingsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 november 2013 heeft het college [partij] onder oplegging van een last onder dwangsom gelast om de overtreding langs de Geelkerkenkamp en het Ploegse Pad te Oosterbeek (hierna: het bestemmingsplan) te beëindigen.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3593
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Koop- en aannemingscontracten
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 24-08-2015, 34884
CiteertitelBR 2016/8
SamenvattingSchade door scheurvorming bij opleggingen van prefab balkons; hoofdelijke veroordeling van hoofdconstructeur en -aannemer
AnnotatorT.B. van Dijk , V.H. Slot
LinkVolledige tekst uitspraak (Raad van Arbitrage voor de Bouw)
LinkVolledige tekst akte tot herstel (Raad van Arbitrage voor de Bouw)
Artikel aanvragenVia Praktizijn