Jurisprudentie Bodem

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bodem
Datum 25-02-2016
Aflevering 2
RubriekAsbest
TitelRaad van State 06-01-2016
CiteertitelJBO 2016/29
SamenvattingAsbest, Stilleggen werkzaamheden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 november 2013 heeft de minister het aan [vergunninghouder] door de inspecteurs van de Arbeidsinspectie mondeling gegeven bevel tot stillegging van werkzaamheden op schrift gesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:4
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelRechtbank Overijssel 26-10-2015
CiteertitelJBO 2016/30
SamenvattingDirecteur, Illegale stort.
Samenvatting (Bron)Een directeur van een sauna in de gemeente Noorderveld en een pluimveebedrijf in de gemeente Leek is veroordeeld voor de illegale omgang, opslag en afvoer van asbest. De rechtbank Overijssel oordeelt dat hij en de bedrijfsleider van het pluimveebedrijf verantwoordelijk zijn voor de verkeerde verwerking van verontreinigd puin van een afgebrande buitensauna en afgebroken kippenschuren. De directeur is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden, met een proeftijd van 3 jaar en een taakstraf van 180 uur. De bedrijfsleider kreeg 1 maand voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar en een taakstraf van 120 uur opgelegd. De B.V. van de sauna kreeg een boete van 4.000 euro, het pluimveebedrijf een boete van 20.000 euro. De mannen zijn als leidinggevende, deels zelfs willens en wetens, tekortgeschoten in de regels rond de omgang van asbest en namen daarmee de risicos voor mens en milieu op de koop toe. De rechtbank rekent hen dit dan ook zwaar aan. Te meer nu het zich laat aanzien dat de mannen zich hebben laten leiden door financiŽle motieven ten gunste van de vennootschap(pen). Zie ook ECLI:NL:RBOVE:2015:5791
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2015:5790
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRaad van State 27-01-2016
CiteertitelJBO 2016/31
SamenvattingVleeskalveren, Uitrijden van mest.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 september 2014 heeft het college [vergunninghouder] een vergunning op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor het in werking hebben van een rundveehouderij aan de [locatie 1] in Den Velde.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:166
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 13-01-2016
CiteertitelJBO 2016/32
SamenvattingOntgronding, Rondweg.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 december 2014 heeft de raad geweigerd het bestemmingsplan "Rondweg Milsbeek" vast te stellen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:30
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 13-01-2016
CiteertitelJBO 2016/33
SamenvattingOpslag autowrakken, Bodemverontreiniging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 september 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Keulse BarriŤre" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:56
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 20-01-2016
CiteertitelJBO 2016/34
SamenvattingWoningen, Sanering van de bodem.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 april 2015 heeft het college het uitwerkingsplan "1e uitwerking Tongelre binnen de Ring 2007 (Picuskade)" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:127
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 06-01-2016
CiteertitelJBO 2016/35
SamenvattingPaardenhouderij, Archeologische waarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 juli 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Actualisatieplan Buitengebied" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:79
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 27-01-2016
CiteertitelJBO 2016/36
SamenvattingOmgevingsvergunning (bouwen), Bodemverontreiniging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 maart 2014 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam (met het college als rechtsopvolger, hierna: het college) Lingotto Investment B.V. omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een woongebouw met 23 appartementen, een parkeerkelder en een horeca IV gelegenheid op Amstelveenseweg 122 te Amsterdam (hierna: het perceel) in afwijking van het bestemmingsplan.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:133
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 27-01-2016
CiteertitelJBO 2016/37
SamenvattingSteenkolenelektriciteitscentrales, Programmatische aanpak stikstof.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 maart 2008 heeft het college aan Electrabel Nederland N.V. (thans: GDF Suez Energie Nederland N.V. (hierna: GDF Suez)) vergunning krachtens artikel 16 en artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor de aanleg en het gebruik van een nieuwe elektriciteitscentrale op de Maasvlakte in Rotterdam.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:170
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRaad van State 13-01-2016
CiteertitelJBO 2016/38
SamenvattingKWO-systeem, BacteriŽle verontreiniging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 november 2012 heeft het college aan [vergunninghouder] een vergunning als bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet verleend voor het onttrekken en infiltreren van grondwater op verscheidene percelen aan de [locatie] te Dedemsvaart.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:74
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 13-10-2015
CiteertitelJBO 2016/39
SamenvattingAsbestverontreiniging, Geen acute blootstellingsrisico's, Contractueel overeengekomen gebruik, Non conformiteit, Garantie, Exoneratie, Bewijslast.
Samenvatting (Bron)uitleg garantieverklaring in verkoopovereenkomst van een boerderij. Verontreiniging. Art. 21 Rv
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2015:4085
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelGerechtshof Amsterdam 04-08-2015
CiteertitelJBO 2016/40
SamenvattingProjectontwikkeling, Saneringsovereenkomst, Garantie, Ongerechtvaardigde verrijking.
Samenvatting (Bron)Appel tegen deelvonnis. Vordering van projectontwikkelaar tot betaling van door gemeente toegezegde bijdrage in verband met tekorten in grondexploitatie van recreatieproject De Pieterman Volendam, alsmede van verschillende (extra) saneringskosten. Gevolgen van het feit dat partijen in eerste aanleg ondanks het instellen van het onderhavige appel hebben doorgeprocedeerd. Geen wettelijke handelsrente over proceskosten.
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2015:3167
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRechtbank Overijssel 07-07-2015
CiteertitelJBO 2016/41
SamenvattingExecutiegeschil, Executoriaal derdenbeslag, Schorsing, Redelijkheid en billijkheid.
Samenvatting (Bron)De kort gedingrechter schorst de executie van een vonnis van de rechtbank Noord-Nederland, dat gaat over de overdracht van een tankstation in Staphorst, totdat partijen daarover een overeenkomst hebben bereikt.
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2015:3266
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRechtbank Noord-Nederland 16-12-2015
CiteertitelJBO 2016/42
SamenvattingOnrechtmatige staatssteun, Volledige of partiŽle nietigheid, Herstel van de mededingingssituatie van vůůr de verlening van staatssteun, Residex.
Samenvatting (Bron)"Staatssteun". Gevolgen. (PartiŽle) nietigheid?
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2015:5815
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRechtbank Den Haag 03-06-2015
CiteertitelJBO 2016/43
SamenvattingSanering na asbestbrand, Overeenkomst van borgtocht, Omvang garantstelling door gemeente, Bepaalbaarheid toekomstige verbintenissen.
Samenvatting (Bron)Verbintenissenrecht. Inhoud overeenkomst. Ziet een garantstelling op toekomstige meerkosten
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2015:7148
Artikel aanvragenVia Praktizijn