Tijdschrift voor Omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Tijdschrift voor Omgevingsrecht
Datum 06-03-2016
Aflevering 1-2
RubriekRedactioneel
TitelOmgevingswet: maak de ambities waar, maar maak het niet ingewikkelder dan het al is
CiteertitelTvO 2016, 1-2, p. 1
SamenvattingIn dit gastredactioneel wordt het advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur over de AMvB’s onder de Omgevingswet besproken.
Auteur(s)A.G.A. Nijmeijer
Pagina1-3
LinkVolledige tekst artikel (openaccessadvocate.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet omgevingsplan in de Omgevingswet
CiteertitelTvO 2016, 1-2, p. 4
SamenvattingIn dit artikel wordt het omgevingsplan besproken. Na een weergave van de totstandkomingsgeschiedenis van dit instrument wordt de inhoud van het omgevingsplan behandeld. Aan de orde komen de verschillende regels die het omgevingsplan moet bevatten, de bevoegdheid om het omgevingsplan vast te stellen, de omgevingswaarden en de programma’s. Ook wordt ingegaan op de wijze waarop het omgevingsplan als toetsingskader voor omgevingsvergunningen gaat functioneren.
Auteur(s)J.R. van Angeren
Pagina4-26
LinkVolledige tekst artikel (openaccessadvocate.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelRechtsbescherming onder de Omgevingswet: op een gelijkwaardig niveau?
CiteertitelTvO 2016, 1-2, p. 27
SamenvattingEen van de ontwerpprincipes van de Omgevingswet is dat de rechtsbescherming op een gelijkwaardig niveau blijft. In dit artikel wordt toegelicht hoe de rechtsbescherming voor de verschillende instrumenten is geregeld in de Omgevingswet en wat er verandert ten opzichte van de huidige situatie. De vraag is daarbij niet alleen of de mogelijkheden tot rechtsbescherming gelijkwaardig zijn, maar ook of die mogelijkheden gelijkwaardig zijn voor de diverse spelers binnen het omgevingsrecht. Daarbij zijn in ieder geval het bestuursorgaan, de initiatiefnemer (aanvrager) en de derde-belanghebbende te onderscheiden.
Auteur(s)H. Nijman
Pagina27-44
LinkVolledige tekst artikel (Holla Advocaten)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKanttekeningen bij de Utrechtse kantorenaanpak
CiteertitelTvO 2016, 1-2, p. 45
SamenvattingIn deze bijdrage plaatsen de auteurs enige kritische kanttekeningen bij de Utrechtse kantorenaanpak, zoals besproken door Henk de Vries in TO 2015, afl. 3 p. 113-132.
Auteur(s)F.A.G. Groothuijse , D. Korsse
Pagina45-50
LinkVolledige tekst artikel (uu.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelReactie op ‘Kanttekeningen bij de Utrechtse kantorenaanpak’
CiteertitelTvO 2016, 1-2, p. 51
SamenvattingIn deze bijdrage reageert de auteur op de kanttekeningen (in ditzelfde tijdschriftnummer TO 2016, afl. 1-2, p. 45-50) die door Groothuijse en Korsse zijn geplaatst bij zijn artikel in TO 2015, afl. 3, p. 113-132 over de Utrechtse kantorenaanpak.
Auteur(s)H.J. de Vries
Pagina51-55
LinkBestellen volledige tekst artikel (BJu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelNaschrift bij de reactie van Henk de Vries
CiteertitelTvO 2016, 1-2, p. 56
SamenvattingIn dit naschrift reageren auteurs nogmaals op het weerwoord van Henk de Vries op hun kanttekening (beide in ditzelfde tijdschriftnummer TO 2016, afl. 1-2, respectievelijk p. 45-50 en p. 51-55) bij diens artikel over de Utrechtse kantorenaanpak.
Auteur(s)F.A.G. Groothuijse , D. Korsse
Pagina56-58
LinkBestellen volledige tekst artikel (BJu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn