Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 08-03-2016
Aflevering 3
RubriekArtikelen
TitelGebiedsontwikkeling anno 2016: enkele aspecten uit de jurisprudentie in vogelvlucht (Deel 1)
CiteertitelTBR 2016/32
SamenvattingGebiedsontwikkeling staat weer in toenemende mate in de belangstelling. Nu na de crisis de vastgoedmarkt weer aantrekt, ontstaan bij publieke en private partijen initiatieven. Dit betekent niet dat gebiedsontwikkeling anno 2016 in alle opzichten hetzelfde betekent als gebiedsontwikkeling voor de crisis. Daarvoor bestaan verschillende redenen.
Auteur(s)A.G. Bregman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHerziening van de Woningwet, (on)bedoelde Europeesrechtelijke gevolgen? (Deel 2).
CiteertitelTBR 2016/33
SamenvattingOp 1 juli 2015 is de herziene Woningwet in werking getreden. Op grond van de nieuwe wet dienen woningcorporaties zich weer te concentreren op hun maatschappelijke kerntaak, te weten het voorzien in huisvesting voor burgers die door hun inkomen of door andere omstandigheden niet in staat zijn om op de vrije markt een woning te kopen of te huren. Eén van de belangrijkste aanleidingen voor de ingrijpende aanpassingen die zijn doorgevoerd was het oordeel van de Europese Commissie over de wijze waarop het corporatiestelsel in Nederland was vormgegeven en werd gefinancierd. Dit leidde er volgens de Commissie toe dat de woningcorporaties onrechtmatige staatssteun ontvingen voor hun commerciële activiteiten. De vraag rijst of de wetgever erin is geslaagd de door de Commissie gewenste aanpassingen die de ongeoorloofde staatssteun moeten wegnemen, door te voeren.
Auteur(s)A.M. Serra , T.T.A. Oudenhoven
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe reikwijdte en rechtsgrondslag van nadeelcompensatie in het omgevingsrecht.
CiteertitelTBR 2016/34
SamenvattingVerslag van de jaarvergadering van Vereniging voor Bouwrecht gehouden op 10 december 2015 te Amersfoort
Auteur(s)D. Sietses
LinkVolledige tekst artikel (envir-advocaten.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Standaard RAW Bepalingen 2015
CiteertitelTBR 2016/35
SamenvattingOver de wijzigingen ten opzichte van de Standaard 2010 en meer in het bijzonder de RAW-raamovereenkomst en het beeldkwaliteitsbestek, de hybride overeenkomst en recente rechtspraak over de Standaard.
Auteur(s)J.S.O. den Houting , M. van Stigt Thans
LinkVolledige tekst artikel (rozemond.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReactie
TitelNiet alle kruimels tellen mee
CiteertitelTBR 2016/36
SamenvattingReactie op H. Koolen & A.Franken van Bloemendaal, 'De toets der kruimels: geen brokken maken!', TBR 2016/3. In hun artikel zij een mooi overzicht van de verschillende mogelijkheden die zich voordoen bij het toepassen van de kruimellijst die is opgenomen in artikel 4 van bijlage II Bor. Dit overzicht willen auteurs op één punt aanvullen: voor luchtkwaliteit geldt óók de - weinig bekende - Regeling NIBM.
Auteur(s)E.A. Minderhoud , D.B. Stadig
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelEnkele kanttekeningen naar aanleiding van de evaluatie van de Commissie van Aanbestedingsexperts
CiteertitelTBR 2016/37
SamenvattingOp 13 juli vorig jaar heeft de Minister het Eindrapport met de resultaten van de evaluatie van het functioneren van de Commissie van Aanbestedingsexperts aan de Tweede Kamer gezonden. Die evaluatie was aangekondigd bij de totstandkoming van de Aanbestedingswet in 2012. Het rapport is opgesteld door Kwink Groep op basis van onder meer interviews met betrokkenen. Dit betrof een online-enquête (981 respondenten vooral bestaande uit ondernemers en aanbestedende diensten), verdiepende interviews (11 gesprekken met vier typen belanghebbenden: de Commissie, direct betrokkenen zoals het Ministerie van EZ en niet direct betrokkenen zoals brancheorganisaties, wetenschappers en advocaten) en een drietal casestudies (gesprekken met klagers, beklaagden en experts). De evaluatie is gericht op het vaststellen van de doeltreffendheid en doelmatige taakstelling van de Commissie. De feiten, cijfers en percepties zijn vervolgens door Kwink geanalyseerd en hebben de basis gevormd voor de bevindingen neergelegd in het evaluatiedocument.
Auteur(s)R.G.T. Bleeker , E.R. Manunza
LinkVolledige tekst rapport (Commissievanaanbestedingsexperts.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
Titel De Algemene Voorwaarden voor de Aanneming van Funderingswerken 2016 (AVAF 2016): een toelichting
CiteertitelTBR 2016/38
SamenvattingOp 6 januari 2016 is door de Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken (NVAF) een herziene set algemene voorwaarden gedeponeerd ter griffie: de Algemene Voorwaarden voor de Aanneming van Funderingswerken 2016 (AVAF 2016). Inmiddels is de nieuwe set in gebruik genomen door de leden van de NVAF.
Auteur(s)G.L. Weerheim , L. Alberts
LinkVolledige tekst voorwaarden (Funderingsbedrijf.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 13-01-2016
CiteertitelTBR 2016/40
SamenvattingVerwijzingsuitspraak bestemmingsplan Appingedam
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 juni 2013, kenmerk 7, heeft de raad het bestemmingsplan "Stad Appingedam" vastgesteld
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:75
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 25-11-2015
CiteertitelTBR 2016/41
SamenvattingADC-toets Hoogwatergeul Kampen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 december 2013, kenmerk RWS-2013/63083, heeft de minister het projectplan "Projectplan Waterwet Inrichting IJsseldelta-Zuid (Reevediep)" vastgesteld.
AnnotatorR.H.W. Frins
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3623
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelHoge Raad 27-11-2015
CiteertitelTBR 2016/42
SamenvattingProvincie Zuid Holland/ Bouwfonds
Samenvatting (Bron)Onteigening. Art. 54t Ow van toepassing in geding na verwijzing. Oproeping van deskundigen overeenkomstig art. 37 lid 1 Ow. Mogelijke uitzondering.
AnnotatorF.A. Mulder
UitspraakECLI:NL:HR:2015:3415
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 04-11-2015, 80824
CiteertitelTBR 2016/43
SamenvattingGebreken aan nieuwbouwwoningen; Formele aspecten
AnnotatorJ.H. Meerburg
LinkVolledige tekst uitspraak (Raad van Arbitrage voor de Bouw)
Artikel aanvragenVia Praktizijn