Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 18-02-2005
Aflevering 3
TitelWerklast rechters zet kwaliteit en waarheidsvinding onder druk
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 3, p. 100
Samenvatting'Ik zie een onrustbarende kwaliteitsvermindering - die mede het gevolg zal zijn van de werkdruk - bij alle professionele deelnemers aan het proces' zei advocaat Stijn Franken op 11 november 2004 in zijn oratie als hoogleraar straf(proces)recht in Utrecht. Kort daarna schreef advocaat-generaal bij de Hoge Raad, Nico JŲrg, een kritische conclusie over de motiveringsfouten van feitenrechters.
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina100-102
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelPeiling peer review: ťťn tegen twee
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 3, p. 102
SamenvattingVůůr een vorm van peer review zoals minister Donner van Justitie voorstaat: 32. Tegen 63. Dat is de uitslag van een peiling in de Orde van de dag, de elektronische nieuwsbrief van de Nederlandse Orde van Advocaten en Reed Business Information. Iets meer dan de helft van de inzenders (46) klom in de pen om de keuze voor of tegen te motiveren.
Auteur(s)L. Wopereis
Pagina102-103
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVoor een dubbeltje in the dock?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 3, p. 104
SamenvattingDe Bar koestert argwaan, de Law Society is tevreden (vooral omdat erger voorkomen is) en bij 's werelds grootste advocatenkantoor, Clifford Chance, telt men haar zegeningen. Het rapport van de accountant Sir David Clementi over de hervorming van de Britse advocatenwereld ten gunste van het winkelend rechtspubliek roept gemengde gevoelens op.
Auteur(s)P. van IJzerdoorn
Pagina104-104
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelMagistrale overwegingen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 3, p. 105
SamenvattingIn deze rubriek plaatsen we uitspraken die de lezers ons sturen. We zien graag uitspraken uit de praktijk die bloemrijk, raar, onhandig, vlammend, belerend misschien wel tenenkrommend maar vooral geestig zijn.
Pagina105-105
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBeklagprocedure is doekje voor het bloeden
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 3, p. 105
SamenvattingDe klacht over de niet-vervolging van Desirť Delano Bouterse slaagde. Maar wie zich erover beklaagt dat de columnisten en media niet worden vervolgd om wat zij hebben geschreven of uitgezonden, heeft weinig kans op succes.
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina106-106
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGegevensverstrekking uit de GBA
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 3, p. 106
SamenvattingNaar aanleiding van uitspraken van de Raad van state in juli 2004 heeft een aantal gemeenten de conclusie getrokken dat verstrekking uit de GBA aan advocaten niet langer meer is toegestaan. Volgens de NVVB is verstrekking aan advocaten binnen de grenzen van de Wet GBA echter wel degelijk toegestaan. De NVVB geeft door middel van onderstaande nieuwsbrief, ook te vinden op www.nvvb.nl (nieuwsbrief nummer 2-2005), tekst en uitleg aan haar leden.
Auteur(s)L. Wopereis
Pagina106-106
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelLedenraad notarissen in opstand
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 3, p. 109
SamenvattingEind november schoot de anders welwillende ledenraad van de Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie diverse voorstellen van het KNB-bestuur af. De ledenraad wil geen applausmachine meer zijn.
Auteur(s)E.E. Minkjan
Pagina109-109
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEen klacht indienen bij het EHRM: elf veelvoorkomende misverstanden
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 3, p. 110
SamenvattingVergeleken met de diverse nationale Nederlandse procesrechtsstelsels is de procesgang van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) niet al te gecompliceerd. Niettemin vergt ook deze procedure inzicht van haar beoefenaars. Veel van de problemen die klagers en hun raadslieden bij het Straatsburgse Hof ontmoeten, zijn terug te voeren op een beperkt aantal misverstanden. De nieuwe Nederlandse rechter in het Hof en de ter griffie van het Hof werkzame Nederlandse juristen geven aan hoe deze te vermijden.
Auteur(s)J. Bockwinkel , P. Kempees , N. Mol , E. Myjer , A. van Steijn
Pagina110-115
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVan grammaticale naar objectieve uitleg van CAO-bepalingen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 3, p. 116
SamenvattingIn het Haviltex-arrest heeft de Hoge Raad een methode voor de uitleg van overeenkomsten ontwikkeld, waarbij de bedoeling van partijen centraal staat. bij de uitleg van CAO's dient de objectieve methode te gelden, omdat er derden bij betrokken zijn. De objectieve interpretatiemethode heeft zich de afgelopen tien jaar steeds verder geŽvolueerd, met als voorlopig eindpunt het arrest van afgelopen juli in de zaak Hoevers/Van Dijk. De Hoge Raad maakt een dogmatisch onderscheid tussen de objectieve uitlegmethode en het Haviltex-criterium, maar de uitkomsten van beide methoden naderen elkaar bijzonder dicht.
Auteur(s)S.J.P. Kukolja
Pagina116-119
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelWat moet de oudere partner? Ouderenbeleid zelden structureel besproken
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 3, p. 120
SamenvattingHet verwachtingspatroon van de cliŽnt, de snelheid van communicatiemiddelen en de toename van concurrentie brengen voor advocaten meer dan vroeger prestatiedruk mee. Bij de groep van oudere partners kan de machinerie gaan haperen.
Auteur(s)V. de Leeuw
Pagina120-122
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel'Ik houd nota bene zelf niet eens van de meeste jazz' - De cultuur van Jan Engelvaart
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 3, p. 128
SamenvattingWelke boeken lezen advocaten eigenlijk buiten de juridische literatuur, Šls ze dan nog lezen? Zien ze graag opera, bezoeken ze bioscopen, concerten, galeries? Gaan ze naar toneel? En wat betekent die cultuur voor hen en, misschien, voor hun werk? Jan Engelvaart (45, ongehuwd; advocaat bij Bureau Rechtshulp Dordrecht - binnenkort Vest-advocaten) is pianist in een big band.
Auteur(s)J.P. Nepveu
Pagina128-129
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGeschillencommissie Advocatuur, 09-09-2004, ADV/03-0169
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 3, p. 135
Annotator Arnoldussen , van der Groen , G. Kemper , Kool
Pagina135-137
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van Discipline 's-Gravenhage, 02-02-2004, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 3, p. 137
SamenvattingEen advocaat die aan zijn wederpartij een mededeling van feitelijke aard doet, dient die wederpartij over van belang zijnde ontwikkelingen nadien te informeren. De geheimhoudingsplicht staat daaraan in zoverre in de weg, dat zulks niet kan gebeuren zonder toestemming van de cliŽnt. Zou de cliŽnt toestemming weigeren, dan dient de advocaat zich terug te trekken.
Annotator Claassen , Maat , Nijhuis , van Nispen tot Sevenaer , Verhoeven
Pagina137-138
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Discipline, 06-02-2004, 3732
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 3, p. 138
SamenvattingDe advocaat die zich in de publiciteit begeeft dient redelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat hij verkeerd wordt geciteerd. Indien hij dat nalaat komen mogelijke onjuiste citaten die onnodig grievend zijn voor zijn rekening.

AnnotatorG. Kemper , Peeperkorn , de Ruuk , Scholten , Sterk , Swaab
Pagina138-145
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Discipline, 09-02-2004, 3864
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 3, p. 145
SamenvattingHet staat een advocaat vrij zich terug te trekken wanneer hij van oordeel is dat het noodzakelijk wederzijds vertrouwen tussen hem en zijn cliŽnt is komen te vervallen. Het neerleggen van de opdracht dient dan zorgvuldig te geschieden. Wanneer de advocaat de relatie tijdig beŽindigd heeft brengt de zorgvuldigheid niet meer mede dat de advocaat zich er ook nog van moet vergewissen dat zijn ex-cliŽnt een opvolgend advocaat en procureur heeft gevonden.
Annotator Baauw , Beker , van Griensven , van Loo , Sterk
Pagina145-145
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Discipline, 12-03-2004, 3884
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 3, p. 145
SamenvattingEen advocaat die optreedt als amicus curiae, handelt niet in de hoedanigheid van advocaat. Zijn optreden als amicus curiae behoort in beginsel niet tot het terrein waarover zich de tuchtrechtelijke controle uitstrekt, tenzij hij zich in die functie zodanig zou hebben misdragen dat hij daardoor het vertrouwen in de advocatuur heeft beschadigd. Uitlatingen in de pers zijn tuchtrechtelijk verwijtbaar.

Annotator Baauw , Beker , Grundemann , Heidinga , Zwitser-Schouten
Pagina145-148
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Discipline, 12-03-2004, 3838
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 3, p. 148
SamenvattingDe wijze waarop advocaat die als toehoorder een zitting bijwoont, zich vervolgens in de media uitlaat over ťťn van de behandelende advocaten past in casu binnen de grenzen van wellevendheid en collegialiteit.

Annotator Baauw , Beker , Grundemann , Heidinga , Zwitser-Schouten
Pagina148-149
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Discipline, 12-03-2004, 3919
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 3, p. 149
SamenvattingEen advocaat dient de volledige verantwoordelijkheid te dragen voor de procesvoering. Daaruit vloeit voort dat procureursbijstand, bestaande in het ondertekenen van een processtuk, alleen aan een andere advocaat mag worden verleend die de verantwoordelijkheid voor dat stuk heeft aanvaard.
Annotator Grundemann , Heidinga , van der Hel , Vermeulen , Zwitser-Schouten
Pagina149-149
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Discipline, 19-03-2004, 3874
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2005, nr. 3, p. 149
SamenvattingAdvocaat handelt in casu niet tuchtrechtelijk verwijtbaar door een ontruimingsvonnis op ruime schaal te verspreiden zonder dit te anonimiseren.

Annotator Balkema , Byvanck , Dijkstra , van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp , Meeter
Pagina149-150
Artikel aanvragenVia Praktizijn