Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 06-04-2016
Aflevering 7435
RubriekRedactioneel
TitelGemeenschappelijke regeling is van de gemeenten
CiteertitelGst. 2016/31
SamenvattingEen samenwerking van gemeenten in de vorm van een gemeenschappelijke regeling kenmerkt zich door vrijwilligheid. Het gaat hier om verlengd lokaal bestuur. De gemeenschappelijke regeling wordt gedomineerd en gestuurd door de gemeentelijke bestuursorganen en hun leden. Lange tijd was dit het heersende beeld bij de gemeentelijke samenwerking. De laatste tijd is daar nogal verandering in gekomen. Allerlei vakdepartementen zagen de voordelen van het regionale bestuur en gingen in feite de gemeentelijke samenwerking opleggen. De veiligheidsregioís zijn zo ontstaan, de regionale uitvoeringsdiensten en ook in het sociaal domein is sprake van een soort verplichte vrijwilligheid.
Auteur(s)D.J. Elzinga
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe gemeentelijke bezwaarschriftencommissie. Op weg naar een informeel en effectief gesprek met de partijen tijdens de hoorzitting in bezwaar
CiteertitelGst. 2016/32
SamenvattingDe gemeente behartigt het algemeen belang. Dat doet zij voor een groot deel door besluiten te nemen waarin de rechtspositie van de burger eenzijdig wordt vastgelegd. Als de burger bezwaar maakt tegen een besluit, dan wordt dat bezwaar behandeld overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Voor de behandeling van het bezwaar kan de gemeente een bezwaarschriftencommissie inschakelen als onafhankelijk adviseur. In dat geval hoort de bezwaarschriftencommissie de partijen tijdens een hoorzitting, waarna zij een advies aan een bestuursorgaan van de gemeente uitbrengt over het te nemen besluit op bezwaar.
Auteur(s)J.R.K.A.M. Waasdorp
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 22-10-2015
CiteertitelGst. 2016/33
SamenvattingOplegging disciplinaire maatregel van ontslag. Ernstig plichtsverzuim. Ambtenaar had onder andere zijn ouders geholpen om bijstandsfraude te plegen. CRvB onderzoekt actief. Systemen mogen slechts qualitate qua door ambtenaren geraadpleegd worden. (Den Haag)
Samenvatting (Bron)Oplegging disciplinaire maatregel van ontslag. Ernstig plichtsverzuim.
AnnotatorF.J. van der Vaart , T. Weustenraad
UitspraakECLI:NL:CRVB:2015:3670
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 11-11-2015, C-505/14, ECLI:EU:C:2015:742
CiteertitelGst. 2016/34
SamenvattingPrejudiciŽle vragen, gezag van gewijsde, effectieve handhaving van het (Europese) staatssteunrecht.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 11 november 2015.#Klausner Holz Niedersachsen GmbH tegen Land Nordrhein-Westfalen.#Verzoek van het Landgericht Munster om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Artikel 107 VWEU en artikel 108 VWEU - Staatssteun - Steun verleend in strijd met artikel 108, lid 3, VWEU - Beslissing van een rechterlijke instantie van een lidstaat houdende vaststelling van de geldigheid van de overeenkomst waarbij die steun wordt verleend - Gezag van gewijsde - Conforme uitlegging - Doeltreffendheidsbeginsel.#Zaak C-505/14.
AnnotatorT. Barkhuysen , A.A. al Khatib
UitspraakECLI:EU:C:2015:742
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 25-11-2015
CiteertitelGst. 2016/35
SamenvattingWet gemeentelijke schuldhulpverlening. BeŽindiging schuldhulpverlening. Medewerkingsplicht en informatieplicht. (Heemstede)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 februari 2014 is de gemeentelijke schuldhulpverlening aan [appellante] beŽindigd.
AnnotatorG.A. le Noble , C.W.C.A. Bruggeman
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3615
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 25-11-2015
CiteertitelGst. 2016/36
SamenvattingWet gemeentelijke schuldhulpverlening. BeŽindiging schuldhulpverlening. Medewerkingsplicht. (Capelle aan den IJssel)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 september 2013 heeft het college het schuldhulpverleningstraject van [appellant] beŽindigd.
AnnotatorG.A. le Noble
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3618
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 23-12-2015
CiteertitelGst. 2016/37
SamenvattingSchade als gevolg van overlast van de jaarlijkse kermis, dichtbij de woning van appellant, valt onder het normale maatschappelijke risico. (Leiderdorp)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 december 2009 heeft het college een verzoek van [appellant] om nadeelcompensatie afgewezen.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3986
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 30-12-2015
CiteertitelGst. 2016/38
SamenvattingJaarlijkse herzieningsplicht voor exploitatieplannen. (Alkmaar)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 december 2014, nr. 10, heeft de raad het exploitatieplan "Boekelermeer Zuid 1e herziening" vastgesteld.
AnnotatorS. Hillegers
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:4046
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 13-01-2016
CiteertitelGst. 2016/39
SamenvattingDienstenrichtlijn. Besluit tot vaststelling van bestemmingsplan. Reguleren detailhandel in bestemmingsplan die bestaat uit de verkoop van goederen in de vorm van een brancheringsregeling en het toepassingsbereik van de Dienstenrichtlijn. PrejudiciŽle vragen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 juni 2013, kenmerk 7, heeft de raad het bestemmingsplan "Stad Appingedam" vastgesteld
AnnotatorB. Hessel
LinkVolledige tekst annotatie (Oog-decentraleoverheden.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:75
Artikel aanvragenVia Praktizijn