Vastgoedrecht

Uitgever Uitgeverij Paris
Tijdschrift Vastgoedrecht
Datum 25-04-2016
Aflevering 2
RubriekArtikelen
TitelBeschermingsbepalingen bij huur bedrijfsruimte
CiteertitelVGR 2016, 2, p. 41
SamenvattingHet Hof van Justitie van de Europese Unie heeft zich in een arrest van 26 november 2015(Maxima Latvija) voor het eerst uitgelaten over de verenigbaarheid met het kartelverbod van beschermingsconstructies in huurovereenkomsten. In dit artikel gaan auteurs in op de bestaande Nederlandse rechtspraktijk met betrekking tot diverse huurrechtelijke beschermingsconstructies en hun verenigbaarheid met het kartelverbod. Daarbij bezien wij wat de gevolgen van het arrest Maxima Latvija zijn voor (de houdbaarheid van) die Nederlandse praktijk.
Auteur(s)S. van der Heul , C. Raaimakers
Pagina41-47
LinkVolledige tekst in artikel besproken uitspraak (EUR-Lex)
LinkVolledige tekst annotatie (Dirkzwager.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodem
TitelRaad van State 23-12-2015
CiteertitelVGR 2016, 2, p. 48
SamenvattingWie moet een sanering uitvoeren?
Auteur(s)M. de Vries
Pagina48-49
LinkVolledige tekst artikel (AKD)
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3930
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBouwrecht
TitelRisicoallocatie in de bouw
CiteertitelVGR 2016, 2, p. 49
SamenvattingDe klassieke opdrachtgever-opdrachtnemer cultuur lijkt nog vaak de boventoon te voeren bij bouwprojecten. Maar tegelijkertijd tekent zich een bewustwordingsproces af aan de zijde van zowel de overheid als de marktpartijen, dat mogelijkheden creŽert voor meer genuanceerde vormen van samenwerking dan de traditionele varianten In het artikel wordt vanuit meerdere invalshoeken gekeken naar mogelijkheden en gedachten om de gewenste veranderingen in de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand te brengen.
Auteur(s)C. Wijkamp
Pagina49-50
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGrondbeleid
TitelKabinetsbrief over grondbeleid
CiteertitelVGR 2016, 2, p. 51
SamenvattingEind 2015 verscheen een kabinetsbrief over grondbeleid (Kamerstukken II 2015/16, 27581, 53). De brief gaat in op de visie van het kabinet op het grondbeleid, en op de voorgenomen verbetering van het instrumentarium. Hij vormt ook een reactie op de veranderende maatschappelijke opgaven waarvoor het grondbeleid zich gesteld ziet. Auteur bespreekt de brief in de bredere context van vroegere en lopende ontwikkelingen in het grondbeleid.
Auteur(s)H. de Wolff
Pagina51-52
LinkVolledige tekst brief (Officiele bekendmakingen)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHuurrecht
TitelZal het tekort aan studentenwoningendoor de Wet doorstroming huurmarkt 2015 weer toenemen?
CiteertitelVGR 2016, 2, p. 53
SamenvattingHet tekort aan studentenwoningen is sinds het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting uit 2011 flink afgenomen. Zowel sociale studentenhuisversters als commerciŽle partijen realiseerden veel nieuwe studenteneenheden en -woningen. Op 9 februari 2016 nam de Tweede Kamer het wetsvoorstel ĎWetdoorstroming huurmarkt 2015í aan. In deze rubriek wordt bezien welke gevolgen dit wetsvoorstel voor studentenhuisvesting kan hebben.
Auteur(s)J. Winter-Bossink
Pagina53-55
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNotarieel recht
TitelDe potestatieve voorwaarde in de overdrachtsbelasting
CiteertitelVGR 2016, 2, p. 55
SamenvattingDe vraag die in deze bijdrage centraal staat is of het in vervulling gaan van een ontbindende voorwaarde per definitie leidt tot teruggaaf van betaalde overdrachtsbelasting of dat de potestatieve voorwaarde hiervan uitgesloten is. Met name bij een sale-and-leas-backconstructie kan deze vraag aan de orde zijn.
Auteur(s)D. Bastiaans
Pagina55-56
LinkVolledige tekst in artikel besproken uitspraak (Recht.nl)
LinkKoopoptie is geen ontbindende voorwaarde bij sale-and-lease-back-constructie, geen teruggaaf overdrachtsbelasting (Via Juridica)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOmgevingsrecht
TitelEen tramlijn, een bestuurlijke lus en een keerlus
CiteertitelVGR 2016, 2, p. 57
SamenvattingDe plannen voor de nieuwe internationale tramverbinding tussen Hasselt en Maastricht hebben tot interessante keten van omgevingsrechtelijke uitspraken geleid, die De Snoo in dit artikel nader bespreekt.
Auteur(s)A. de Snoo
Pagina57-59
LinkVolledige tekst in artikel besproken uitspraak (Recht.nl)
LinkVolledige tekst in artikel besproken uitspraak (Recht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn