Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 24-05-2016
Aflevering 4
RubriekRedactioneel
TitelBestuursrecht in tijden van cholera
CiteertitelNTB 2016/11
SamenvattingDe vooruitzichten voor 2016 stemmen niet vrolijk. De NRC opende het jaar met de zeven plagen van Europa, Poetin ontpopt zich meer en meer als een authentieke Sovjetleider en aan de andere kant van de plas zien wij het intellect Trump de harten van de republikeinse Amerikanen veroveren. De lezer van dit blad zou nog extra mistroostig kunnen worden, want wat kan het Nederlandse bestuursrecht nu bijdragen aan de oplossing van deze wereldproblemen?
Auteur(s)C.N.J. Kortmann
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelVerweesde besluiten
CiteertitelNTB 2016/12
SamenvattingBestuursorganen kunnen allerhande soorten besluiten nemen: vrijwillige en onvrijwillige, besluiten van algemene strekking en beschikkingen, algemeen verbindende voorschriften en andere, duurbesluiten en besluiten die vrijwel direct na het nemen ervan zijn uitgewerkt, besluiten waarvoor een wettelijke grondslag nodig is en besluiten die daarzonder kunnen, belastende besluiten en begunstigende – om enkele paren te noemen. Voor decentrale bestuursorganen ook nog: in medebewind genomen of krachtens hun algemene, ‘autonome’ bestuursbevoegdheid. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Auteur(s)W. Konijnenbelt
LinkVolledige tekst artikel (verenigingbestuursrecht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelTerug naar het b.i.p. achter het b.o.b. II
CiteertitelNTB 2016/13
SamenvattingIn een redactioneel in NTB van maart 2015 pleitte auteur onder de titel "Terug naar het b.i.p. achter het b.o.b." voor een kleine verandering in de kijk van de bestuursrechter op het object van het beroep bij de bestuursrechter. Thans gaan wij er in het gros van de gevallen van uit dat het beroep zich richt tegen het besluit op bezwaar. Auteur stelde voor om voortaan aan te nemen dat het beroep zich rechtstreeks richt tegen het b.i.p., zoals dat eventueel is gewijzigd door het b.o.b.. Volgens mij zou daardoor het bestuursprocesrecht iets eenvoudiger en voor de burger iets minder onbegrijpelijk worden.
Auteur(s)N. Verheij
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelBestuursprocesrecht
CiteertitelNTB 2016/14
SamenvattingDeze kroniek beslaat de periode van 1 september 2015 tot 1 maart 2016 en bevat als onderwerpen onder meer Algemene ontwikkelingen op het gebied van het bestuursprocesrecht, Bevoegdheidskwesties, Ontvankelijkheidskwesties, Voorwerp, reikwijdte en aard van de beoordeling.
Auteur(s)J.C.A. de Poorter , J.A. de Boer , C.J.A.M. Merkx , W.M.C.J. Rutten
Artikel aanvragenVia Praktizijn