Tijdschrift voor Omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Tijdschrift voor Omgevingsrecht
Datum 06-06-2016
Aflevering 3
RubriekRedactioneel
TitelWorden bodem en grondwater de zorgenkinderen onder de Omgevingswet?
CiteertitelTvO 2016, 3, p. 59
SamenvattingBelangrijke delen van het omgevingsrecht hebben in de nieuwe Omgevingswet nog geen plaats gekregen. Op de dag dat de Eerste Kamer de Omgevingswet aanvaardde zijn twee concepten voor aanvullingswetten ter consultatie vrijgegeven. Eén daarvan is de Aanvullingswet Bodem Omgevingswet (voluit: ‘Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem’). In dit redactioneel commentaar bespreekt Van der Veen deze aanvullingswet. Hij vraagt zich af of de wens tot vereenvoudiging van het omgevingsrecht niet is doorgeschoten, waar grondwater en bodem de dupe van dreigen te worden.
Auteur(s)G.A. van der Veen
Pagina59-61
LinkVolledige tekst artikel (AKD)
LinkVolledige tekst conceptwetsvoorstel (Internetconsultatie)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe stand van de stelselherziening: van wetsvoorstel naar Omgevingswet
CiteertitelTvO 2016, 3, p. 62
SamenvattingIn dit artikel volgt allereerst een korte terugblik op de behandeling in de Eerste Kamer. Wat waren de belangrijkste thema’s en wat zijn de gevolgen voor de andere onderdelen van de stelselherziening? Voor de inwerkingtreding van het nieuwe stelsel zullen nog vele stappen worden gezet. Het tweede deel van het artikel bevat een vooruitblik op het vervolg van de stelselherziening. Wat gebeurt er de komende tijd rondom de aanvullingswetten, de invoeringswet en de AMvB’s?
Auteur(s)H.W. de Vos
Pagina62-65
LinkBestellen volledige tekst artikel (BJu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelRechtsbescherming tegen omgevingsplannen onder de Omgevingswet
CiteertitelTvO 2016, 3, p. 66
SamenvattingHet omgevingsplan bevat algemeen verbindende voorschriften die nu nog in een APV zijn opgenomen. In dit artikel gaat de auteur in op gevolgen van de gewijzigde aard en inhoud van het omgevingsplan voor de rechterlijke toets, de toets bij wijzigingen en het verkrijgen van formele rechtskracht van het omgevingsplan.
Auteur(s)J.R. van Angeren
Pagina66-70
LinkVolledige tekst artikel (openaccessadvocate.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDetailhandel – een dienst die geen dienst mag heten?
CiteertitelTvO 2016, 3, p. 71
SamenvattingNaar aanleiding van wijzigingen van ruimtelijkeordeningswetgeving, de schorsing van enkele bepalingen van de Verordening ruimte 2014 van de provincie Zuid-Holland vanwege (vermeende) strijd met de Dienstenrichtlijn en prejudiciële vragen van de Afdeling bestuursrechtspraak aan het Hof van Justitie wordt in dit artikel de relatie tussen de Dienstenrichtlijn en de ruimtelijke ordening besproken.
Auteur(s)J.J. van der Gouw , M.J.W. Timmer
Pagina71-78
LinkVolledige tekst artikel (Van der Feltz Advocaten)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe introductie van private partijen in het bouwtoezicht. Waar moeten we om denken?
CiteertitelTvO 2016, 3, p. 79
SamenvattingDe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen realiseert de privatisering van het bouwtoezicht. Eerdere ervaringen, in binnen- en buitenland, laten zien dat de privatisering van toezicht gepaard kan gaan met negatieve effecten. Dit artikel bekijkt hoe privaat toezicht in de bouwsector kan worden geïntroduceerd, gelet op de mogelijke negatieve effecten, knelpunten en belangen van de diverse actoren. De auteur besluit met het formuleren van enkele aanbevelingen ter inperking van de mogelijke negatieve effecten.
Auteur(s)A. Outhuijse
Pagina79-90
LinkBestellen volledige tekst artikel (BJu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDiversen
TitelReactie op ‘Het omgevingsplan in de Omgevingswet’
CiteertitelTvO 2016, 3, p. 91
SamenvattingDeze bijdrage vormt een reactie op het artikel van J.R. van Angeren ‘Het omgevingsplan in de Omgevingswet’ (TO 2016, p. 4-26).
Auteur(s)A.G.A. Nijmeijer
Pagina91-94
Artikel aanvragenVia Praktizijn