Maandblad voor Vermogensrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht
Datum 15-02-2005
Aflevering 2
TitelDe koop van een woning via-email
CiteertitelMvV 2005, p
SamenvattingOnderzocht wordt of een via e-mailverkeer gesloten overeenkomst in de zin van art. 7:2 BW rechtsgeldig tot stand kan komen.
Auteur(s)C.G. Breedveld-de Voogd
Pagina30-34
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 17-12-2004, C03/224HR
CiteertitelMvV 2005, p
SamenvattingNon-concurrentiebeding in huurovereenkomst onder het mededingingsrecht geoorloofde nevenrestrictie? Centraal staat de rechtsvraag of een grote supermarktketen die een gedeelte van zijn winkel verhuurt aan een eenmanszaak, die huurder met een zelfde assortiment mag beconcurreren.
Samenvatting (Bron)17 december 2004 Eerste Kamer Nr. C03/224HR JMH/RM Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiseres], wonende te [woonplaats], EISERES tot cassatie, advocaat: mr. D.M. de Knijff, t e g e n [Verweerster], gevestigd te [vestigingsplaats], VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. R.S. Meijer. 1. Het geding in feitelijke instanties..
Pagina35-37
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AR2768
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 17-12-2004, ---
CiteertitelMvV 2005, p
SamenvattingAansprakelijkheidsrecht In dit arrest staat de vraag centraal hoe de eventuele aansprakelijkheid van een derde (dus niet de werkgever) voor gezondheidsschade na blootstelling aan asbest moet worden beoordeeld. Ook oordeelt de Hoge Raad over de toepassing van de omkeringsregel. Hertel/erven L.
Pagina38-40
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 03-12-2004, ---
CiteertitelMvV 2005, p
SamenvattingVerzekeringsbedrog De Hoge Raad anticipeert op de regel van art. 7.17.1.14 lid 5 BW. Bij verzekeringsbedrog nadat zich heeft voorgedaan, vervalt het recht op uitkering, tenzij deze misleiding dit gevolg niet rechtvaardigt.
AnnotatorS.Y.Th. Meijer
Pagina41-43
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelSignaal Rechtspraak van de Week
CiteertitelMvV 2005, p
SamenvattingRvdW december 2004 Dit katern geeft een beknopt en actueel overzicht van de kernoverwegingen van de Hoge Raad uit de in de verslagperiode gepubliceerde arresten in de RvdW.
Auteur(s)G.C. Endedijk
Pagina1-8
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNon-concurrentiebeding in huurovereenkomst onder het mededingingsrecht geoorloofde nevenrestrictie? HR 17 december 2004, C03/224HR
CiteertitelMvV 2005, 35
SamenvattingCentraal staat de rechtsvraag of een grote supermarktketen die een gedeelte van zijn winkel verhuurt aan een eenmanszaak, die huurder met een zelfde assortiment mag beconcurreren.
Auteur(s)C.E. Moolenburgh
Pagina35-37
Artikel aanvragenVia Praktizijn