Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 19-06-2016
Aflevering 4
RubriekVooraf
TitelMillennials
CiteertitelAdv.bl. 2016-4, p. 3
SamenvattingIn haar laatste redactionele artikel (zij neemt afscheid als hoofdredacteur van het Advocatenblad) stelt Daphne van Paassen dat de oude generatie 35+-advocaten nog wat kan leren van de nieuwe generatie 'millennials', als het gaat om een evenwichtige verdeling tussen werk en nevenactiviteiten.
Auteur(s)D. van Paassen
Pagina3-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelDowntown Abbey
CiteertitelAdv.bl. 2016-4, p. 7
SamenvattingHarry Veenendaal stelt naar aanleiding van een recente studie van de Boston Consulting Group dat het huidige Europese advocatuurlijke landschap over tien jaar niet meer zal zijn dan een aflevering van Downton Abbey. Advocatenkantoren zullen enorm moeten innoveren om te overleven.
Auteur(s)H. Veenendaal
Pagina7-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLawyers for Lawyers
TitelPrijs voor Syrische advocaat - "Wij moeten de maatschappij behoeden voor wraak"
CiteertitelAdv.bl. 2016-4, p. 13
SamenvattingHij bracht drie jaar door in de gevangenissen van Assad. Vorige maand ontving advocaat en journalist Mazen Darwish de Four Freedoms Award voor Freedom of Speech. Vanuit Berlijn reist hij de wereld over om de geesten rijp te maken voor het vredesproces.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina13-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFrisse neus
Titel'Mislukt? Dat woord gebruik ik nooit.'
CiteertitelAdv.bl. 2016-4, p. 14
SamenvattingAdvocaat en ondernemer Philip de Roos (33) werkt aan de robotisering van zijn vak. Zo blijft het specialistenwerk over voor de advocaat. ‘We automatiseren processen die anderen nog zien als maatwerk.’
Auteur(s)E.J. Bolsius
Pagina14-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCover
Titel35 onder de 35 - De hoogvliegers van 2016
CiteertitelAdv.bl. 2016-4, p. 16
SamenvattingZe combineren de advocatuur met autoracen, hulp bieden aan vluchtelingen in Irak of fotograferen. De steile loopbaan van advocaat-stagiaire op je 23ste naar partner op je 31ste komt steeds minder vaak voor. De nieuwe generatie advocaten wil zich breder ontwikkelen. Een beetje jong talent begint daarom voor zichzelf of doet er iets belangwekkends naast. Liefst iets totaal anders, zoals het runnen van een boerenbedrijf of start-up.
Auteur(s)S. Droogleever Fortuyn , N. Gloudemans-Voogd , F. Mebius
Pagina16-23
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
Titel'Levenslang is nu een maatschappelijke doodstraf'
CiteertitelAdv.bl. 2016-4, p. 25
SamenvattingDean Strang en Jerry Buting, advocaten uit de Netflix-documentaire Making a Murderer maakten de advocatuur ‘sexy’. In oktober bezoeken ze Nederland. Het Advocatenblad sprak hen voor hun komst over de documentaire, levenslange gevangenisstraffen en hun hordes fans. ‘We deden gewoonweg ons werk.’
Auteur(s)N. Gloudemans-Voogd
Pagina25-28
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReportage
Titel'Bertje Bikkel moet de ergste straf krijgen die er is'
CiteertitelAdv.bl. 2016-4, p. 30
SamenvattingAdvocaat voor de klas, Rechter voor de klas, Rechtspraak in de klas en De Vreedzame School. Steeds meer basis- en middelbare scholen besteden aandacht aan recht, rechtspraak en democratie. Waar komt deze trend vandaan?
Auteur(s)F. Mebius
Pagina30-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekQuiz
TitelWhat the hack! - Wat te doen bij een datalek
CiteertitelAdv.bl. 2016-4, p. 40
SamenvattingWeet u hoe u om moet gaan met datalekken? De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verplicht verantwoordelijken om persoonsgegevens te beveiligen met technische en organisatorische maatregelen, maar wat als er iets misgaat bij die beveiliging? Test uw kennis en doe de quiz.
Auteur(s)N. Gloudemans-Voogd
Pagina40-41
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCanon
TitelActief en geëngageerd
CiteertitelAdv.bl. 2016-4, p. 43
SamenvattingHij was een eminent Leids jurist; advocaat, deken, hoogleraar en kort minister in het kabinet Van Agt-II. Max Rood (1927-2001) stond bekend om zijn engagement en was een meester in het bemiddelen bij conflicten.
Auteur(s)R. Sanders
Pagina43-43
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJuridische analyse
TitelKlokkenluiden in de advocatenpraktijk
CiteertitelAdv.bl. 2016-4, p. 45
SamenvattingBinnenkort treedt de Wet Huis voor klokkenluiders in werking. Hiermee wil de wetgever bescherming bieden aan werknemers die misstanden binnen een organisatie aan de kaak willen stellen. Dat vergt evenwicht tussen waarheidsvinding en vertrouwelijkheid, ook bij (grotere) advocatenkantoren, die als werkgever onder de werking van de nieuwe wet zullen vallen.
Auteur(s)R. Sanders
Pagina45-48
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJuridische opinie
TitelGebrek aan rechtsbescherming bij persoonsgebonden budget
CiteertitelAdv.bl. 2016-4, p. 50
SamenvattingEr is verhit over gedebatteerd in de Tweede Kamer; de nieuwe zorgverzekeringswet en het persoonsgebonden budget. De privatisering van de wet heeft enorme gevolgen voor zorgbehoevenden: twee derde krijgt geen pgb meer. Maar bezwaar maken is met de privatisering eveneens bemoeilijkt.
Auteur(s)R. de Graaff , R. Imkamp
Pagina50-51
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJuridische analyse
TitelOok vrije advocaatkeuze bij bezwaarprocedures
CiteertitelAdv.bl. 2016-4, p. 55
SamenvattingHet was al duidelijk dat rechtzoekenden met een rechtsbijstandverzekering recht hebben op een vrije advocaatkeuze als advocaatbijstand verplicht is. Nu blijkt dat ook het geval als bijstand niet verplicht is zoals bij ontslag- of bestuursrechtelijke bezwaarprocedures.
Auteur(s)H. Celik
Pagina55-55
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelVernietiging en verwijzing
CiteertitelAdv.bl. 2016-4, p. 57
SamenvattingWat zijn de kaders als een geding is vernietigd en is terugverwezen door de Hoge Raad?
Auteur(s)D. Dal
Pagina57-57
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek Arbeidsrecht
CiteertitelAdv.bl. 2016-4, p. 61
SamenvattingHet afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van de nieuwe Wet werk en zekerheid. Binnen andere onderdelen van het arbeidsrecht heeft de rechtsontwikkeling echter niet stilgestaan. Er zijn diverse belangwekkende arresten gewezen, onder meer op het gebied van het collectief arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht, aansprakelijkheid van de staat voor het onjuist implementeren van een Europese richtlijn, kwalificatie van de arbeidsovereenkomst, overgang van onderneming en opzegging van de arbeidsovereenkomst. (Aan de orde komen: Ontslag op staande voet, Opzegtermijn, Collectief actierecht, Staat aansprakelijk voor misgelopen vakantiedagen, Oproepverplichting voor werkgever, Overgang onderneming, Medezeggenschap, Stageovereenkomst, Wet Werk en Zekerheid, Bedenktermijn, Voorwaardelijke ontbinding, Ontslaggronden, Transitievergoeding, Billijke vergoeding.)
Auteur(s)K. Hillebrandt , C. Oberman , K. Deelen
Pagina61-68
LinkVolledige tekst artikel (paltheoberman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek Pensioenrecht
CiteertitelAdv.bl. 2016-4, p. 70
Samenvatting‘Pensioenrecht in beweging’, zo luidde de titel van de jubileumbundel ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Vereniging voor Pensioenrecht (Sdu, 2015). Uit deze Kroniek Pensioenrecht, die de periode 2014-2016 beslaat, zal blijken dat het pensioenrecht ook recent in beweging is gebleven. (Onderwerpen die aan de orde komen zijn: Wetgeving, Wijziging pensioenovereenkomst, Gewezen deelnemers, Deelnemers, Pensioenontslagbeding, Gelijke behandeling, Uitvoeringsovereenkomst, Medezeggenschap, Verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen, Pensioenadvisering, Pensioenkortingen, Pensioen en scheiding en tenslotte Procesrecht.)
Auteur(s)B. Bodewes , A. Cramer , J.A. van de Hoef , N. Tali , W. Thijssen
Pagina70-78
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek Vennootschapsrecht
CiteertitelAdv.bl. 2016-4, p. 79
SamenvattingDeze Kroniek viert haar eerste lustrum. Net als in de vier eerdere edities wordt aandacht besteed aan de meest opvallende jurisprudentie van de Hoge Raad van het afgelopen jaar en nieuwe wetgeving op het terrein van het vennootschapsrecht. In 2015 besliste de Hoge Raad onder meer dat er geen prospectusplicht bestaat bij een executoriale verkoop van aandelen. Verder sprak ons hoogste rechtscollege zich uit over de 403-verklaring. Daarnaast wees de Hoge Raad een drietal principiële arresten over personenvennootschappen. Ten slotte wordt een uitspraak van de Hoge Raad over bestuurdersaansprakelijkheid besproken. Deze Kroniek begint als vanouds met een kort overzicht van nieuwe en komende wetgeving. (Onderwerpen die aan bod komen in de kroniek zijn onder meer: Prospectusplicht bij executie effecten, 403-verklaring, Faillissement vof, Aansprakelijkheid (beherend) vennoot, Aansprakelijkheid commanditaire vennoot, Bestuurdersaansprakelijkheid, Corporate Governance Code.)
Auteur(s)B. Visée , R. Analbers
Pagina79-85
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van discipline 09-03-2015, 7298, ECLI:NL:TAHVD:2015:69
CiteertitelAdv.bl. 2016-4, p. 104
SamenvattingKantoorwisseling. Artikel 46 Advocatenwet. Zorgplicht voor de cliënt. Tijdig en schriftelijk informeren over kantoorwisseling.
Pagina104-104
LinkVolledige tekst uitspraak (Tuchtrecht Overheid)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelRaad van discipline Amsterdam 17-08-2015, 15-084NH(d), ECLI:NL:TADRAMS:2015:203
CiteertitelAdv.bl. 2016-4, p. 104
SamenvattingExcessief declareren. Artikel 46 Advocatenwet, Gedragsregel 25. Ongegrond dekenbezwaar. Het feit dat de Geschillencommissie advocatuur de declaratie met meer dan 30% heeft gekort, geeft in dit geval geen handvatten om excessief declareren aan te nemen.
Pagina104-104
LinkVolledige tekst uitspraak (Tuchtrecht Overheid)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van discipline 04-12-2015, 7520 en 7521,
CiteertitelAdv.bl. 2016-4, p. 105
SamenvattingMededeling aan rechter. Artikel 46 Advocatenwet. Onjuiste mededelingen aan de rechter.
Pagina105-105
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelRaad van discipline Amsterdam 04-08-2015, 15-079A, ECLI:NL:TADRAMS:2015:185
CiteertitelAdv.bl. 2016-4, p. 105
SamenvattingToepassing gedragsregels 15 en 18 in tuchtrechtelijke procedures. Gedragsregel 15 lid 1; Gedragsregel 18 lid 1. – Gedragsregels 15 en 18 zijn ook in een tuchtrechtelijke procedure tegen een advocaat van toepassing.
Pagina105-105
LinkVolledige tekst uitspraak (Tuchtrecht Overheid)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTenslotte
TitelDilemma
CiteertitelAdv.bl. 2016-4, p. 106
SamenvattingOm scherp te blijven op het beroepsethische vlak zouden advocaten heeft de NOvA onlangs een nieuwe app gelanceerd, de zogeheten DilemmApp.
Auteur(s)B. van Tongeren
Pagina106-106
LinkMeer over de App (NOvA)
Artikel aanvragenVia Praktizijn