Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
Datum 15-02-2005
Aflevering 2
TitelRedactioneel: Civiele rechtspleging in Pťcuchet
CiteertitelNTBR, 2005, 2, p. 47
Auteur(s)W.L. Valk
Pagina47-47
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOver derdenwerking van overeenkomsten en samenhangende rechtsverhoudingen. Enkele beschouwingen n.a.v. HR 24 september 2004, RvdW 2004, 108 (Vleesmeesters-Alog)
CiteertitelNTBR, 2005, 2, p. 48
SamenvattingOp 24 september 2004 heeft de Hoge Raad arrest gewezen in de zaak van het slagersbedrijf Vleesmeesters tegen Alog Onroerend goed en Handelsmaatschappij BV. In dit arrest is de rechtsvraag - kort gezegd - of de hoofdhuurder van een bedrijfsruimte (Alog), die het supermarktgedeelte van deze bedrijfsruimte leeg laat staan, daarmee een zorgplicht schendt jegens de slager (Vleesmeesters) die onderonderhuurder is van een ander gedeelte van deze bedrijfsruimte terwijl de hoofdhuurder volgens zijn contract met de verhuurder verplicht was tot feitelijke exploitatie van het gehuurde.
Auteur(s)M.J. van Laarhoven
Pagina48-59
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerslag van de themamiddag Vereniging voor Burgerlijk Recht 2004: 'De financiŽle zekerheidsovereenkomst'
CiteertitelNTBR, 2005, 2, p. 59
SamenvattingOp 16 november 2004 is onder leiding van de voorzitter van de Vereniging voor Burgerlijk Recht, Nieuwenhuis, en naar een aanleiding van inleiding van F.M.J. Verstijlen en J.J. van Hees, gediscussieerd over de voorgenomen implementatie van Collateral Directive (Richtlijn 2002/47/EG, de 'Richtlijn') via wetsvoorstel 28 874.
Auteur(s)C.W.M. Lieverse , L.F. Wiggers-Rust
Pagina59-63
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelTegen een geÔsoleerd insolventieprocesrecht
CiteertitelNTBR, 2005, 2, p. 64
Auteur(s)B. Wessels
Pagina64-65
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHedley Byrne, negligent misstatements
CiteertitelNTBR, 2005, 2, p. 66
SamenvattingEen bank ('National Provincial Bank') name contact op met een andere bank ('Heller & Partners'). Zij wilde informatie over de financiŽle situatie van een van haar klanten, een bedrijf ('Easipower'). Afgezien van de algemene reputatie van het bedrijf, vroeg de National Provincial Bank of het bedrijf goed was voor een advertising contract van 800-900 pond.
Auteur(s)A.M.E. Verschuur
Pagina66-69
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKroniek algemeen
CiteertitelNTBR, 2005, 2, p. 69
Samenvatting1. Inleiding
2. Relational contract law redivivus
3. Freedom from contract
4. Vriendenboeken
5. Les gens de la justice
6. De privatisering van het privaatrecht
7. Salomo in San Francisco
8. Weens kooprecht in de schijnwerpers
9. 'Vertragsaufhebung; wesentliche Vertragsverletzung'
10. Kerstgroeten uit Denemarken
11. Patti
12. Jaarboek Europees aansprakelijkheidsrecht
13. Nog meer Europees privaatrecht uit Oostenrijk
14. Dalhuisen on Lando
15. Riedl on Lando (en anderen)
16. Overig Europees privaatrecht
17. Nederlands recht in den vreemde
18. Recht digitaal.
Auteur(s)E.H. Hondius
Pagina69-81
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 11-11-2003, R0300693
CiteertitelNTBR, 2005, 2, p. 81
SamenvattingPandhoudersbeslag onder derden. Goed nieuws voor pandhouders. Hoewel de Hoge Raad nog geen arresten over het pandhoudersbeslag heeft gewezen, is er nu een uitspraak van het Hof te 's-Hertogenbosch waarbij verlof is verleend voor een pandhoudersbeslag onder een derde niet te goeder trouw. Het hof vernietigde de beschikking van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Breda, die meende dat een pandhoudersbeslag ex art. 496 lid 2 Rv niet mogelijk is als de pandgever geen eigenaar meer is van de verpande zaak omdat hij haar aan een derde heeft overgedragen.
Samenvatting (Bron)Het hof zal eerst nagaan of de wet, in het bijzonder artikel 496 Rv, de pandhouder in het algemeen de mogelijkheid biedt om verlof te verkrijgen de onderhandse geregistreerde akte tegen derden, niet zijnde een houder maar een bezitter, (reŽel) te executeren. Het hof zal deze vraag positief beantwoorden. Daarna zal worden bezien of in het onderhavige geval plaats is voor het verlangde verlof.
AnnotatorI.J.M. van der Hamsvoord
Pagina81-83
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2003:AO1602
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 25-06-2004, C03/080HR
CiteertitelNTBR, 2005, 2, p. 83
SamenvattingKan de huurder aanspraak maken op vergoeding op grond van ongerechtvaardigde verrijking voor door hem aangebrachte veranderingen?

Dupomex/Duijvelaar.
Samenvatting (Bron)25 juni 2004 Eerste Kamer Nr. C03/080HR JMH/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: DUPOMEX B.V., gevestigd te Alphen aan den Rijn, EISERES tot cassatie, advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, t e g e n 1. [Verweerster 1], wonende te [woonplaats], VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. G.C. Makkink. 2. [Verweerder 2], wonende te [woonplaats], 3. [Verweerster 3], wonende te [woonplaats], 4. [Verweerder 4], wonende te [woonplaats], VERWEERDERS in cassatie, niet verschenen. 1. Het geding in feitelijke instanties...
AnnotatorG.E. van Maanen
Pagina83-85
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AP4373
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 05-11-2004, C03/281HR
CiteertitelNTBR, 2005, 2, p. 85
SamenvattingAansprakelijkheid van de werkgever op grond van art. 7:658 BW, wanneer een werkneemster letsel oploopt na getroffen te zijn door een openzwaaiende deur.

Verweerster/Lozenhof.
Samenvatting (Bron)5 november 2004 Eerste Kamer Nr. C03/281HR JMH/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: STICHTING DE LOZERHOF, gevestigd te 's-Gravenhage, EISERES tot cassatie, advocaat: mr. M.H. van der Woude, t e g e n [verweerster], wonende te [woonplaats], VERWEERSTER in cassatie, niet verschenen. 1. Het geding in feitelijke instanties...
AnnotatorP.L.P. Meiser
Pagina85-87
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AP1463
Artikel aanvragenVia Praktizijn