European Human Rights Cases

Uitgever Sdu
Tijdschrift European Human Rights Cases
Datum 14-07-2016
Aflevering 7
RubriekUitspraken HvJ EU
TitelHvJ EU 14-04-2016, C-397/14, ECLI:EU:C:2016:256
CiteertitelEHRC 2016/137
SamenvattingVrijheid van ondernemerschap, Rationae temporis toepassing handvest, Algemene beginselen van Unierecht, Evenredigheid.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 14 april 2016.#Polkomtel sp. z o.o. tegen Prezes Urzedu Komunikacji Elektronicznej.#Prejudiciele verwijzing - Elektronischecommunicatienetwerken en -diensten - Richtlijn 2002/22/EG - Artikel 28 - Niet-geografische nummers - Toegang van eindgebruikers in de lidstaat van de exploitant tot diensten met gebruikmaking van niet-geografische nummers - Richtlijn 2002/19/EG - Artikelen 5, 8 en 13 - Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de nationale regelgevende instanties met betrekking tot toegang en interconnectie - Oplegging, wijziging of opheffing van verplichtingen - Opleggen van verplichtingen aan de ondernemingen die de toegang tot de eindgebruikers controleren - Prijscontrole - Onderneming zonder aanmerkelijke marktmacht - Richtlijn 2002/21/EG - Beslechting van geschillen tussen ondernemingen - Besluit van de nationale regelgevende instantie waarbij de voorwaarden voor samenwerking en de regels voor de tariefstelling voor de diensten tussen ondernemingen worden vastgesteld.#Zaak C-397/14.
UitspraakECLI:EU:C:2016:256
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken HvJ EU
TitelHvJ EU 19-04-2016, C-441/14, ECLI:EU:C:2016:278
CiteertitelEHRC 2016/138
SamenvattingInroepen verbod op leeftijdsdiscriminatie in horizontale situatie, Bevestiging en verduidelijking Mangold en Kücükdeveci, Rechtmatigheidtoets, Richtlijnconforme interpretatie, Rechtszekerheidsbeginsel, Beginsel van bescherming van het gewettigd vertrouwen.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 19 april 2016.#Dansk Industri (DI) tegen Sucession Karsten Eigil Rasmussen.#Prejudiciele verwijzing - Sociale politiek - Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Richtlijn 2000/78/EG - Verbod van discriminatie op grond van leeftijd - Nationale regeling die in strijd is met een richtlijn - Mogelijkheid voor een particulier de Staat aansprakelijk te stellen wegens schending van het Unierecht - Geschil tussen particulieren - Afweging van verschillende rechten en beginselen - Rechtszekerheidsbeginsel en beginsel van bescherming van het gewettigd vertrouwen - Rol van de nationale rechter.#Zaak C-441/14.
UitspraakECLI:EU:C:2016:278
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken HvJ EU
TitelHvJ EU 21-04-2016, C-558/14, ECLI:EU:C:2016:285
CiteertitelEHRC 2016/139
SamenvattingVreemdelingenrecht, Gezinshereniging, Inkomenstoets, Eerbiediging van privéleven en van familie- en gezinsleven.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 21 april 2016.#Mimoun Khachab tegen Subdelegacion del Gobierno en Alava.#Prejudiciele verwijzing - Richtlijn 2003/86/EG - Artikel 7, lid 1, onder c) - Gezinshereniging - Voorwaarden voor de uitoefening van het recht op gezinshereniging - Stabiele, regelmatige en voldoende inkomsten - Nationale regeling die een prospectieve beoordeling toestaat van de waarschijnlijkheid dat de gezinshereniger zijn inkomsten behoudt - Verenigbaarheid.#Zaak C-558/14.
UitspraakECLI:EU:C:2016:285
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM 02-02-2016, 22947/13, ECLI:CE:ECHR:2016:0202JUD002294713
CiteertitelEHRC 2016/140
SamenvattingVrijheid van meningsuiting, Persvrijheid, Internetproviders, Aansprakelijkheid, Smaad, Chilling effect.
Samenvatting (Bron)Violation of Article 10 - Freedom of expression -{General} (Article 10-1 - Freedom of expression;Freedom to impart information)
AnnotatorT. McGonagle
LinkVolledige tekst annotatie (IViR.nl)
UitspraakECLI:CE:ECHR:2016:0202JUD002294713
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM 16-02-2016, 72850/14, ECLI:CE:ECHR:2016:0216JUD007285014
CiteertitelEHRC 2016/141
SamenvattingJeugdrecht, Kinderbescherming, Verplichting tot sterilisatie, Menselijke waardigheid, Autonomie.
Samenvatting (Bron)Violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8-1 - Respect for family life);Violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8-1 - Respect for family life);Violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8-1 - Respect for family life);Violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8-1 - Respect for family life);Non-pecuniary damage - award (Article 41 - Non-pecuniary damage;Just satisfaction)
UitspraakECLI:CE:ECHR:2016:0216JUD007285014
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM 23-02-2016, 44883/09, ECLI:CE:ECHR:2016:0223JUD004488309
CiteertitelEHRC 2016/142
SamenvattingVerbod van onmenselijke of vernederende behandeling, Recht op vrijheid en veiligheid, Recht op privé- en gezinsleven, Effectief rechtsmiddel, Verdachte terroristische activiteiten, Ontvoering door Amerikaanse geheime dienst, Transport naar Egypte, Onrechtmatige detentie, Mishandeling en foltering in detentie, Detentieomstandigheden, Veroordeling betrokkenen ontvoering, Weigering verzoek om uitlevering, Uitblijven betaling schadevergoeding.
Samenvatting (Bron)Preliminary objection dismissed (Article 35-1 - Exhaustion of domestic remedies;Six month period);Violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Degrading treatment;Inhuman treatment) (Substantive aspect);Violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Effective investigation) (Procedural aspect);Violation of Article 5 - Right to liberty and security (Article 5-1 - Lawful arrest or detention);Violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8-1 - Respect for family life;Respect for private life);Violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Inhuman treatment) (Substantive aspect);Violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Effective investigation) (Procedural aspect);Violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8-1 - Respect for family life;Respect for private life);Violation of Article 13+3 - Right to an effective remedy (Article 13 - Effective remedy) (Article 3 - Prohibition of torture);Violation of Article 13+5 - Right to an effective remedy (Article 13 - Effective remedy) (Article 5 - Right to liberty and security);Violation of Article 13+8 - Right to an effective remedy (Article 13 - Effective remedy) (Article 8 - Right to respect for private and family life);Violation of Article 13+3 - Right to an effective remedy (Article 13 - Effective remedy) (Article 3 - Prohibition of torture);Violation of Article 13+8 - Right to an effective remedy (Article 13 - Effective remedy) (Article 8 - Right to respect for private and family life);Non-pecuniary damage - award (Article 41 - Non-pecuniary damage;Just satisfaction)
UitspraakECLI:CE:ECHR:2016:0223JUD004488309
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM 01-03-2016, 30813/14, ECLI:CE:ECHR:2016:0301JUD003081314
CiteertitelEHRC 2016/143
SamenvattingKinderontvoering, Bescherming van privé- en familieleven, Belang van het kind.
Samenvatting (Bron)Remainder inadmissible;Violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8 - Positive obligations;Article 8-1 - Respect for family life);Pecuniary damage - claim dismissed (Article 41 - Pecuniary damage;Just satisfaction);Non-pecuniary damage - award (Article 41 - Non-pecuniary damage;Just satisfaction)
UitspraakECLI:CE:ECHR:2016:0301JUD003081314
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM 17-03-2016, 7193/04, ECLI:CE:ECHR:2016:0317JUD000719304
CiteertitelEHRC 2016/144
SamenvattingVerbod van onmenselijke behandeling, Recht op vrijheid, Recht op een eerlijk proces, Detentieomstandigheden, Handboeien, Habeas corpus, Rechten van de verdediging, Toegang tot een advocaat.
Samenvatting (Bron)Remainder inadmissible;Violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Degrading treatment) (Substantive aspect);Violation of Article 5 - Right to liberty and security (Article 5-4 - Review of lawfulness of detention;Take proceedings);Violation of Article 6+6-3-c - Right to a fair trial (Article 6 - Criminal proceedings;Article 6-1 - Fair hearing;Article 6-3-c - Defence through legal assistance) (Article 6-3-c - Defence through legal assistance;Article 6 - Right to a fair trial);Non-pecuniary damage - award (Article 41 - Non-pecuniary damage;Just satisfaction)
UitspraakECLI:CE:ECHR:2016:0317JUD000719304
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM 17-03-2016, 69981/14, ECLI:CE:ECHR:2016:0317JUD006998114
CiteertitelEHRC 2016/145
SamenvattingOneigenlijke vervolging en detentie van mensenrechtenverdediger, Redelijke verdenking van strafbare feiten, Inperking van de toepassing van beperkingen op rechten.
Samenvatting (Bron)Violation of Article 5 - Right to liberty and security (Article 5-1 - Lawful arrest or detention);Violation of Article 5 - Right to liberty and security (Article 5-4 - Review of lawfulness of detention);Violation of Article 18+5-1-c - Limitation on use of restrictions on rights (Article 18 - Restrictions for unauthorised purposes) (Article 5-1-c - Reasonable suspicion;Article 5 - Right to liberty and security);Violation of Article 34 - Individual applications (Article 34 - Hinder the exercise of the right of petition);Pecuniary and non-pecuniary damage - award (Article 41 - Pecuniary damage;Just satisfaction)
UitspraakECLI:CE:ECHR:2016:0317JUD006998114
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM 23-03-2016, 47152/06, ECLI:CE:ECHR:2016:0323JUD004715206
CiteertitelEHRC 2016/146
SamenvattingGrote Kamer, Jeugddetentie, Gezondheid, Recht op een eerlijk proces.
Samenvatting (Bron)Preliminary objections dismissed (Article 35-1 - Exhaustion of domestic remedies;Six month period);Violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Degrading treatment;Inhuman treatment) (Substantive aspect);Violation of Article 5 - Right to liberty and security (Article 5-1 - Deprivation of liberty;Article 5-1-d - Educational supervision;Minors);Violation of Article 6+6-3-c - Right to a fair trial (Article 6 - Criminal proceedings;Article 6-1 - Criminal charge;Fair hearing) (Article 6-3-c - Defence through legal assistance;Article 6 - Right to a fair trial);Violation of Article 6+6-3-d - Right to a fair trial (Article 6 - Criminal proceedings;Article 6-1 - Criminal charge;Fair hearing) (Article 6-3-d - Obtain attendance of witnesses;Article 6 - Right to a fair trial);Non-pecuniary damage - award (Article 41 - Non-pecuniary damage;Just satisfaction)
AnnotatorM.I. van Drunick
UitspraakECLI:CE:ECHR:2016:0323JUD004715206
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM 29-03-2016, 56925/08, ECLI:CE:ECHR:2016:0329JUD005692508
CiteertitelEHRC 2016/147
SamenvattingGrote Kamer, Publicatie van delen uit strafdossier, Belang van eerlijke rechtspleging, Vrijheid van meningsuiting, Bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Onschuldpresumptie.
Samenvatting (Bron)No violation of Article 10 - Freedom of expression -{General} (Article 10-1 - Freedom to impart information;Freedom to receive information)
AnnotatorR. de Lange
UitspraakECLI:CE:ECHR:2016:0329JUD005692508
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM 31-03-2016, 6095/11, 74091/11, 75583/11, ECLI:CE:ECHR:2016:0331JUD000609511
CiteertitelEHRC 2016/148
SamenvattingRecht op vrijheid, Redelijke verdenking, Schadevergoeding.
Samenvatting (Bron)Violation of Article 5 - Right to liberty and security (Article 5-1 - Lawful arrest or detention;Procedure prescribed by law;Article 5-1-c - Reasonable suspicion);Violation of Article 5 - Right to liberty and security (Article 5-5 - Compensation);Non-pecuniary damage - award (Article 41 - Non-pecuniary damage;Just satisfaction)
UitspraakECLI:CE:ECHR:2016:0331JUD000609511
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM 05-04-2016, 33060/10, ECLI:CE:ECHR:2016:0405JUD003306010
CiteertitelEHRC 2016/149
SamenvattingTuchtrechtelijke procedure, Voorlopige voorziening, Hoorzitting, Redelijke termijn.
Samenvatting (Bron)Remainder inadmissible;Violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6 - Disciplinary proceedings;Article 6-1 - Civil rights and obligations;Public hearing);Pecuniary damage - claim dismissed (Article 41 - Pecuniary damage;Just satisfaction);Non-pecuniary damage - finding of violation sufficient (Article 41 - Non-pecuniary damage;Just satisfaction)
AnnotatorA.M.L. Jansen
UitspraakECLI:CE:ECHR:2016:0405JUD003306010
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM 21-04-2016, 32913/03, ECLI:CE:ECHR:2016:0421JUD003291303
CiteertitelEHRC 2016/150
SamenvattingOverschrijding redelijke termijn, Effectief rechtsmiddel, Eigendomsbegrip.
Samenvatting (Bron)Preliminary objection dismissed (Article 34 - Victim);Remainder inadmissible (Article 35-3 - Ratione personae);Violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6 - Civil proceedings;Article 6-1 - Reasonable time);Violation of Article 13 - Right to an effective remedy (Article 13 - Effective remedy);Pecuniary damage - claim dismissed (Article 41 - Pecuniary damage;Just satisfaction);Non-pecuniary damage - award (Article 41 - Non-pecuniary damage;Just satisfaction)
AnnotatorR.L. de Graaff
UitspraakECLI:CE:ECHR:2016:0421JUD003291303
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM 21-04-2016, 46577/15, ECLI:CE:ECHR:2016:0421JUD004657715
CiteertitelEHRC 2016/151
SamenvattingEigendomsrecht, Sloop illegaal gebouwde woning, Intensiteit proportionaliteitstoets art. 8 EVRM versus art. 1 EP EVRM, Margin of appreciation.
Samenvatting (Bron)Violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8-1 - Respect for home) (Conditional);No violation of Article 1 of Protocol No. 1 - Protection of property (Article 1 para. 2 of Protocol No. 1 - Control of the use of property) (Conditional);Non-pecuniary damage - finding of violation sufficient (Article 41 - Non-pecuniary damage;Just satisfaction)
AnnotatorM.K.G. Tjepkema
UitspraakECLI:CE:ECHR:2016:0421JUD004657715
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM 26-04-2016, 7469/06, ECLI:CE:ECHR:2016:0426JUD000746906
CiteertitelEHRC 2016/152
SamenvattingRecht op leven, Verbod van onmenselijke of vernederende behandeling, Moord op 17 leden van de MKP, Gebruik van geweld door de staat, Absolute noodzaak, Onvoldoende effectief onderzoek naar toedracht, Publiekelijke identificatie lichamen.
Samenvatting (Bron)Violation of Article 2 - Right to life (Article 2-1 - Life) (Substantive aspect);Violation of Article 2 - Right to life (Article 2-1 - Effective investigation) (Procedural aspect);No violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Degrading treatment) (Substantive aspect);Non-pecuniary damage - award (Article 41 - Non-pecuniary damage;Just satisfaction)
UitspraakECLI:CE:ECHR:2016:0426JUD000746906
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM 26-04-2016, 22574/08, ECLI:CE:ECHR:2016:0426JUD002257408
CiteertitelEHRC 2016/153
SamenvattingRecht op een eerlijk proces, Recht op ondervraging getuigen, Afwezigheid verdachte tijdens hoger beroep, ‘Waiver’, Horen getuigen in hoger beroep.
Samenvatting (Bron)Remainder inadmissible;No violation of Article 6+6-3-d - Right to a fair trial (Article 6 - Criminal proceedings;Article 6-1 - Fair hearing) (Article 6 - Right to a fair trial;Article 6-3-d - Witnesses)
UitspraakECLI:CE:ECHR:2016:0426JUD002257408
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM 28-04-2016, 20106/13, ECLI:CE:ECHR:2016:0428JUD002010613
CiteertitelEHRC 2016/154
SamenvattingRecht op respect voor gezinsleven, Ontzegging omgangsrechten, Regelmatige herbeoordeling situatie, Procedure tot herbeoordeling.
Samenvatting (Bron)No violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8-1 - Respect for family life)
UitspraakECLI:CE:ECHR:2016:0428JUD002010613
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM 28-04-2016, 68884/13, ECLI:CE:ECHR:2016:0428JUD006888413
CiteertitelEHRC 2016/155
SamenvattingRecht op respect voor gezinsleven, Ontneming ouderlijk gezag en omgangsrechten, Psychiatrisch onderzoek, Nalaten hernieuwd onderzoek.
Samenvatting (Bron)Violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8 - Positive obligations;Article 8-1 - Respect for family life);Pecuniary damage - claim dismissed (Article 41 - Pecuniary damage;Just satisfaction);Non-pecuniary damage - award (Article 41 - Non-pecuniary damage;Just satisfaction)
UitspraakECLI:CE:ECHR:2016:0428JUD006888413
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM 01-03-2016, 41069/12, ECLI:CE:ECHR:2016:0301DEC004106912
CiteertitelEHRC 2016/156
SamenvattingRecht op toegang tot de rechter, Equality of arms, Contractuele vrijheid, Arbitrage, Verwerping verzoek toegang tot gewone rechter.
UitspraakECLI:CE:ECHR:2016:0301JUD004106912
Artikel aanvragenVia Praktizijn