Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 24-08-2016
Aflevering 8
RubriekGastcolumn
TitelOmgevingswet: een project van de lange adem?
CiteertitelTBR 2016/109
SamenvattingIn deze gastcolumn bespreekt Jan Struiksma het verloop van het Omgevingswetproject en blikt hij vooruit op aspecten die in de komende jaren, voor en na de invoering van de wet, een rol gaan spelen.
Auteur(s)J. Struiksma
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe privaatrechtelijke aspecten van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Deel 3)
CiteertitelTBR 2016/110
SamenvattingIn de vorige delen (TBR 2016/78 ) en (TBR 2016/92) is de auteur ingegaan op het nieuw in te voeren art. 7:765a BW over de informatieplicht omtrent de verzekering en financiële zekerheid respectievelijk de wijziging van art. 7:758 BW waardoor de aannemer eenvoudiger of eerder aansprakelijk is voor verborgen gebreken.In dit slotstuk van het drieluik over de privaatrechtelijke aspecten van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen bespreekt de auteur de voorgestelde wijziging van het opschortingsrecht in artikel 7:768 BW. Onder het nieuwe recht dient de aannemer de opdrachtgever er schriftelijk op te wijzen dat hij op grond van art. 6:262 BW het depot mag verlengen. Dit schriftelijke bericht mag niet eerder dan een maand na oplevering worden verstuurd, maar ook niet later dan twee maanden na oplevering.
Auteur(s)E.M. Bruggeman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOmgevingsplan: overgangsrecht, gebodsbepalingen en het verschuiven van onderzoeksplichten
CiteertitelTBR 2016/111
SamenvattingMet ingang van 1 juli 2016 tot en met 16 september 2016 zijn de vier algemene maatregelen van bestuur behorend bij de Omgevingswet, beschikbaar voor consultatie. In deze bijdrage worden deze uitvoeringsregelingen kort in onderling verband belicht. Met name één van de vier uitvoeringsregelingen, te weten het Omgevingsbesluit, is daarbij relevant.
Auteur(s)F.A.G. Groothuijse , S. Hillegers , D. Korsse , T.E.P.A. Lam , A.G.A. Nijmeijer , B.J. Schueler
LinkVolledige tekst artikel (feltz.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelInterbestuurlijk toezicht in de Omgevingswet
CiteertitelTBR 2016/112
SamenvattingDe Omgevingswet beoogt het omgevingsrecht te vereenvoudigen en te verbeteren. Daarnaast wordt met de Omgevingswet gestreefd naar terughoudender interbestuurlijk toezicht. Een aantal bestaande instrumenten wordt in gewijzigde vorm in de wet opgenomen en de reikwijdte van sommige instrumenten wordt verkleind. Zowel de gerevitaliseerde generieke als specifieke instrumenten zullen een rol krijgen in het omgevingsrecht. In dit artikel zet de auteur de wijzigingen uiteen en onderzoekt hij het nieuwe toezichtstelsel in het licht van de uitgangspunten van de Omgevingswet.
Auteur(s)R. Kegge
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelPlanschade bij inbreidingslocaties; de hoogte van het normaal maatschappelijk risico
CiteertitelTBR 2016/113
SamenvattingIn de praktijk bestaat dringend behoefte aan houvast en kaders voor de bepaling van de hoogte van de normaal maatschappelijke risico’s om de uitkomst van planschade- en nadeelcompensatieclaims beter te kunnen voorspellen.
Auteur(s)F.A. Mulder , F.A. Linssen , R.J.Th. Vos
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 01-06-2016
CiteertitelTBR 2016/114
SamenvattingLadder voor duurzame verstedelijking Zundert (Parc Patersven)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 mei 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Parc Patersven" vastgesteld.
AnnotatorJ.C. van Oosten
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1503
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 23-12-2015
CiteertitelTBR 2016/115
SamenvattingBestuurlijke lus bestemmingsplan Vianen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 april 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Dorpen" vastgesteld.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3979
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 06-07-2016
CiteertitelTBR 2016/117
SamenvattingEinduitspraak bestemmingsplan Vianen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 april 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Dorpen" vastgesteld.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1856
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 06-07-2016
CiteertitelTBR 2016/117
SamenvattingBestemmingsplan Brummen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 mei 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "[locatie A]" vastgesteld. Bij dit besluit heeft de raad tevens beslist om geen exploitatieplan vast te stellen.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1883
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State 02-03-2016
CiteertitelTBR 2016/118
SamenvattingRijsbergen
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 29 oktober 2013 heeft het college afzonderlijke aanvragen van [appellant A] en [appellant B] (hierna gezamenlijk en in enkelvoud: [appellant A]), [appellant C] en [appellant D] (hierna gezamenlijk en in enkelvoud: [appellant C]), [appellant E], [appellant F] en [appellant G] (hierna: gezamenlijk en in enkelvoud: [appellant F]), [appellant H] en [appellant I] en [appellant J] (hierna gezamenlijk en in enkelvoud: [appellant I]) om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:530
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State 02-03-2016
CiteertitelTBR 2016/119
SamenvattingDeurne. Zie ook ABRvS 2 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:526
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 juli 2014 heeft het college een aanvraag van [appellant] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
AnnotatorF.A. Mulder
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:529
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 23-09-2015
CiteertitelTBR 2016/120
SamenvattingWijze van sommeren
Samenvatting (Bron)Eiseres levert aluminium kozijnen aan gedaagde als onderaannemer. Zij vordert een restant van de aanneemsom. Het verweer van termijnen overschrijding wordt verworpen. Partijen hebben gezamenlijk overleg gehad over de planning. Gedaagde heeft eiseres niet de gelegenheid gegeven tot herstel van fouten waardoor eiseres niet in verzuim is gekomen. Buitengerechtelijke ontbinding is niet terecht. Vordering zal - na specificatie - worden toegewezen.
AnnotatorR.J. Kwaak
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2015:8668
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 11-02-2016, 71.987
CiteertitelTBR 2016/121
SamenvattingWaterschade na verbouwing. Er zijn vier mogelijke oorzaken aan te wijzen, waarvan drie zijn toe te rekenen aan aanneemster en één aan opdrachtgeefster. Er is niet meer vast te stellen door welke gebeurtenis(sen) de schade precies is ontstaan. Appelarbiters schatten de kans dat de schade is ontstaan door de gebeurtenissen die aan aanneemster zijn toe te rekenen op 50%. Geen schending waarschuwingsplicht.
AnnotatorJ.S.O. den Houting
LinkVolledige tekst uitspraak (Raad van Arbitrage voor de Bouw)
LinkVolledige tekst annotatie (rozemond.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 15-12-2015
CiteertitelTBR 2016/122
SamenvattingGeldigheid arbitraal beding
Samenvatting (Bron)Arbitragebeding, algemene voorwaarden, bevoegdheid civiele rechter
AnnotatorF.M. van Cassel-van Zeeland
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2015:5252
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 24-08-2015, 72.006
CiteertitelTBR 2016/123
SamenvattingRVOI 2001 is van toepassing op de overeenkomst. Een situatie als aan de orde in HR 28 november 1997, NJ 1998/705 doet zich hier niet voor. Het beroep van de constructeur op de vervaltermijn ex artikel 16 lid 11 RVOI 2001 is niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid.
Zie ook RvA 24 augustus 2015, 35.468.
AnnotatorS. van Gulijk
LinkVolledige tekst uitspraak (Raad van Arbitrage voor de Bouw)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelHoge Raad 03-06-2016
CiteertitelTBR 2016/124
Samenvatting (Bron)Overheidsaansprakelijkheid voor vernietigde vergunningen jegens aanvrager daarvan. HR 15 juni 1979, ECLI:NL:HR:1979:AC4193, NJ 1980/261 (Grubbenvorst/Caldenbroich) en HR 10 april 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH2598, NJ 2009/515 (Barneveld/Sierkstra). Maatstaf voor causaliteit. Stuiting van verjaring (art. 3:317 BW). HR 18 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2741, NJ 2015/382. Feitelijk oordeel.
AnnotatorF.A. Mulder , F.A. Linssen
UitspraakECLI:NL:HR:2016:1112
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 29-02-2016, Advies 331
CiteertitelTBR 2016/125
SamenvattingBeperking aansprakelijkheid opdrachtnemer
AnnotatorL.C. van den Berg
LinkVolledige tekst advies (Commissie van Aanbestedingsexperts)
Artikel aanvragenVia Praktizijn