Berichten IndustriŽle Eigendom

Uitgever Uitgeverij deLex
Tijdschrift Berichten IndustriŽle Eigendom
Datum 07-09-2016
Aflevering 7
RubriekArtikelen
TitelAssociatie in het merkenrecht: verwarrende taalversies?
CiteertitelBIE 2016, 7, p. 162
SamenvattingArt. 5 lid 1 onder b van de Merkenrichtlijn (zowel die uit 1988 als die uit 2008) bevat een zinsnede die het gevolg is van een compromis, gesloten tussen de lidstaten van de EU. Ingevolge die bepaling kan een merkhouder onder andere optreden tegen gebruik van een met zijn merk overeenstemmend teken Ďindien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merkí.
Auteur(s)P.A.C.E. van der Kooij
Pagina162
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVan Containerbox/City Box naar Wieland/GIA; zoek de verschillen
CiteertitelBIE 2016, 7, p. 164
SamenvattingBeschouwingen over de proceskostenvergoeding na intrekking van een kort geding. (ECLI:NL:GHDHA:2014:4556 (Containerbox tegen City Box) en ECLI:NL:HR:2016:1087 (Wieland tegen Gia Systems))
Auteur(s)C.J.J.C. van Nispen
Pagina164
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Procesrecht
TitelHoge Raad 03-06-2016 (Wieland/Gia Systems)
CiteertitelBIE 2016/29
SamenvattingHR geeft nieuwe regels voor intrekking kort geding en proceskostenvergoeding; overgangsrecht
Samenvatting (Bron)PrejudiciŽle vragen (art. 392 Rv); vragen behandeld ondanks schikking (art. 393 lid 9 Rv). Proceskostenveroordeling mogelijk na intrekking kort geding in eerste aanleg? Art. 125-127 resp. 249-250 Rv van (overeenkomstige) toepassing? Eigen regels, geŽnt op wettelijke regeling van bodemprocedure. Mogelijkheid tot behandeling van vordering tot proceskostenveroordeling. Vonnis vatbaar voor hoger beroep en uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Toepasselijkheid van art. 1019h Rv. Verschuldigdheid van griffierecht. Art. 9 Procesreglement onverbindend? Rechterlijk overgangsrecht.
UitspraakECLI:NL:HR:2016:1087
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Octrooirecht
TitelRechtbank Den Haag 17-06-2016
CiteertitelBIE 2016/30
SamenvattingKort geding; inbreukverbod afgewezen wegens gebrek aan spoedeisend belang
Samenvatting (Bron)Kort geding; octrooirecht; inbreukverbod afgewezen wegens gebrek aan spoedeisend belang.
AnnotatorR.M. Kleemans
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2016:6803
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Handelsnaamrecht
TitelRechtbank Den Haag 15-06-2016 (Parfumswinkel/ANS Trading)
CiteertitelBIE 2016/31
SamenvattingConflicterende handelsnamen ĎParfumswinkelí en ĎParfumswebwinkelí; beroep op ECLI:NL:HR:2015:3554 (Artiestenverloning) verworpen omdat handelsnaam niet louter beschrijvend is; gevaar voor verwarring aanwezig; verbod
Samenvatting (Bron)Handelsnaamrecht. Confliceterende handelsnamen 'Parfumswinkel' en 'Parfumswebwinkel'. Beroep op ECLI:NL:HR:2015:3554 (Artiestenverloning) verworpen omdat handelsnaam niet louter beschrijvend is. Gevaar voor verwarring aanwezig. Verbod.
AnnotatorD.J.G. Visser
LinkVolledige tekst artikel (leidenuniv.nl)
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2016:6475
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Kwekersrecht
TitelHvJ EU 09-06-2016, C-481/14 (Hansson/Jungpflanzen)
CiteertitelBIE 2016/32
SamenvattingPrejudiciŽle verwijzing; communautair kwekersrecht; Verordening (EG) nr. 2100/94; inbreuk; passende vergoeding; vergoeding van de geleden schade; gerechtskosten en buitengerechtelijke kosten)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 9 juni 2016.#J?rn Hansson tegen Jungpflanzen Grunewald GmbH.#Verzoek van het Oberlandesgericht Dusseldorf om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Intellectuele en industriele eigendom - Communautair kwekersrecht - Verordening (EG) nr. 2100/94 - Inbreuk - Passende vergoeding - Vergoeding van de geleden schade - Gerechtskosten en buitengerechtelijke kosten.#Zaak C-481/14.
AnnotatorP.A.C.E. van der Kooij , T.E. Deurvorst
UitspraakECLI:EU:C:2016:419
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Merkenrecht
TitelHvJ EU 04-05-2016, C‑547/14 (The Queen/Secretary of State for Health)
CiteertitelBIE 2016/33
SamenvattingUitleg bepalingen richtlijn 2014/40/EU inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 4 mei 2016.#Philip Morris Brands SARL e.a. tegen Secretary of State for Health.#Verzoek van de High Court of Justice, Queen's Bench Division (Administrative Court) om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Harmonisatie van de wetgevingen - Richtlijn 2014/40/EU - Artikelen 7, 18 en 24, leden 2 en 3 - Artikelen 8, lid 3, 9, lid 3, 10, lid 1, onder a), c) en g), 13 en 14 - Productie, presentatie en verkoop van tabaksproducten - Geldigheid - Rechtsgrondslag - Artikel 114 VWEU - Evenredigheidsbeginsel - Subsidiariteitsbeginsel - Grondrechten van de Unie - Vrijheid van meningsuiting - Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Artikel 11.#Zaak C-547/14.
UitspraakECLI:EU:C:2016:325
Artikel aanvragenVia Praktizijn