Jurisprudentie Bodem

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bodem
Datum 08-10-2016
Aflevering 9
RubriekAsbest
TitelRaad van State 17-08-2016
CiteertitelJBO 2016/232
SamenvattingBestuurlijke boete, Containment.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 februari 2014 heeft de minister [appellante] een boete van 18.000,00 opgelegd.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2257
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelRaad van State 31-08-2016
CiteertitelJBO 2016/233
SamenvattingAsbest, Bestuurlijke boete.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 augustus 2014 heeft de minister de vennootschap een boete opgelegd van 21.600,00 wegens vier overtredingen van het Arbeidsomstandighedenbesluit (hierna: het Arbobesluit).
AnnotatorD. van der Meijden
Pagina
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2357
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelRaad van State 31-08-2016
CiteertitelJBO 2016/234
SamenvattingAsbest, Bestuurlijke boete.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 augustus 2014 heeft de minister de vennootschap een boete opgelegd van 21.600,00 wegens vier overtredingen van het Arbeidsomstandighedenbesluit (hierna: het Arbobesluit).
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2357
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 05-08-2016
CiteertitelJBO 2016/235
SamenvattingSubsidie verwijderen asbest, Drempelbedrag.
Samenvatting (Bron)Alleen het verwijderen van asbest is subsidiabel en niet het vervangen van het dak. Onder herbouw in de zin van artikel 38u, onder b, Regeling GLB-inkomenssteun 2006 valt ook het gedeeltelijk vervangen van een gebouw. Artikel 38u, sub b, Regeling GLB-inkomenssteun 2006
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2016:246
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 05-07-2016
CiteertitelJBO 2016/236
SamenvattingBestuurlijke boete.
Samenvatting (Bron)Artikel 7 Msw, boete, aflevering vracht bewezen
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2016:202
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 13-07-2016
CiteertitelJBO 2016/237
SamenvattingBestuurlijke boete.
Samenvatting (Bron)boete meststoffenwet artikel 7
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2016:215
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 13-07-2016
CiteertitelJBO 2016/238
SamenvattingBestuurlijke boete, Overschrijding normen.
Samenvatting (Bron)bestuurlijke boete, meststoffenwet, artikel 7, verhuur silo's niet bewezen
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2016:209
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 15-07-2016
CiteertitelJBO 2016/239
SamenvattingBestuurlijke boete, FinanciŽle voordeel.
Samenvatting (Bron)overtreding art. 7 msw, matiging boete, redelijke termijn
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2016:211
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 15-07-2016
CiteertitelJBO 2016/240
SamenvattingKorting, Emissiearm aanwenden.
Samenvatting (Bron)Randvoorwaardenkorting, artikel 5 Besluit gebruik meststoffen, niet emissiearm aanwenden Artikel 7:2 Awb (hoorplicht) artikel 6:22 Awb
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2016:219
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 15-07-2016
CiteertitelJBO 2016/241
SamenvattingKorting, Gebruiksnormen.
Samenvatting (Bron)Randvoorwaardenkorting, overtreding Msw, redelijke termijn
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2016:232
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 02-08-2016
CiteertitelJBO 2016/242
SamenvattingIntrekking.
Samenvatting (Bron)Verzoek om voorlopige voorziening toegewezen. Wet Bibob. Schrapping van registratie van intermediaire onderneming op grond van artikel 38a van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet wegens ernstig gevaar dat de registratie mede als worden gebruikt om strafbare feiten te plegen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2016:197
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 24-08-2016
CiteertitelJBO 2016/243
SamenvattingMest, Lozen.
Samenvatting (Bron)Hof veroordeelt verdachte ter zake van overtredingen van de Waterwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht tot een geldboete van 10.000 waarvan 5.000 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2016:3762
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 03-08-2016
CiteertitelJBO 2016/244
SamenvattingBodemverontreiniging, Explosieven.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 oktober 2015, kenmerk BI.0150328, heeft de raad het bestemmingsplan "Wilhelminahaven" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2156
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 17-08-2016
CiteertitelJBO 2016/245
SamenvattingOntgronding, Geluidhinder.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 februari 2014 heeft de raad het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan "Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde" vastgesteld. Bij besluit van 18 februari 2014 heeft het college aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CVI Haven Raaieinde B.V. een omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van een centrale verwerkingsinstallatie.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2231
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 24-08-2016
CiteertitelJBO 2016/246
SamenvattingArcheologie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 juli 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Actualisatieplan Buitengebied St. Michielsgestel" vastgesteld (hierna: het plan fase 1).
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2331
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 24-08-2016
CiteertitelJBO 2016/247
SamenvattingBodemverontreiniging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 mei 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Harnaschpolder-Noord 2014" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2316
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 03-08-2016
CiteertitelJBO 2016/248
SamenvattingVerlenging ontgronding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 december 2015, kenmerk 2015/0418765, heeft het college de geldigheidstermijn van de aan [vergunninghouder] verleende vergunning van 27 oktober 2005 voor het ontgronden van percelen op de [locatie 1] te [plaats] verlengd alsmede een voorschrift toegevoegd en een voorschrift laten vervallen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2157
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 03-08-2016
CiteertitelJBO 2016/249
SamenvattingVerlenging ontgronding, Te lange termijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 december 2015, kenmerk 2015/0418765, heeft het college de geldigheidstermijn van de aan [vergunninghouder] verleende vergunning van 27 oktober 2005 voor het ontgronden van percelen op de [locatie 1] te [plaats] verlengd alsmede een voorschrift toegevoegd en een voorschrift laten vervallen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2157
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 17-08-2016
CiteertitelJBO 2016/250
SamenvattingOntgronding, Overtreding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 januari 2015 heeft het college het verzoek van de Stichtingen om handhavend op te treden jegens RGV Delfstoffen B.V. vanwege het verrichten van ontzandingen nabij het perceel Rhedense Veerweg (ongenummerd) te Giesbeek afgewezen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2267
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 24-08-2016
CiteertitelJBO 2016/251
SamenvattingBelangenafweging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 februari 2016 heeft het college een ontgrondingsvergunning verleend aan Rijkswaterstaat Oost Nederland (hierna: Rijkswaterstaat) voor het ontgronden van percelen in uiterwaarden van de Waal bij Heesselt.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2287
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 24-08-2016
CiteertitelJBO 2016/252
SamenvattingOntgrondingsadvies.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 februari 2016 heeft het college een ontgrondingsvergunning verleend aan Rijkswaterstaat Oost Nederland (hierna: Rijkswaterstaat) voor het ontgronden van percelen in uiterwaarden van de Waal bij Heesselt.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2287
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 24-08-2016
CiteertitelJBO 2016/253
SamenvattingVerklaring van geen bedenkingen, Bevoegde gemeenteraad.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 november 2014 heeft het college van gedeputeerde staten aan [appellante sub 4] een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c en e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) verleend voor het uitbreiden van een co-vergistingsinstallatie op het perceel [locatie] te Moerstraten (hierna: het perceel).
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2327
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 31-08-2016
CiteertitelJBO 2016/254
SamenvattingBaggerspecie, Vergunningsplicht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 januari 2014 heeft het college een last onder dwangsom opgelegd in verband met het voorgenomen brengen van grond (hierna: de afzet van grond) in de voormalige ontgrondingenplas De Ingensche Waarden.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2353
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRechtbank Limburg 11-08-2016
CiteertitelJBO 2016/255
SamenvattingPluimveehouderij, Mest.
Samenvatting (Bron)Bij het bestreden besluit is omgevingsvergunning verleend als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo voor een pluimveehouderij (1.059.840 vleeskuikens en 74.448 ouderdieren) met slachterij, afvalwaterzuiveringsinstallatie en bio-energiecentrale te Grubbenvorst. De rechtbank heeft geoordeeld dat een aantal eisers vanwege de afstand tot de inrichting niet als belanghebbende kunnen worden aangemerkt. Ook kan een aantal van de belanghebbenden het relativiteitsvereiste worden tegengeworpen. De rechtbank heeft vastgesteld dat de geurvoorschriften op grond van het per 1 januari 2016 gewijzigde Activiteitenbesluit (grotendeels) van rechtswege zijn vervallen. De rechtbank heeft, in navolging van de StAB, geoordeeld dat verweerder de geluidemissies van de inrichting heeft onderschat en de desbetreffende geluidvoorschriften vernietigd. De rechtbank heeft zelf in de zaak voorzien.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2016:7024
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRechtbank Noord-Nederland 15-08-2016
CiteertitelJBO 2016/256
SamenvattingOmgevingsvergunning (aanleggen), Fietspad.
Samenvatting (Bron)Omgevingsvergunning voor het aanleggen en verbreden van een fietspad en een landbouwpad tussen Groningen en Ten Boer, verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening afgewezen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2016:3907
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelHoge Raad 26-02-2016
CiteertitelJBO 2016/257
SamenvattingKraken, Strafrechtelijke ontruiming, Kort geding, Lokaalvredebreuk, Strafbaar kraken.
Samenvatting (Bron)Ontruiming krakers. In kort geding gevraagd verbod. Betekenis van de woorden bij een ander in gebruik in art. 138 Sr ten aanzien van een besloten erf.
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:HR:2016:345
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRaad van State 17-08-2016
CiteertitelJBO 2016/258
SamenvattingBrand, Bodemverontreiniging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 juni 2016 heeft het college [verzoeker] onder oplegging van een dwangsom gelast de bodemverontreiniging op het perceel [locatie] te Alphen (hierna: het perceel), ontstaan als gevolg van een brand op 19 maart 2015, te saneren.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2336
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRaad van State 18-08-2016
CiteertitelJBO 2016/259
SamenvattingSaneringsplan.
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 18 mei 2016 heeft het college vastgesteld dat met betrekking tot de locatie Lingedonk, Genteldijk ongenummerd te Geldermalsen, sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging, waarvan spoedige sanering niet noodzakelijk is, en ingestemd met een saneringsplan.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2338
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 05-04-2016
CiteertitelJBO 2016/260
SamenvattingNon-conformiteit, Garantie, Exoneratie, Mededelingsplicht, Ontbindende voorwaarde, Klachtplicht, Schuldeisersverzuim.
Samenvatting (Bron)koop/verkoop onroerende zaak, bodemverontreiniging, toerekenbare tekortkoming, omvang schade, deskundigenbericht
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2016:1300
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-05-2016
CiteertitelJBO 2016/261
SamenvattingAsbestbrand, Verzekering, Tussenpersoon, Gerechtvaardigde vertrouwen, Onrechtmatige daad jegens derde wegens wanprestatie.
Samenvatting (Bron)Geen opdracht van tussenpersoon aan met verzekeringnemer gelieerde vennootschap tot het voor zijn rekening uitvoeren van opruimingswerkzaamheden na een brand.
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:GHARL:2016:3809
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelGerechtshof Amsterdam 21-10-2014
CiteertitelJBO 2016/262
SamenvattingAfval.
Samenvatting (Bron)Overtreding van een voorschrift gesteld bij artikel 13 van het Wet Bodembescherming, opzettelijk begaan.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2014:4314
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRechtbank Limburg 04-07-2016
CiteertitelJBO 2016/263
SamenvattingUitrijden amfetamineafval.
Samenvatting (Bron)Aanwezig hebben van grote hoeveelheden hennep en het produceren van amfetamine. Bij een doorzoeking in maart 2014 werd op het perceel van verdachte bijna 40 kilo hennep, ruim 300 hennepplanten en 1.300 hennepstekken aangetroffen. Ook werden toen meerdere (vuur)wapens en munitie aangetroffen. In oktober 2015 werd bij de doorzoeking van het perceel van verdachte de restanten van een amfetaminelab gevonden. Dat amfetaminelaboratorium had enkele weken eerder in de schuur van verdachte gestaan. Verdachte wist dit. Hij heeft er voor gezorgd dat, op het moment dat het productieproces dreigde vast te lopen, omdat de afvalstoffen uit het amfetaminelaboratorium niet meer konden worden opgeslagen, deze afvalstoffen op en in de bodem van zijn perceel werden geloosd. Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaren.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2016:6747
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRechtbank Limburg 19-08-2016
CiteertitelJBO 2016/264
SamenvattingInvorderingsbesluit, Zandhopen.
Samenvatting (Bron)Betreft beroep tegen een invorderingsbesluit. Eiser heeft ten overstaan van de gemeentelijk toezichthouder erkent dat hij de in 2009 opgelegde last heeft overtreden. Dit heeft eiser ter zitting desgevraagd nogmaals bevestigd. Hieruit volgt dat tussen partijen niet in geschil is dat eiser op genoemde data de last heeft overtreden en van rechtswege de dwangsommen heeft verbeurd. De rechtbank is daarom van oordeel dat verweerder, ondanks dat de overtredingen niet op formeel juiste wijze, conform de eisen die daaraan in de jurisprudentie van de Afdeling zijn gesteld, zijn geconstateerd, bevoegd was tot invordering van die dwangsommen over te gaan.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2016:7203
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRechtbank Den Haag 30-07-2015
CiteertitelJBO 2016/265
SamenvattingKraken, Gebruiksovereenkomst, Ontruiming, Verblijf zonder recht of titel, Huisrecht, Voldoende concrete plannen ter realisatie.
Samenvatting (Bron)Ontruiming De Vloek na opzegging gebruiksovereenkomst. De voorzieningenrechter wijst de vordering van de gemeente Den Haag tot ontruiming van het pand Hellingweg 127 te Scheveningen toe. De voorzieningenrechter is van oordeel dat er daadwerkelijk concrete sloop- en bouwplannen liggen. De gemeente heeft zich verplicht om het pand te slopen en het terrein bouwrijp te maken voor de ontwikkeling van een zeezeilcentrum. De gemeente maakt daarom terecht aanspraak op de ontruiming van het pand, aldus de voorzieningenrechter.
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2015:8799
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekExplosieven
TitelRechtbank Oost-Brabant 12-08-2016
CiteertitelJBO 2016/266
SamenvattingD. van der Meijden .
Samenvatting (Bron)Misbruik van procesrecht aangenomen vanwege grote hoeveelheid Wob-verzoeken in combinatie met diverse bijkomende omstandigheden. De rechtbank is van oordeel dat het indienen van Wob-verzoeken niet is bedoeld om het ongenoegen over een bestuursorgaan te uiten.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2016:4371
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekExplosieven
TitelRechtbank Oost-Brabant 12-08-2016
CiteertitelJBO 2016/267
SamenvattingExplosieven.
Samenvatting (Bron)Misbruik van procesrecht aangenomen vanwege grote hoeveelheid Wob-verzoeken in combinatie met diverse bijkomende omstandigheden. De rechtbank is van oordeel dat het indienen van Wob-verzoeken niet is bedoeld om het ongenoegen over een bestuursorgaan te uiten.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2016:4371
Artikel aanvragenVia Praktizijn