Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 31-10-2016
Aflevering 7445
RubriekRedactioneel
TitelTreitervlogger en straatintimidatie: politiebevoegdheden niet uitbreiden
CiteertitelGst. 2016/133
SamenvattingRecent was er veel aandacht in de media voor ‘treiteraars’ in de Zaandamse wijk Poelenburg. Jongeren plegen daar stelselmatig overlast door het afspelen van harde muziek en het intimideren van passanten. Het personeel van een supermarkt durft de winkel niet te verlaten en klanten kunnen niet meer rustig boodschappen doen. Ook de politie moet het ontgelden. Op steeds weer opnieuw uitgezonden mediabeelden van een inmiddels bekende vlogger, valt te zien hoe agenten worden gesard en uitgedaagd. Onze premier sprak al van het ‘tuig van de richel’. Reacties over een harde aanpak tegen deze ‘straatterreur’ konden dan ook niet uitblijven. In lijn daarmee wordt nu gepleit voor meer bevoegdheden van de politie. Deze zou moeten kunnen optreden tegen gedragingen die weliswaar niet strafbaar, maar wel zeer onwenselijk zijn.
Auteur(s)A.E. Schilder
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelPlangever moet zijn werkvoorbereider serieus nemen
CiteertitelGst. 2016/134
SamenvattingHet bestemmingsplan is het belangrijkste juridische instrument voor de ruimtelijke ordening. Niet alleen geldt het als normstellend kader voor de verlening van omgevingsvergunningen voor activiteiten in de fysieke leefomgeving, het biedt ook een rechtstreekse grondslag voor handhavend optreden tegen activiteiten die niet in overeenstemming zijn met de bijhorende regels.
Auteur(s)H. Doornhof , R. Janssen , H.C.W.M. Moesker
LinkVolledige tekst artikel (AKD)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Wet open overheid in de gemeentelijke praktijk; de behandeling van het Woo-verzoek (deel I)
CiteertitelGst. 2016/135
SamenvattingAl enige tijd lag een wetsvoorstel ter behandeling voor in de Tweede Kamer waardoor de Wet openbaarheid van bestuur zou moeten worden vervangen. Die “Nieuwe Wet openbaarheid van bestuur”, een initiatief-wetsvoorstel van Tweede Kamerlid Peters, werd uiteindelijk op 19 april 2016 als de Wet open overheid aangenomen. Dit initiatief was eerder al rigoureus gewijzigd na kritiek van de Raad van State, een enkele nota van wijziging en een enkel amendement en motie. Het voorstel zoals aangenomen door de Tweede Kamer vormt de basis voor dit artikel waarbij de invloed van de Wet open overheid op de dagelijkse praktijk van de gemeenteambtenaar wordt verkend. Dat behoefte bestaat aan een dergelijke verkenning blijkt uit de stelling van tegenstanders, die stellen dat de Wet open overheid onuitvoerbaar is. Maar ook meer ‘neutraal’ gesteld blijft een gevoel van een grote administratieve last, een toename van regeldruk en een verdere juridisering aanwezig. De door de Minister van BZK geïnitieerd impactanalyse is dan ook gewenst. Mogelijk is dit artikel daarbij van dienst.
Auteur(s)C.N. van der Sluis
LinkMeer over dit onderwerp (recht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 04-05-2016
CiteertitelGst. 2016/136
SamenvattingInvulling van het normaal maatschappelijk risico: de Afdeling spreekt van beoordelingsruimte. De plaatsing van ondergrondse afvalcontainers in stedelijk gebied wordt beschouwd als normaal maatschappelijke ontwikkeling. Drempel van vijf procent mag gehanteerd worden, mits goed gemotiveerd. (Den Haag)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 oktober 2014 heeft het college een aanvraag van [appellant] om nadeelcompensatie afgewezen.
AnnotatorJ.S. Procee , T.E.F. Reijnders
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1205
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 08-06-2016
CiteertitelGst. 2016/137
SamenvattingTen tijde van de beslissing op bezwaar bestond nog geen concreet zicht op legalisering. Dit was wel het geval ten tijde van de uitspraak van de rechtbank. Om die reden zijn de rechtsgevolgen van het besluit om niet te handhaven terecht in stand gelaten. (Almere)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 januari 2013 heeft het college geweigerd handhavend op te treden tegen het gebruik van het gebouw op het perceel [locatie] te Almere (hierna: het perceel) voor horeca-activiteiten.
AnnotatorF. Limpens-Cuijpers
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1555
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 08-06-2016
CiteertitelGst. 2016/138
SamenvattingInvulling van het normaal maatschappelijk risico. (Alphen aan den Rijn)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 december 2013 heeft het college een tegemoetkoming in planschade aan [appellant] toegekend van 11.220,00, vermeerderd met wettelijke rente vanaf de datum dat het verzoek om een tegemoetkoming is ontvangen tot de dag van de uitbetaling.
AnnotatorM.J.O. Copier , L.J. Gerritsen
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1602
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 22-06-2016
CiteertitelGst. 2016/139
SamenvattingSplitsing van de beslissing op bezwaar, waarbij eerst het primaire besluit wordt herroepen en pas op een later moment een vervangend besluit wordt genomen, is in strijd met artikel 7:11 Awb. Als voor dat vervangende besluit nog een voorbereidingsprocedure moet worden gevolgd dan kan de beslissing op bezwaar worden uitgesteld zodat binnen de uitgestelde beslistermijn een vervangend besluit kan worden genomen. (Woerden)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 februari 2014 heeft het college geweigerd handhavend op te treden tegen de niet-vergunde tweede uitrit op het perceel [locatie] te Zegveld.
AnnotatorA. Snijders
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1710
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 29-06-2016
CiteertitelGst. 2016/140
SamenvattingAls voor een witte vlek, een gebied waar geen bestemmingsplan geldt, in een nieuw bestemmingsplan wat betreft de bouw- en gebruiksmogelijkheden wordt aangesloten bij de feitelijk bestaande, legaal gerealiseerde situatie, voorziet dat bestemmingsplan niet in een nieuwe stedelijke ontwikkeling in de zin van de ladder voor duurzame verstedelijking. (Utrecht)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 juli 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Lage Weide" (hierna: het plan) vastgesteld.
AnnotatorA. Snijders
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1814
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 27-07-2016
CiteertitelGst. 2016/141
SamenvattingWOB-verzoek bij veel bestuursorganen ingediend. Rommelige procesvoering. Onduidelijkheid over het onderzoek waarvoor de informatie wordt gevraagd. Blijk van misbruik van een bevoegdheid WOB-verzoeken in te dienen. (Loon op Zand)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 november 2014 heeft het college een verzoek van [appellant sub 1] om openbaarmaking op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) ingewilligd.
AnnotatorC.N. van der Sluis
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1840
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 17-08-2016
CiteertitelGst. 2016/142
SamenvattingWOB-verzoek is vormvrij. Het verplichten om een vastgesteld formulier te gebruiken verdraagt zich niet met dat uitgangspunt. (Zevenaar)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 augustus 2014 heeft het college een verzoek van [appellant] om openbaarmaking van documenten buiten behandeling gesteld.
AnnotatorC.N. van der Sluis
LinkVolledige tekst annotatie (overheidenopenbaarheid.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2273
Artikel aanvragenVia Praktizijn