AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 21-11-2016
Aflevering 43
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 30-09-2016
CiteertitelAB 2016/398
SamenvattingOverheidsaansprakelijkheid. Staat niet aansprakelijk voor misleiding Fortis-aandeelhouders.
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige daad. Aansprakelijkheid Staat voor informatieverstrekking tijdens reddingsoperaties Fortis-concern. Art. 5:58 Wft, marktmisbruik, verspreiden misleidende informatie. Maatstaf.
AnnotatorG. Boogaard
UitspraakECLI:NL:HR:2016:2213
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 28-09-2016
CiteertitelAB 2016/399
SamenvattingPlanschade. Overzichtsuitspraak.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 juli 2015 heeft het college een aanvraag van [appellante] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
AnnotatorG.M. van den Broek , M.K.G. Tjepkema
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2582
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 10-02-2016
CiteertitelAB 2016/400
SamenvattingProcesbelang. Combinatie van factoren bij overschrijding subsidieplafond voor de toekomst te onzeker om procesbelang aan te nemen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 mei 2013 heeft het college het subsidieplafond voor de Brede Doeluitkering kleine infrastructuur Noord-Holland (hierna: BDU kleine infrastructuur) voor de regio Gooi- en Vechtstreek voor het jaar 2013 vastgesteld.
AnnotatorC.J. Wolswinkel
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:323
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 31-08-2015
CiteertitelAB 2016/401
SamenvattingVertrouwensbeginsel: auteur van de verwachtingen; gelijkheidsbeginsel; eenheid van bestuur.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 juni 2014 heeft het college [appellant] onder oplegging van een dwangsom gelast de overtreding van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, en artikel 2.3a, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) te beŽindigen door de op het perceel, kadastraal bekend gemeente Beesd, sectie [.], nr. [.], aanwezige blokhut te verwijderen en verwijderd te houden.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:2857
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCBb
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 11-11-2015
CiteertitelAB 2016/402
SamenvattingVertrouwensbeginsel: auteur van de verwachtingen; eenheid van bestuur; bijzonder geval.
Samenvatting (Bron)moet vertrouwen opgewekt door de minister, gehonoreerd worden door de NZa? kapitaallasten verzorgingshuizen
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:CBB:2015:375
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 16-12-2015
CiteertitelAB 2016/403
SamenvattingVertrouwensbeginsel: auteur van de verwachtingen; criterium van een betrouwbare overheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 april 2014 heeft de raad de aanvraag van [appellante] om een bestemmingsplan vast te stellen voor het perceel [locatie 1] te Hengelo, teneinde het gebruik van het op het perceel [locatie 2] aanwezige bijgebouw als woning mogelijk te maken, afgewezen.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3849
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCRvB
TitelCentrale Raad van Beroep 08-03-2016
CiteertitelAB 2016/404
SamenvattingVertrouwensbeginsel: auteur van de verwachtingen; eenheid van bestuur.
Samenvatting (Bron)Maatregel: verlaging bijstand met 100% voor de duur van een maand, omdat appellant onvoldoende gebruik heeft gemaakt van een door het college aangeboden voorziening. Participatieplaats. Verwijtbaar.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:896
Artikel aanvragenVia Praktizijn