AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 25-11-2016
Aflevering 44
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 24-06-2016
CiteertitelAB 2016/405
SamenvattingOverheidsaansprakelijkheid. Schadestaatprocedure. Onbevoegde toezegging provincie. Bevoegdheidsverdeling tussen gedeputeerde staten en provinciale staten. Verhouding tussen schadestaat en hoofdprocedure. Causaal verband. Winstafdracht.
Samenvatting (Bron)Overheidsaansprakelijkheid. Schadestaatprocedure na HR 25 juni 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL5420, NJ 2010/371 (Provincie Gelderland/Vitesse). Causaal verband. Winstafdracht (art. 6:104 BW). Verhouding tussen schadestaat en hoofdprocedure. Geen klachten mogelijk tegen oordelen in de hoofdprocedure. Overweging ten overvloede over primaire grondslag van de vordering in de hoofdprocedure.
AnnotatorF.J. van Ommeren
LinkVolledige tekst wetsartikel (6:104 BW, wetten.overheid.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2016:1309
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 17-08-2016
CiteertitelAB 2016/406
SamenvattingPakketbezorger is geen slijtersbedrijf.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 juli 2014 heeft de burgemeester een verzoek van de SlijtersUnie om handhavend optreden jegens de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DPD (Nederland) B.V. doorgezonden aan de burgemeester van Eindhoven.
AnnotatorA.J.G. Vegt , V.R.C. van Ahee
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2252
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 29-06-2016
CiteertitelAB 2016/407
SamenvattingBelanghebbende. Feitelijke werkzaamheden rechtspersoon volgens Afdeling bij nader inzien toch niet voldoende voor belanghebbbendheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 oktober 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Bredius" vastgesteld.
AnnotatorH.D. Tolsma
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1813
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 18-11-2015
CiteertitelAB 2016/408
SamenvattingVertrouwensbeginsel: auteur van de verwachtingen; gelijkheidsbeginsel; concretiserend besluit van algemene strekking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 oktober 2013 heeft de raad het aanwijzingsbesluit ligplaatsen Zijkanaal D vastgesteld.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3510
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 25-11-2015
CiteertitelAB 2016/409
SamenvattingVertrouwensbeginsel: auteur van de verwachtingen.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 6 januari 2014 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Centrum (thans: het algemeen bestuur van de bestuurscommissie stadsdeel Centrum Amsterdam) de plaats op de sollicitantenlijst van de zaterdagmarkt op de Noordermarkt van [belanghebbende] doorgehaald, zijn vaste plek op markt overgeschreven naar [appellante] en aan [appellante] een nieuw nummer op de sollicitantenlijst toegekend.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:RVS:2015:3601
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 13-01-2016
CiteertitelAB 2016/410
SamenvattingVertrouwensbeginsel: auteur van de verwachtingen; marginale toetsing.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 april 2014 heeft het college aan [appellant] een omgevingsvergunning verleend voor de activiteit gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan ten behoeve van het vestigen van een café aan de [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:8
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 26-04-2016
CiteertitelAB 2016/411
SamenvattingVertrouwensbeginsel: auteur van de verwachtingen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 februari 2011 heeft het dagelijks bestuur een verzoek van [appellant] om verlening van een ligplaatsvergunning voor het vaartuig '[naam]' afgewezen.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1110
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCRvB
TitelCentrale Raad van Beroep 01-06-2016
CiteertitelAB 2016/412
SamenvattingToezichthouder. Door privaat bedrijf ingeschakelde zzp’er. Onrechtmatig verkregen bewijs.
Samenvatting (Bron)De Centrale Raad van Beroep oordeelt in een uitspraak van 1 juni 2016 dat herziening van eerder toegekende studiefinanciering op basis van een uitwonenden controle die mede is uitgevoerd door een zelfstandige zonder personeel (zzper), die voor dat onderzoek is ingeschakeld door een privaat bedrijf, niet mogelijk is.
AnnotatorH.E. Bröring
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:1943
Artikel aanvragenVia Praktizijn