Berichten IndustriŽle Eigendom

Uitgever Uitgeverij deLex
Tijdschrift Berichten IndustriŽle Eigendom
Datum 30-11-2016
Aflevering 10
RubriekArtikelen
TitelTe zien of niet te zien. Over onderscheidbaarheid in het kwekersrecht
CiteertitelBIE 2016, 10, p. 266
SamenvattingEťn van de voorwaarden om voor kwekersrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, en in zekere zin de belangrijkste, is die van de onderscheidbaarheid van het kandidaat-ras ten opzichte van oudere rassen. Ingevolge art. 35, lid 2 Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 (ZPW) wordt een ras als onderscheidbaar aangemerkt indien het duidelijk te onderscheiden is van elk ander ras waarvan het bestaan op het tijdstip van indiening van de aanvraag algemeen bekend is. In art. 7 van het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten staat het precies zo. Art. 7 van Verordening nr. 2100/94 inzake het communautaire kwekersrecht geeft aan de voorwaarde wat meer reliŽf, door te verlangen dat dat duidelijke onderscheid het gevolg is van de uitingsvorm van de eigenschappen, die voortvloeit uit een bijzonder genotype of een combinatie van genotypen.
Auteur(s)P.A.C.E. van der Kooij
Pagina266
LinkVolledige tekst artikel (leidenuniv.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelNieuw contractenrecht Frankrijk per 1 oktober 2016
CiteertitelBIE 2016, 10, p. 274
SamenvattingPer 1 oktober 2016 is in Frankrijk een nieuw contractenrecht in werking getreden. In hťťl algemene bewoordingen kan men zeggen dat de bescherming van de zwakkere partij wordt versterkt, in navolging van reeds bestaande beschermende bepalingen in het consumentenrecht en het recht van de ongeoorloofde mededinging, en dat het hele traject van onderhandeling, contracteren, en beŽindiging van overeenkomsten nu in detail is vastgelegd.
Auteur(s)R.J. Prins
Pagina274
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Octrooirecht
TitelGerechtshof Den Haag 26-04-2016, C/09/453427 / HA ZA 13-1205, Ajinomoto/Global
CiteertitelBIE 2016/41
SamenvattingGlobal heeft haar inventiviteitsaanval gebaseerd op WO 597. Indien er van wordt uitgegaan dat dit document de meest nabije stand van de techniek voor EP 318 vormt, bestaat het verschil hierin dat in WO 597 een gen (lysE) coderend voor een lysine exporteiwit in C. glutamicum wordt beschreven, en in EP 318 een gen (ybjE), dat codeert voor een lysine exporteiwit in E-coli. EP 318 beoogt dan een alternatief voor het lysE gen (een alternatief transporteiwit voor lysine) te verschaffen in E.coli.
AnnotatorJ.H.J. den Hartog
LinkVolledige tekst uitspraak (ie-forum.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Procesrecht
TitelGerechtshof Den Haag 28-06-2016, Plantlab/Certhon
CiteertitelBIE 2016/42
SamenvattingDe wetgever heeft bij de implementatie van de Handhavingsrichtlijn naar voren gebracht dat artikel 6 van die richtlijn veronderstelt dat degene die een inzagevordering instelt, een reŽle vordering heeft. Dit ligt voor de hand en brengt mee dat niet kan worden aangenomen dast de geldigheid van het ingeroepen octrooi in dit verband in het geheel geen rol zou mogen spelen. Het is niet goed voorstelbaar dat de houder van een nietig octrooi een vordering tot inzage in verband met een vordering wegens inbreuk op dat octrooi toegewezen zou kunnen krijgen.
Samenvatting (Bron)Intellectuele eigendom, procesrecht. Maatstaf inzagevordering in IE-zaken, art. 843a jo. 1019a Rv., maatstaf beoordeling nietigheidsverweer in inzage-incident.
AnnotatorD.M. Mulder
LinkVolledige tekst annotatie (barentskrans.nl)
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2016:1734
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Merkenrecht
TitelHvJ EU 13-09-2016, T-408/15, Globo/EUIPO
CiteertitelBIE 2016/43
SamenvattingEiseres heeft bij het EUIPO een aanvraag ingediend voor een klankmerk in klassen 9, 16 (nadien geschrapt), 38 en 41. Het Bureau heeft inschrijving van dit teken als Uniemerk geweigerd wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen. De kamer van beroep heeft deze beslissing in stand gelaten en geoordeeld dat het aangevraagde merk de vorm aanneemt van een zeer eenvoudig klankmotief, dat wil zeggen in wezen een banaal en gewoon belsignaal dat over het algemeen onopgemerkt zal voorbijgaan en dat de betrokken consument niet zal onthouden.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 13 september 2016.#Globo Comunicacao e Participacoes S/A tegen Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie.#Uniemerk - Aanvraag voor een klankmerk - Absolute weigeringsgrond - Geen onderscheidend vermogen - Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 - Motiveringsplicht - Artikel 75 van verordening nr. 207/2009.#Zaak T-408/15.
UitspraakECLI:EU:T:2016:468
Artikel aanvragenVia Praktizijn