Tijdschrift voor Omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Tijdschrift voor Omgevingsrecht
Datum 14-12-2016
Aflevering 6
RubriekRedactioneel
TitelNajaar 2016: de voortgang van de stelselherziening van het omgevingsrecht
CiteertitelTvO 2016, 6, p. 163
SamenvattingOok nu weer staat de inhoud van dit tijschriftnummer geheel in het teken van de stelselherziening van het omgevingsrecht.
Auteur(s)H.A.J. Gierveld
Pagina163-166
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Omgevingswet: waterbestendig of waterdoorlatend?
CiteertitelTvO 2016, 6, p. 167
SamenvattingIn deze bijdrage bespreken en beoordelen de auteurs de Omgevingswet – met een doorkijkje naar de wet- en regelgeving die nog volgt – vanuit het perspectief van het waterbeheer en de positie van de waterbeheerder. De huidige Waterwet, die nu in belangrijke mate het referentiekader is voor de waterbeheerder, vormt daarbij een belangrijke toetssteen.
Auteur(s)M.J. Kraak , W.J. Wensink
Pagina167-177
LinkVolledige tekst artikel (milieurecht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet Besluit activiteiten leefomgeving
CiteertitelTvO 2016, 6, p. 178
SamenvattingIn deze bijdrage gaat de auteur in op de systematiek van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en de rol van het Bal in het omgevingsrecht.
Auteur(s)G.C.W. van der Feltz
Pagina178-187
LinkVolledige tekst artikel (feltz.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelLozingsactiviteiten in het Besluit activiteiten leefomgeving
CiteertitelTvO 2016, 6, p. 188
SamenvattingIn deze bijdrage bespreken de auteurs het kader voor lozingen na inwerkingtreding van de Omgevingswet. Daarbij wordt ingegaan op het nieuwe begrip ‘de lozingsactiviteit’ en de overige relevante bepalingen in het Besluit activiteiten leefomgeving.
Auteur(s)Z. Aben , S. Handgraaf
Pagina188-195
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet: verbetering of niet?
CiteertitelTvO 2016, 6, p. 196
SamenvattingDe auteur beschrijft en bespreekt de auteur de consultatieversie van de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet. Het artikel bevat een schets en een beoordeling van de instrumenten in de Aanvullingswet.
Auteur(s)J.R. Vermeulen
Pagina196-207
LinkVolledige tekst artikel (openaccessadvocate.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn