Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 15-12-2016
Aflevering 8
RubriekVooraf
TitelPro bono
CiteertitelAdv.bl. 2016-8, p. 3
SamenvattingEen aantal jaargangen geleden vatte de redactie het plan op om in de laatste maand Spraakmakende Zaken te presenteren, een overzicht van de meest opvallende rechtszaken in dat jaar, Naast veel andere artikelen zijn er in dit nummer een viertal interviews te lezen naar aanleiding van deze traditie. En passend in de traditie rond Kerst om vooral "te geven", een artikel over de pro bono-advocatuur.
Auteur(s)K. Pijnappels
Pagina3-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelU misschien?
CiteertitelAdv.bl. 2016-8, p. 7
SamenvattingVeendendaal vraagt zich af of het niet goed zou zijn als er wat meer advocaten op de kandidatenlijsten van politieke partijen voor de komende verkiezingen zouden staan. Ter bescherming voor de parlementaire democratie.
Auteur(s)H. Veenendaal
Pagina7-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelEigen bijdrage rechtsbijstand - Vrees voor extra drempels
CiteertitelAdv.bl. 2016-8, p. 10
SamenvattingSociaal advocaten hebben gemengde gevoelens bij het kabinetsplan om de eigen bijdrage door de Raad voor Rechtsbijstand te laten innen. De†verschuiving van het incassorisico betekent een verlichting. Tegelijkertijd zijn ze bang dat rechtzoekenden te maken krijgen met een extra barriŤre.
Auteur(s)S. Drooglever Fortuijn
Pagina10-12
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelDivorce Challenge - Van vechtscheiden naar echtscheiden
CiteertitelAdv.bl. 2016-8, p. 16
SamenvattingDe ideŽnbus van Divorce Challenge werd overladen met ideeŽn om vechtscheidingen te voorkomen. Onder†de ruim vijfhonderd indieners waren ook tientallen advocaten. Vijf voorstellen van advocaten uitgelicht.
Auteur(s)F. Mebius
Pagina16-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCover
TitelAdvocatenfamilies
CiteertitelAdv.bl. 2016-8, p. 18
SamenvattingDe familie Moszkowicz stond model voor de tv-serie De†Maatschap. Ons land telt meer 'dynastieŽn'. Zit het dan toch in de genen? Telgen uit drie families over de liefde voor het vak en hun bloedverwanten.
Auteur(s)N de Graaf
Pagina18-23
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
TitelVoor de goede zaak - Pro†bonocultuur in Nederland
CiteertitelAdv.bl. 2016-8, p. 26
SamenvattingPro†bono stierf na de Tweede Wereldoorlog een stille dood in Nederland. Onder invloed van Angelsaksische kantoren herleeft het onbetaalde werk voor maatschappelijke organisaties, maar zo ver als de Amerikanen gaat de Nederlandse advocatuur nog niet.
Auteur(s)N. Gloudemans-Voogd
Pagina26-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFrisse neus
TitelDuizend keer voor Don Quichotte uitgemaakt
CiteertitelAdv.bl. 2016-8, p. 30
SamenvattingJustin Franssen heeft al bijna twintig jaar een heilige missie: de markt voor kansspelen openbreken. Na talloze verloren procedures lijkt zijn doel te worden bereikt.
Auteur(s)E.J. Bolsius
Pagina30-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJaaroverzicht
TitelSpraakmakende zaken
CiteertitelAdv.bl. 2016-8, p. 34
SamenvattingHet jaar is nog niet helemaal ten einde, maar we weten al wel dat er in 2016 een slordige anderhalf miljoen rechtszaken zijn gevoerd. Twaalf zaken springen eruit, door de media-ophef of de verstrekkende gevolgen. Advocaten van enkele spraakmakende zaken vertellen over hun ervaringen.
Auteur(s)F. Mebius , S. Droogleever Fortuyn
Pagina34-41
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelCommissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde†rechtsbijstand - Van der Meer verdeelt de taart
CiteertitelAdv.bl. 2016-8, p. 43
SamenvattingDe Commissie evaluatie puntentoekenning onderzoekt in opdracht van het kabinet of de puntentoekenning in toevoegingszaken moet worden veranderd. Voorzitter en rechter Herman van der Meer hoopt dat zo veel mogelijk advocaten met suggesties komen.
Auteur(s)K. Pijnappels
Pagina43-43
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLawyers for Lawyers
TitelDe Turkse rechtsstaat bestaat niet meer
CiteertitelAdv.bl. 2016-8, p. 44
SamenvattingAan de klopjacht op GŁlenisten, terroristen en andere tegenstanders van de Turkse regering komt voorlopig geen einde. De rechten van verdachten worden stelselmatig geschonden. Dagelijks worden advocaten gearresteerd. Van de Turkse orde hebben ze weinig te verwachten.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina44-45
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCanon
TitelStaatsman boven alles
CiteertitelAdv.bl. 2016-8, p. 47
SamenvattingAandacht voor de Pieter Wilhelm Adrianus Cort van der Linden (14 mei 1846 - 15 juli 1935), staatsman in verschillende rollen en in woelige tijden, vanaf 1897 tot en met 1934.
Auteur(s)R. Sanders
Pagina47-47
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJuridische analyse
TitelWet inning verkeersboetes in strijd met onschuldbeginsel
CiteertitelAdv.bl. 2016-8, p. 48
SamenvattingNa ruim 25 jaar dat er verkeersboetes worden opgelegd onder het regime van de Wet Mulder is het tijd de wet tegen het licht te houden.
Auteur(s)H. Struycken
Pagina48-51
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJuridische opinie
TitelMeer, meer, meer ...
CiteertitelAdv.bl. 2016-8, p. 53
SamenvattingHet proces-Wilders getuigt van een apert ongelijke rechtsbedeling, betoogt mr. Heidanus. De zaak-Wilders krijgt achttien zittingsdagen. Voor zijn cliŽnt was twintig minuten uitgetrokken.
Auteur(s)N. Heidanus
Pagina53-54
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelDe proeftijd
CiteertitelAdv.bl. 2016-8, p. 57
SamenvattingMet een proeftijd kunnen werkgever en werknemer eenvoudig en snel afscheid van elkaar nemen als verwachtingen niet worden waargemaakt. Maar dan gelden wel de nodige vereisten.
Auteur(s)P. Hendriks
Pagina57-57
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek Formeel strafrecht 2016
CiteertitelAdv.bl. 2016-8, p. 60
SamenvattingHoewel de nadruk in de jurisprudentie van de Hoge Raad vooral lijkt te liggen op het materiŽle strafrecht, zijn er veel formeelrechtelijke onderwerpen die het bespreken waard zijn. Veel van die onderwerpen zien op de rol van de strafrechtadvocaat in de strafrechtpraktijk en maken duidelijk dat bij tal van processuele aangelegenheden resultaat kan worden geboekt. De Kroniek Formeel strafrecht put uit de jurisprudentie van het afgelopen jaar en uit publicaties in juridische tijdschriften. De Kroniek wordt gewoontetrouw afgesloten met een overzicht van nieuwe wetgeving. Onderwerpen die aan bod komen zijn:
+ Aanwezigheid en gemachtigd raadsman (ECLI:NL:HR:2016:622)
+ Beslag en beklag (ECLI:NL:HR:2016:73, ECLI:NL:HR:2016:77, ECLI:NL:HR:2016:78, ECLI:NL:HR:2016:2006'>ECLI:NL:HR:2016:2006)
+ Bewijs en motivering - Overzichtsarrest bewijsmotiveringsvoorschriften (ECLI:NL:HR:2016:2026'>ECLI:NL:HR:2016:2026), Feiten van algemene bekendheid (ECLI:NL:HR:2016:522), Toevoegen stukken aan het dossier in hoger beroep (ECLI:NL:HR:2016:2), Verklaring verdachte (ECLI:NL:HR:2016:1194)
+ Vormverzuimen ex artikel 591a Sv - Strafvermindering (ECLI:NL:RBAMS:2016:2817, ECLI:NL:RBAMS:2016:2835), Bewijsuitsluiting (ECLI:NL:RBLIM:2016:8319, ECLI:NL:GHSHE:2016:3541, ECLI:NL:GHAMS:2016:1353), Salduz en verhoorbijstand (ECLI:NL:HR:2015:3608, ECLI:NL:HR:2016:2018)
+ Niet-ontvankelijkheid OM - Onherstelbaar vormverzuim (artikel 359a Sv) (ECLI:NL:GHSHE:2016:242, ECLI:NL:GHSHE:2016:4048, ECLI:NL:GHDHA:2016:2808, ECLI:NL:GHDHA:2016:1306, (ECLI:NL:RBLIM:2016:1243, ECLI:NL:GHAMS:2016:1356), Beginselen van een goede procesorde (ECLI:NL:GHARL:2016:4424, ECLI:NL:GHDHA:2016:1565, ECLI:NL:GHAMS:2016:2838)
+ Voorlopige hechtenis (Zherebin tegen Rusland, EHRM 24 maart 2016, 51445/09, ECLI:CE:ECHR:2016:0324JUD005144509)
+ Bijzondere opsporingsbevoegdheden
+ Getuigen (horen en oproepen) (ECLI:NL:HR:2015:3574 en ECLI:NL:HR:2016:12, ECLI:NL:HR:2016:379, ECLI:NL:HR:2016:466, ECLI:NL:HR:2016:948, ECLI: NL:HR:2016:9)
+ Ontneming - Formaliteiten (ECLI:NL:HR:2016:166'>ECLI:NL:HR:2016:166), Bepalen van de hoogte van het verkregen voordeel (ECLI:NL:HR:2015:3364, ECLI:NL:HR:2016:874, ECLI:NL:HR:2015:3264), Verdeling (ECLI:NL:HR:2016:1118)
+ Rechtsmiddelen - Rechtsmiddelenperikelen (ECLI:NL:HR:2016:1236), Appelschriftuur (ECLI:NL:HR:2016:17), Verontschuldigbare termijnoverschrijding (ECLI:NL:HR:2015:3428, ECLI:NL:HR:2016:16), Toepassing artikel 80a RO (overzichtsarrest ECLI:NL:HR:2016:1005)
+ Verschoningsrecht (ECLI:NL:HR:2015:3714, ECLI:NL:HR:2016:110, ECLI:NL:HR:2016:1027, ECLI:NL:RBOVE:2016:3393, ECLI:NL:RBOVE:2016:606)
+ Verzoekschriften ex artikel 89 en†artikel 591a Sv - Verzoeken ex artikel 89 (ECLI:NL:RBNHO:2016:3095, ECLI:NL:RBNHO:2016:3556, ECLI:NL:RBZWB:2016:6230, ECLI:NL:RBDHA:2016:7210, ECLI:NL:RBNHO:2016:4728, (ECLI: NL:RBNHO:2016:3085, ECLI:NL:GHAMS:2016:4135, ECLI:NL:RBAMS:2016:6896, ECLI:NL:RBNHO:2016:8537), Verzoeken ex artikel 591a Sv (ECLI:NL:GHAMS:2016:4138, ECLI:NL:GHAMS:2016:4133)
+ Bezuinigingen
+ Wet- en regelgeving - Nieuwe wetten, Wetsvoorstellen
Auteur(s)M. Bouwman , C. Grijsen , R. van Leusden , R. Malewicz , P. van der Meij , S. Pijl , B. Polman , P. van Putten , M. Slaghekke , A. Sprey , P. Verweijen
Pagina60-82
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek materieel strafrecht 2016
CiteertitelAdv.bl. 2016-8, p. 83
SamenvattingDeze kroniek is gebaseerd op uitspraken gepubliceerd in diverse vakbladen, waaronder de Nieuwsbrief Strafrecht (NbSr), de Nederlandse Jurisprudentie (NJ) en het Nederlands Juristenblad (NJB). Zij behandelt de verschillende deelonderwerpen alfabetisch en eindigt met een bespreking van enkele specifieke delicten. Aan bod komen: + Culpa en roekeloosheid (ECLI:NL:HR:2015:1772)
+ Causaliteit (ECLI:NL:HR:2016:1334 en ECLI:NL:HR:2016:1335)
+ Deelnemingsvormen ( ECLI:NL:HR:2016:2008, ECLI:NL:HR:2016:627, ECLI:NL:HR:2016:1315, ECLI:NL:HR:2016:382 , ECLI:NL:HR:2016:631, ECLI:NL:HR:2016:417, ECLI:NL:HR:2015:3571, ECLI:NL:HR:2016:1320)
+ Feitelijk leidinggeven (ECLI:NL:HR:2016:733)
+ Poging ((ECLI:NL:HR:2016:575 en ECLI:NL:HR:2016:109)
+ Specifiek delicten - Mishandeling (ECLI:NL:HR:2015:3572, (ECLI:NL:HR:2016:2336) Openlijke geweldpleging (ECLI:NL:HR:2016:2191), Criminele organisatie (ECLI:NL:HR:2016:400 en ECLI:NL:HR:2016:406), Vermogensdelicten (ECLI:NL:HR:2015:3368, ECLI:NL:HR:2016:576, (ECLI:NL:HR:2016:206, ECLI:NL:HR:2016:2413), Oplichting(ECLI: NL:HR:2016:7), Witwassen (ECLI:NL:HR:2015:3169, ECLI:NL:HR:2016:553), Zedenmisdrijven (ECLI:NL:HR:2015:3483, ECLI:NL:HR:2016:213, ECLI:NL:HR:2016:1328), Schending ambtsgeheim (ECLI:NL:HR:2016:1392), Opiumwet, Wegensverkeerswet
+ Stafuitsluitingsgronden - Noodweer (overzichtsarrest ECLI:NL:HR:2016:456)
Auteur(s)M. Bouwman , C. Grijsen , G.J. Kruizinga , R. Malewicz , P. van der Meij , M. Olthof , S. Pijl , I. Raterman , M. Slaghekke , P. Verweijen
Pagina83-94
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van discipline 08-01-2016, 7498
CiteertitelAdv.bl. 2016-8, p. 112
SamenvattingBelangen wederpartij bij faillissementsverzoek. Gedragsregels 23 lid 2 en 30. Advocaat dient zonder nader onderzoek faillissementsverzoek in.
Pagina112-112
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van discipline 08-01-2016, 7569
CiteertitelAdv.bl. 2016-8, p. 112
SamenvattingOptreden in opdracht van curator. Gedragsregels 12, 13 en 29. Advocaat liet misverstand bestaan over de hoedanigheid waarin hij optrad.
Pagina112-113
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van discipline 08-01-2016, 150005
CiteertitelAdv.bl. 2016-8, p. 113
SamenvattingOptreden als curtator. Gedragsregel 8. Advocaat informeert gefailleerde niet zorgvuldig.
Pagina113-113
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTenslotte
TitelMeesterlijk gezien
CiteertitelAdv.bl. 2016-8, p. 114
SamenvattingDe deken gaat aan het eind van het tijdschriftnummer en het jaar in op de ontwikkelingen in effectieve communicatie: van de inzet van visueel-technologische middelen als infographics en virtuele rondleidingen tot augmented reality-technologie die communiceren met een 3D-hologram van cliŽnt of collega mogelijk maakt. De NOvA doet mee aan deze ontwikkelingen met bijvoorbeeld de inzet van een videoplatform voor live-uitzendingen van fysieke bijeenkomsten.
Auteur(s)B. van Tongeren
Pagina114-114
Artikel aanvragenVia Praktizijn