AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 05-03-2005
Aflevering 9
TitelHoge Raad, 24-12-2004, C03/295HR
CiteertitelAB 2005/58
SamenvattingGronduitgifte; privaatrechtelijk beding dat grondgebruik verder beperkt dan op grond van bestemmingsplan is geoorloofd; geen doorkruising WRO; handhaving beding gelegitimeerd in verband met financieel-economisch belang van gemeentelijke grondexploitatie; geen wijziging/ontbinding overeenkomst op voet art. 259 lid 1 onder a resp. b BW en/of op voet art. 258 lid 3 BW.
Samenvatting (Bron)24 december 2004 Eerste Kamer Nr. C03/295HR JMH/RM Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: 1. AMSTELIMMO B.V., 2. CHIDDA VASTGOED B.V., beide gevestigd te Amsterdam, EISERESSEN tot cassatie, advocaat: mr. J.P. Heering, t e g e n DE GEMEENTE AMSTERDAM, gevestigd te Amsterdam, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. J.B.M.M. Wuisman. 1. Het geding in feitelijke instanties...
AnnotatorG.A. van der Veen
Pagina377-391
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AR3642
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 21-03-2003, C01/200HR
CiteertitelAB 2005/59
SamenvattingGeen verhaal van kosten opsporingsonderzoek premiefraude op fraudeur; kosten gemaakt ter uitoefening publiekrechtelijke taak; onaanvaardbare doorkruising van publiekrechtelijke regeling.
Samenvatting (Bron)-
AnnotatorG.A. van der Veen
Pagina391-401
UitspraakECLI:NL:HR:2003:AF2835
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 26-01-2005, 200404559/1
CiteertitelAB 2005/60
SamenvattingBouwstop en opleggen dwangsom; geen ontoelaatbare samenloop.

Appellanten, te X, tegen de uitspraak van de Rb. 's-Hertogenbosch van 26 april 2004 in het geding tussen:
appellanten
en
het college van B&W van de Gemeente Boxtel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 februari 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel (hierna: het college) de verbouw van een schuur op het adres [locatie] te [plaats] stil gelegd en appellanten een dwangsom van 7.500,00 opgelegd, indien ondanks deze stillegging de bouwactiviteiten worden voortgezet.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina401-403
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS3911
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-12-2003, 200300758/1
CiteertitelAB 2005/61
SamenvattingPlanschadevergoeding; planologische vergelijking; binnenplanse vrijstellingsbevoegdheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 december 1999 heeft de raad van de gemeente Castricum op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening appellant sub 1 schadevergoeding ter hoogte van 20.000,00 ( 9.075,60) en appellanten sub 2 en 3 afzonderlijk schadevergoeding ter hoogte van 15.000,00 ( 6.806,70) toegekend.
AnnotatorA.R. Neerhof
Pagina403-407
UitspraakECLI:NL:RVS:2003:AN9250
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 05-01-2005, 200404471/1
CiteertitelAB 2005/62
SamenvattingAdeldom; adoptie; onmiddellijke werking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 augustus 2001 heeft appellant het verzoek van [wederpartij] om inschrijving in het filiatieregister geweigerd.
Pagina407-408
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AR8732
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-04-2003, 200204427/1
CiteertitelAB 2005/63
SamenvattingAdeldom; titelverlening; erkenning.
Samenvatting (Bron)-
AnnotatorI. Sewandono
Pagina408-412
UitspraakECLI:NL:RVS:2003:AF7987
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-12-2004, 200401820/1
CiteertitelAB 2005/64
SamenvattingDocumenten over infecties in ziekenhuizen; onevenredige benadeling bij openbaarheid wegens het ontbreken van landelijke representativiteit van de verzamelde cijfers.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 september 2001 heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: de minister) het verzoek van appellante tot openbaarmaking van verscheidene documenten over infecties in ziekenhuizen tussen 1996 en 2001 gedeeltelijk ingewilligd.
AnnotatorP.J. Stolk
Pagina412-414
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR6764
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 14-12-2004, AWB 04/129
CiteertitelAB 2005/65
SamenvattingPluimveerechten; mededeling registratie; geen besluit (behoudens in zgn. hardheidsgevallen); vordering bij burgerlijke rechter; schadevergoeding; overwegingen ten overvloede.

K.J. van Steenbergen, te Wageningen, appellant,
tegen
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, verweerder, gemachtigde: mr. F. Nijnuis, werkzaam bij Bureau Heffingen te Assen.
Samenvatting (Bron)Meststoffenwet Uitvoeringsbesluit pluimveerechten Meststoffenwet
AnnotatorJ.H. van der Veen
Pagina415-419
UitspraakECLI:NL:CBB:2004:AR8840
Artikel aanvragenVia Praktizijn