AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 15-01-2017
Aflevering 3
RubriekEHRM
TitelEHRM 23-05-2016, 17502/07
CiteertitelAB 2017/3
SamenvattingRechten van verdediging. Bosphorus-presumptie. Erkenning en tenuitvoerlegging buitenlands vonnis niet in strijd met art. 6 EVRM.
Samenvatting (Bron)No violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6 - Enforcement proceedings;Article 6-1 - Fair hearing;Adversarial trial;Equality of arms)
AnnotatorT. Barkhuysen , M.L. van Emmerik
UitspraakECLI:CE:ECHR:2016:0523JUD001750207
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 13-07-2016
CiteertitelAB 2017/18
SamenvattingGefinancierde rechtsbijstand. ĎOpvolgend deskundigenoordeelí. Geen onbeperkt recht op gratis rechtsbijstand. Geen schending art. 6 en 13 EVRM.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 januari 2015 heeft de Raad een verzoek tot overname gehonoreerd en mr. A.G. Kleijweg als advocaat aan [appellant] toegevoegd, waarbij aan [appellant] een eigen bijdrage van 193,00 is opgelegd.
AnnotatorT. Barkhuysen , M.L. van Emmerik
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1972
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 09-11-2016
CiteertitelAB 2017/19
SamenvattingVoorwaardelijke verplichting tot aanleg en instandhouding waterberging bij gebruik van gronden voor woondoeleinden in bestemmingsplan; als gebruiksregel ook toetsingskader voor bouwaanvragen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 december 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Groot Luchen" vastgesteld en besloten geen exploitatieplan vast te stellen.
AnnotatorF.A.G. Groothuijse
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2950
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 02-11-2016
CiteertitelAB 2017/20
SamenvattingVorm van informatieverstrekking maakt deel uit van het Wob-besluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 mei 2013 heeft het college met toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) aan [appellant] een overzicht verstrekt van de bedragen die oud-wethouders over de periode van 2000 tot 3 mei 2013 aan wachtgelden hebben ontvangen.
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2867
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 02-11-2016
CiteertitelAB 2017/21
SamenvattingGeen beperking van middelen waarmee tegenbewijs kan worden geleverd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 september 2014 heeft de Belastingdienst/Toeslagen de huurtoeslag van [appellante] over het jaar 2013 definitief vastgesteld op een bedrag van 313,00 en het teveel betaalde teruggevorderd.
AnnotatorL.M. Koenraad
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2886
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 05-10-2016
CiteertitelAB 2017/22
SamenvattingBelanghebbende bij handhavingsverzoek. Werknemers concurrerende zeesleepdienst kunnen bestuurlijke boetes uitlokken.
Samenvatting (Bron)[werknemer] e.a. hebben beroep ingesteld tegen het niet tijdig beslissen op hun verzoek handhavend op te treden tegen [bedrijf A] en [bedrijf B] wegens overtreding van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (hierna: de Wmm) en de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav).
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2649
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 05-10-2016
CiteertitelAB 2017/23
SamenvattingBelanghebbende bij handhavingsverzoek. Vakbond Nautilus International kan bestuurlijke boetes uitlokken.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 5 en 19 december 2013 heeft de minister een verzoek van Nautilus International handhavend op te treden tegen [bedrijf A] en [bedrijf B] wegens overtreding van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (hierna: de Wmm) en de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav), afgewezen.
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2645
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 13-01-2016
CiteertitelAB 2017/24
SamenvattingGeschil omtrent de overschrijdingsregeling in het primair onderwijs.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 september 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ten Boer (hierna: Ten Boer) de vijfjaarlijkse afrekening openbaar onderwijs 2001-2005 vastgesteld en geoordeeld dat de vereniging geen aanspraak maakt op een overschrijdingsbedrag als bedoeld in de artikelen 142 tot en met 147 van de Wet op het Primair Onderwijs (hierna: de WPO). Hiertegen heeft de vereniging administratief beroep ingesteld.
AnnotatorA.H.A. Mohammad
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:67
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Den Haag 06-10-2016
CiteertitelAB 2017/25
SamenvattingAnti-Zwarte Piet demonstrant; recht tot betoging, recht op vrijheid van vreedzame vergadering, recht op vrijheid van meningsuiting, wanordelijkheden, verstoring van de openbare orde, beŽindiging demonstratie, wederspannigheid, mishandeling van een ambtenaar in functie, psychische overmacht.
Samenvatting (Bron)Ontslag van alle rechtsvervolging voor anti-Zwarte Piet demonstrant. Overwegingen ten aanzien van het beŽindigen van een demonstratie in het licht van de Wet openbare manifestaties en de rechtmatige uitoefening van de bediening ingevolge artikel 180 Sr. De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich bij zijn aanhouding tegenover de politieambtenaar heeft verzet door zijn lichaam aan te spannen, te verstarren, in tegengestelde richting te bewegen en met kracht in het been van de politieambtenaar te knijpen, waardoor enig letsel is ontstaan. Van het maken van schoppende en slaande bewegingen is niet gebleken zodat verdachte van dat onderdeel wordt vrijgesproken. De rechtbank acht het aannemelijk dat verdachte genoemde handelingen heeft gepleegd vanuit een wezenlijke en buitengewone psychische druk, die heeft geleid tot angst en een paniekreactie. In die situatie is het handelen van verdachte ten aanzien van de bewezen verklaarde feiten niet strafbaar en daarom dient verdachte te worden ontslagen van alle rechtsvervolging.
AnnotatorB. Roorda , J.G. Brouwer
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2016:11985
Artikel aanvragenVia Praktizijn