Maandblad voor Vermogensrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht
Datum 01-12-2016
Aflevering 12
TitelEigen schuld in beleggingsadviesrelaties
CiteertitelMvV 2016, 12, p. 307
SamenvattingIn beleggingsadviesrelaties geeft de belegger zelf opdracht voor de koop en verkoop van effecten. Hij doet dat op advies van de beleggingsonderneming. In hoeverre is er nog ruimte voor eigen schuld van de belegger als de beleggingsonderneming bij het geven van een advies haar zorgplicht schendt?
Auteur(s)A.G.F. Ancery
Pagina307
LinkVolledige tekst wetsartikel (4:90 Wft, wetten.overheid.nl)
LinkVolledige tekst wetsartikel (7:401 BW, wetten.overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelArt. 7:17 BW als broncode bij de uitleg van een ‘normaalgebruikgarantie’. HR 7 oktober 2016, RvdW 2016/1036 (Boerderij uit 1880)
CiteertitelMvV 2016, 12, p. 315
SamenvattingBij de verkoop van een onroerende zaak wordt dikwijls de garantie gegeven dat de zaak geschikt is voor ‘normaal gebruik’. Deze term heeft betrekking op wat daaronder volgens gangbaar spraakgebruik wordt verstaan (geobjectiveerde Haviltex-uitleg). Echter, bij de uitleg blijft ook de conformiteitsmaatstaf van art. 7:17 BW een rol spelen: wat mocht de koper verwachten?
Auteur(s)C.G. Breedveld-de Voogd
Pagina315
LinkVolledige tekst wetsartikel (7:17 BW, wetten.overheid.nl)
LinkVolledige tekst artikel (leidenuniv.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2016:2287
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe berekening van interne loonkosten: hoe concreet is concreet? Annotatie bij HR 24 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1278 (de
CiteertitelMvV 2016, 12, p. 321
SamenvattingKunnen gemeenten de kosten van rampbestrijding verhalen op de overheid via de privaatrechtelijke weg? Of levert dat een onaanvaardbare doorkruising van een publiekrechtelijke regeling op? En als een gemeente loonkosten wil verhalen, moeten deze dan abstract of concreet worden berekend? Die vragen staan centraal in het arrest van de Hoge Raad van 24 juni 2016 en in twee opeenvolgende bijdragen in het Maandblad voor Vermogensrecht. Dit is het tweede deel, over het verhaal van de loonkosten.
Auteur(s)E.M. van Orsouw , M.F.J. Hiel
Pagina321
LinkVolledige tekst artikel (Kennedy Van der Laan)
UitspraakECLI:NL:HR:2016:1278
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAan de ongerechtvaardigd verrijkte is ook onverschuldigd betaald
CiteertitelMvV 2016, 12, p. 328
SamenvattingVanwege HR 27 mei 2016, ECLI:NL:HR:2016:996 vraagt de auteur aandacht voor de wellicht ‘gemakkelijkere’ en onbekende mogelijkheid om vergoeding van de waarde van onverschuldigde en naar hun aard niet ongedaan te maken prestaties ex art. 6:210 BW te vorderen. Deze grondslag lijkt vanuit processueel perspectief zelfs te prefereren boven de ongerechtvaardigde verrijking.
Auteur(s)G.J. Boeve
Pagina328
LinkVolledige tekst artikel (openaccessadvocate.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2016:996
Artikel aanvragenVia Praktizijn