AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 11-02-2017
Aflevering 7
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 28-07-2016, C-147/15
CiteertitelAB 2017/55
SamenvattingOnderscheid verwijdering en nuttige toepassing van afvalstoffen. Substitutiecriterium. Criterium van geschiktheid.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 28 juli 2016.#Citta Metropolitana di Bari tegen Edilizia Mastrodonato Srl.#Verzoek van de Consiglio di Stato om een prejudiciele beslissing.#Zaak C-147/15.
AnnotatorD.C.E. de Haas , J.R.C. Tieman
UitspraakECLI:EU:C:2016:606
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 28-12-2016
CiteertitelAB 2017/56
SamenvattingBevel neerleggen werkzaamheden. Overdragen patiŽnten. Actieve openbaarmaking bevel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 maart 2012, aangevuld bij besluit van 8 maart 2012, is namens de hoofdinspecteur aan [appellant] een bevel gegeven als bedoeld in artikel 87a van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (hierna: Wet BIG) om zijn werkzaamheden als arts/psychiater per direct neer te leggen, zijn praktijkvoering te staken totdat de tuchtrechter een oordeel over zijn handelen heeft gegeven en zorg te dragen voor overdracht van zijn patiŽnten. Voorts is [appellant] erop gewezen dat het bevel actief openbaar wordt gemaakt via publicatie op de website van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3479
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 21-12-2016
CiteertitelAB 2017/57
SamenvattingLast onder dwangsom. Gewijzigde regelgeving in bezwaar ex nunc toetsen. Aanvang begunstigingstermijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 juni 2014 heeft het college [appellant] onder oplegging van dwangsommen onder meer gelast om op het perceel [locatie 1] te Sint Jansklooster (hierna: het perceel) twee gebouwen (gebouwen 2 en 3) te slopen en gesloopt te houden dan wel te veranderen tot hetgeen omgevingsvergunningvrij is toegestaan, het gebruik van gebouw 3 ten behoeve van bedrijfsactiviteiten te staken en gestaakt te houden en de kantoorvoorzieningen uit dat gebouw te verwijderen en verwijderd te houden.
AnnotatorT.N. Sanders
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3388
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 03-11-2016
CiteertitelAB 2017/58
SamenvattingKennelijk ongegrond. Instandlating rechtsgevolgen bij ten onrechte afwijzen aanvraag als kennelijk ongegrond.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 december 2015 heeft de staatssecretaris, voor zover thans van belang, een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen afgewezen.
AnnotatorV.M. Bex-Reimert
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2999
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 30-03-2016
CiteertitelAB 2017/59
SamenvattingVertrouwensbeginsel; time is not on your side; wetsinterpreterende beleidsregel gaat de grenzen van een redelijke wetsuitleg te buiten
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 juni 2012 heeft de minister de ten behoeve van [appellant] afgegeven verklaring van geen bezwaar ingetrokken.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:860
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 31-08-2016
CiteertitelAB 2017/60
SamenvattingVertrouwensbeginsel; marginale toetsing beoordeling door minister van onvoldoende waarborgen betrouwbaarheid
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 januari 2013 heeft de minister de ten behoeve van [appellant] afgegeven verklaring van geen bezwaar (hierna: verklaring) ingetrokken.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2344
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCRvB
TitelCentrale Raad van Beroep 09-11-2016
CiteertitelAB 2017/61
SamenvattingFinanciŽle draagkracht bij boeteoplegging door het Uwv.
Samenvatting (Bron)Bij nieuw besluit opnieuw beslist over de boete en deze nader bepaald op 1.500,-. Appellante heeft boete betaald uit schenking van haar oma. Zij heeft dus haar aanwezig vermogen aangewend om de boete te voldoen. Dit is in overeenstemming met het uitgangspunt in de uitspraak van de Raad (ECLI:NL:CRVB:2016:9) dat eventueel aanwezig vermogen wordt aangewend voor het betalen van de boete. De door appellante voorgestelde berekeningswijze gaat hieraan ten onrechte voorbij. Dat vermogen brengt mee dat de boete passend en geboden is.
AnnotatorF.P. Krijnen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:4274
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCBb
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 13-06-2016
CiteertitelAB 2017/62
SamenvattingTenderprocedure: betrokkenheid van deskundigenadviseur bij aanvrager of aanvraag leidt tot (schijn van) belangenverstrengeling.
Samenvatting (Bron)Artikel 2:4 Awb, vooringenomenheid, subsidie, tender, Subsidieregeling energie en innovatie
AnnotatorE.M.J. Hardy
UitspraakECLI:NL:CBB:2016:155
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGerechtshoven
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 29-09-2016
CiteertitelAB 2017/63
SamenvattingHet bestuursorgaan dient gehoor te geven aan de wens van de belanghebbende om hem telefonisch te horen, tenzij zwaarder wegende belangen aan de zijde van het bestuursorgaan zich hiertegen verzetten.
Samenvatting (Bron)Een bestuursorgaan dient gehoor te geven aan de wens van de belanghebbende om hem telefonisch te horen, tenzij zwaarder wegende belangen aan de zijde van het bestuursorgaan zich hiertegen zouden verzetten. Het Hof is van oordeel dat de Heffingsambtenaar belanghebbendes verzoek om een telefonische hoorzitting ten onrechte heeft geweigerd. De door de Heffingsambtenaar aangedragen argumenten om in dit geval niet telefonisch te horen, overtuigen het Hof niet, terwijl het Hof het argument van gemachtigde dat hij zodoende in staat is om evenals de Heffingsambtenaar zijn eigen systemen te raadplegen waardoor hij de belangen van de belanghebbende beter kan behartigen en wordt gekomen tot een doelmatige hoorzitting, een valide reden acht.
AnnotatorB.W.N. de Waard
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2016:4369
Artikel aanvragenVia Praktizijn