AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 26-02-2005
Aflevering 8
TitelHoge Raad, 07-11-2003, R02/037HR
CiteertitelAB 2005/49
SamenvattingVerhouding tussen Statuut en Grondwet; ruimte voor regeling bij algemene maatregel van rijksbestuur; ruimte voor verschillende regelingen in verschillende landen van het Koninkrijk.
Samenvatting (Bron)7 november 2003 Eerste Kamer Nr. R02/037HR JMH/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: 1. [eiser 1], 2. [eiser 2], beiden wonende op Aruba, EISERS tot cassatie, advocaat: mr. E. Grabandt, t e g e n HET LAND ARUBA, gevestigd op Aruba, VERWEERDER in cassatie, advocaat: mr. G. Snijders. 1. Het geding in feitelijke instanties...
AnnotatorJ.A. Borman
Pagina331-348
UitspraakECLI:NL:HR:2003:AI0355
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-01-2005, 200403729/1
CiteertitelAB 2005/50
SamenvattingAfwijzing handhavingsverzoek terecht; treffen van handhavingsmaatregelen zou onevenredig zijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 mei 2002 heeft appellant (hierna: het college) naar aanleiding van het verzoek daartoe van [verzoeker] geweigerd handhavend op te treden tegen het door [partij] zonder bouwvergunning geplaatste hekwerk op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
AnnotatorA.B. Blomberg
Pagina349-351
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS3204
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-12-2004, 200409354/1
CiteertitelAB 2005/51
SamenvattingWeliswaar overtreding, maar aan bedoeling van overtreden voorschrift wordt voldaan; handhavend optreden onevenredig.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 september 2004, kenmerk 041968, heeft verweerder aan [verzoeker 1] lasten onder dwangsom als bedoeld in artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht opgelegd met betrekking tot de inrichting gelegen aan de [locatie] te Didam.
Pagina351-355
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7545
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 04-02-2004, 200305462/1
CiteertitelAB 2005/52
SamenvattingBesluit; nazorg stortplaats; instemming met nazorgplan.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 31 januari 2003, kenmerk MW2000.7527 heeft verweerder instemming onthouden aan het door appellante krachtens artikel 8.49, derde lid, van de Wet milieubeheer ingediende nazorgplan tweede versie [Stortplaats] gedateerd 6 september 2000 (hierna: het nazorgplan). De overwegingen zijn aangevuld bij brief van 13 februari 2003, kenmerk MW2003.4921.
AnnotatorF.C.M.A. Michiels
Pagina355-357
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AO2872
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-12-2004, 200403418/1
CiteertitelAB 2005/53
SamenvattingVrijstelling en aansluitend terrein
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 juli 2002 heeft het hoofd van de Afdeling Bouwen namens appellant (hierna: het college) geweigerd met toepassing van artikel 19, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) vrijstelling en bouwvergunning te verlenen aan [wederpartij] voor het oprichten van een garage/berging op het perceel plaatselijk bekend [locatie], kadastraal bekend gemeente ¡¯s-Hertogenbosch, sectie [¡¦] nr [¡¦].
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina358-360
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7955
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-12-2004, 200305353/1
CiteertitelAB 2005/54
SamenvattingVerzoek om zelfstandig schadebesluit; onrechtmatig besluit tot vrijstellingverlening; causaal verband in geval ook rechtmatig besluit genomen had kunnen worden; bewijsplicht bestuursorgaan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 september 2002 heeft de raad van de gemeente Meerssen (hierna: de raad) het verzoek van appellante om vergoeding van door een besluit van 28 mei 1998 beweerdelijk veroorzaakte schade afgewezen.
AnnotatorA.A.J. de Gier
Pagina360-363
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7586
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 08-12-2004, AWB 04/231
CiteertitelAB 2005/55
SamenvattingWeigering vergunning kansspel-/behendigheidsautomatenhal; slechts vergunning voor één kansspelautomatenhal; vergunning - aan een ander - kansspelautomaten en behendigheidsautomaten in gescheiden hallen: belanghebbende; één gecombineerde hal?; verordening en beleidsregels; toetsingscriteria.
Samenvatting (Bron)Wet op de kansspelen Vergunning speelautomatenhal
AnnotatorJ.H. van der Veen
Pagina363-370
UitspraakECLI:NL:CBB:2004:AR8825
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 22-12-2004, 04/01049
CiteertitelAB 2005/56
SamenvattingKosten in bezwaar voor het inschakelen van een belastingadviseur komen voor vergoeding in aanmerking, indien een telefoontje niet volstaat en er sprake is van een evidente fout.
Samenvatting (Bron)Artikel 7:15 AWB. Kosten van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift beschouwt het Hof als een handeling waarvoor de bijstand van een professionele gemachtigde weliswaar niet noodzakelijk is, maar die, indien een belastingplichtige die niet zelf over een juridische achtergrond beschikt ervoor kiest dat door een professionele gemachtigde te laten doen, hoe eenvoudig de onderliggende kwestie ook mag zijn, ook zeker niet als onredelijk is aan te merken.
AnnotatorR. Ortlep
Pagina370-373
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2004:AS2535
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNationale Ombudsman, 30-12-2004, 2004/496
CiteertitelAB 2005/57
SamenvattingBeginsel van fair play
AnnotatorP.J. Stolk
Pagina373-376
LinkVolledige tekst rapport (nationaleombudsman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn