Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 27-02-2017
Aflevering 2
RubriekVooraf
TitelBetrokkenheid
CiteertitelAdv.bl. 2017-2, p. 3
SamenvattingPijnappels signaleert de zorgwekkende trend dat bijna alle Nederlandse politieke partijen hebben in hun verkiezingsprogramma’s standpunten opgenomen die niet (helemaal) stroken met nationale en/of internationale grondrechten. Hij bespreekt ook de uitkomsten van de verkiezingspeiling door het advocatenblad onder advocaten.
Auteur(s)K. Pijnappels
Pagina3-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelHerstelrecht
CiteertitelAdv.bl. 2017-2, p. 7
SamenvattingDe recidivecijfers zijn al jaren bedroevend. Veenendaal pleit er daarom voor dat detentie en re­integratie aan commerciële partijen worden overgelaten zoals verzekeraars. Hij meent dat de financieel belanghebbende die investeert met eigen vermogen doorgaans efficiënter is dan een welwillende ambtenaar. Hij acht de kans groter dan bij de huidige aanpak, dat er sprake zal zijn van financiële compensatie van de slachtoffers, een reële kans voor herstelrecht en evenwichtiger behandeling van first and only offenders ten opzichte van recidivisten.
Auteur(s)H. Veenendaal
Pagina7-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
Titel`We zijn elkaars lot uit het oog verloren`
CiteertitelAdv.bl. 2017-2, p. 10
SamenvattingAdvocaat Ferdinand Grapperhaus maakt zich zorgen: de samenleving valt uit elkaar en we laten het gebeuren. Een groeiende groep blijft achter zonder werk of perspectief. Dat is strijdig met de beginselen van de rechtsstaat. Dat moeten óók advocaten zich aantrekken.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina10-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekThema - Verkiezingen
TitelPolitieke pleibezorgers
CiteertitelAdv.bl. 2017-2, p. 16
SamenvattingDe kiezer kan in maart ook op enkele advocaten stemmen. Wat beweegt hen om politiek actief te worden? Het Advocatenblad sprak met vier van deze politici in de dop.
Auteur(s)F. Mebius
Pagina16-20
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekThema - Verkiezingen
TitelD66 steekt VVD naar de kroon
CiteertitelAdv.bl. 2017-2, p. 22
SamenvattingDe VVD is niet meer op voorhand de grootste partij onder advocaten. D66 en VVD zijn in een nek-aan-nekrace verwikkeld, blijkt uit de verkiezingspeiling van het Advocatenblad. Een grote groep, bijna één op de vijf, is echter nog zwevend.
Auteur(s)S. Droogleever Fortuyn
Pagina22-25
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekThema - Verkiezingen
TitelMeer partijen door rood - De rechtsstaat krijgt het moeilijker
CiteertitelAdv.bl. 2017-2, p. 26
SamenvattingAutocratische leiders als Trump en Erdogan tonen aan dat de rechtsstaat lang niet overal vanzelfsprekend meer is. Analyse van de verkiezingsprogramma’s van Nederlandse partijen leert dat ook hier erosie dreigt.
Auteur(s)K. Pijnappels
Pagina26-27
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekThema - Verkiezingen
TitelWat zeggen ze over asiel, straf en rechtspraak?
CiteertitelAdv.bl. 2017-2, p. 29
SamenvattingOpvang van asielzoekers, aanpak van terrorisme, toegang tot het recht, rechten van verdachten. Tijdens de komende verkiezingen spelen er heel wat thema’s die relevant zijn voor advocaten. Een overzicht van de standpunten van acht politieke partijen.
Auteur(s)S. Droogleever Fortuyn
Pagina29-32
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLawyers for Lawyers
TitelBurundese advocaten geschrapt
CiteertitelAdv.bl. 2017-2, p. 35
SamenvattingVier Burundese advocaten werden geschrapt nadat ze meeschreven aan een VN-rapport over martelpraktijken van de huidige Burundese president Pierre Nkurunziza. Hoofdaanklager Fatou Bensouda van het International Criminal Court startte vorig jaar ook al een onderzoek naar ernstige mensenrechtenschendingen rond de herverkiezing van de president. Burundi trok zich daarop terug uit het ICC. Maar het onderzoek loopt gewoon door, zegt advocaat Dieudonné Bashirahishize.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina35-35
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCanon van de advocatuur
TitelEvenwichtskunstenaar
CiteertitelAdv.bl. 2017-2, p. 37
SamenvattingBiografische bespreking van het juridische leven van Cornelis Rudolph Christiaan (Kees) Wijckerheld Bisdom (1908-1995). Hij verdedigde tijdens en na de oorlog zowel verzetsstrijders als NSB-leider Anton Mussert. Als juridisch adviseur van het Koninklijk Huis stond hij in 1976 prins Bernhard bij in de Lockheedaffaire.
Pagina37-37
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
TitelFranchiseformules slaan zelden aan
CiteertitelAdv.bl. 2017-2, p. 41
SamenvattingEen HEMA, McDonald’s of Hypotheker voor de advocatuur is er niet. Waarom zijn er nauwelijks sterke landelijke advocatenketens, is dat een kwestie van tijd?
Auteur(s)E.J. Bolsius
Pagina41-43
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelNegen tips voor ene goed verhaal - Bloggen: het digitale visitekaartje
CiteertitelAdv.bl. 2017-2, p. 44
SamenvattingTijden veranderen en daarmee ook de manier om boven het maaiveld uit te steken. Alleen een standaardwebsite is niet meer genoeg. Een blog is goed middel om de doelgroep te bereiken. Dat kan zonder marketingbedrijven of ingewikkelde apps. Deze tips helpen u op weg.
Auteur(s)S. Kuijsten
Pagina44-45
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
TitelVechtscheidingen - Belang van kind wind aan gewicht
CiteertitelAdv.bl. 2017-2, p. 46
SamenvattingDe aandacht voor vechtscheidingen, zowel politiek als maatschappelijk, is groter dan ooit. Niet de ouders, maar het kind moet centraal staan. In Gelderland wordt dat steeds meer praktijk. Het kan nog beter, zegt de Raad voor de Kinderbescherming in Arnhem.
Auteur(s)J. Weijers
Pagina46-48
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJuridische opinie
TitelMediationwet light kan kloof overbruggen
CiteertitelAdv.bl. 2017-2, p. 50
SamenvattingPolitiek Den Haag wil graag een wet om mediation te bevorderen, maar de betrokken organisaties zitten bepaald niet op één lijn. Advocaat Martin Brink stelt voor een mediationwet ‘light’ op te stellen.
Auteur(s)M. Brink
Pagina50-52
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelDe Brummenlijn
CiteertitelAdv.bl. 2017-2, p. 55
SamenvattingOm gezag van gewijsde te voorkomen, moet men vaker dan gedacht appelleren in het bestuursprocesrecht.
Auteur(s)P. Willemsen
Pagina55-55
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van discipline 01-02-2016, 7210
CiteertitelAdv.bl. 2017-2, p. 72
SamenvattingGeheimhoudingsplicht en verantwoordingsplicht – Artikel 11a Advocatenwet, gedragsregel 37. Advocaat weigert met beroep op geheimhoudingsplicht rekening en verantwoording af te leggen over depot.
Pagina72-72
UitspraakECLI:NL:TAHVD:2016:25
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van discipline 01-04-2016, 150098
CiteertitelAdv.bl. 2017-2, p. 72
SamenvattingToetsing van beroepsfout in tuchtprocedure – Artikel 46 Advocatenwet. Advocaat kiest niet voor bestuursrechtelijke procedure in verband met schadevergoeding voor cliënte.
Pagina72-72
UitspraakECLI:NL:TAHVD:2016:57
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van discipline 11-04-2016, 150090
CiteertitelAdv.bl. 2017-2, p. 72
SamenvattingContact opnemen met getuigen door wederpartij. – Gedragsregel 16 lid 3. Terughoudend omgaan met de uitzondering van gedragsregel 16, lid 3.
Pagina72-73
UitspraakECLI:NL:TAHVD:2016:75
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van discipline 11-04-2016, 150114
CiteertitelAdv.bl. 2017-2, p. 73
SamenvattingAdvocaat als bewindvoerder – Artikel 46 Advocatenwet, vergelijk gedragsregel 23 lid 1. Advocaat schiet als beschermingsbewindvoerder tekort.
Pagina73-73
UitspraakECLI:NL:TAHVD:2016:69
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van discipline 06-06-2016, 150170
CiteertitelAdv.bl. 2017-2, p. 73
SamenvattingVijf tot elf jaar gewacht alvorens te declareren. - Gedragsregel 1. Advocaat wacht zeer lang met declareren. Hof verzwaart de maatregel in verband met overschrijding grenzen van betamelijkheid van de wijze van verweer.
Pagina73-73
UitspraakECLI:NL:TAHVD:2016:101
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTenslotte
TitelSpierballentaal
CiteertitelAdv.bl. 2017-2, p. 74
SamenvattingHoewel de rechtstaat in verschillende verkiezingsprogramma's zonder meer onder druk staat, signaleert Van Tongeren tenminste één positief feit: een trits partijen zegt te willen investeren in de rechtsstaat door de toegang tot het recht voor minder vermogenden te versterken.
Auteur(s)B. van Tongeren
Pagina74-74
Artikel aanvragenVia Praktizijn