European Human Rights Cases

Uitgever Sdu
Tijdschrift European Human Rights Cases
Datum 09-03-2017
Aflevering 3
RubriekUitspraken HvJ EU
TitelHvJ EU 24-11-2016, C-443/15, ECLI:EU:C:2016:897
CiteertitelEHRC 2017/44
SamenvattingSeksuele voorkeur, Leeftijd, Nabestaandenpensioen, Intersectionele discriminatie, Reikwijdte richtlijn. David L. Parris vs. Trinity College Dublin e.a.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 24 november 2016.#David L. Parris tegen Trinity College Dublin e.a.#Prejudiciele verwijzing - Gelijke behandeling in arbeid en beroep - Richtlijn 2000/78/EG - Artikel 2 - Verbod van discriminatie op grond van seksuele geaardheid en leeftijd - Nationaal pensioenstelsel - Uitkering van een nabestaandenpensioen aan de geregistreerde partner - Voorwaarde - Sluiting van het partnerschap voor de zestigste verjaardag van de bij dat stelsel aangesloten persoon - Geregistreerd partnerschap - Niet mogelijk in de betrokken lidstaat voor 2010 - Duurzame vaste relatie - Artikel 6, lid 2 - Rechtvaardiging van verschillen in behandeling op grond van leeftijd.#Zaak C-443/15.
AnnotatorM. van den Brink
UitspraakECLI:EU:C:2016:897
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken HvJ EU
TitelGerecht EU 30-11-2016, T-720/14, ECLI:EU:T:2017:18
CiteertitelEHRC 2017/45
SamenvattingBeperkende maatregelen met betrekking tot acties die Oekraïne ondermijnen of bedreigen, Bevriezing van tegoeden, Motiveringsplicht, Recht op eigendom, Vrijheid van ondernemerschap, Recht op eerbiediging van het privéleven, Evenredigheid. Association Justice & Environment, z.s. vcs. Europese Commissie
Samenvatting (Bron)Arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 23 januari 2017.#Association Justice & Environment, z.s. tegen Europese Commissie.#Zaak T-727/15.
UitspraakECLI:EU:T:2017:18
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken HvJ EU
TitelGerecht EU 23-01-2017, T-727/15, ECLI:EU:T:2017:18
CiteertitelEHRC 2017/46
SamenvattingRecht op openbaarheid van bestuur, Afwijzing toegang tot documenten inbreukprocedure, Algemeen belang van openbaarmaking, Consistentievereiste, Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 23 januari 2017.#Association Justice & Environment, z.s. tegen Europese Commissie.#Zaak T-727/15.
UitspraakECLI:EU:T:2017:18
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken HvJ EU
TitelHvJ EU 25-01-2017, C-640/15, ECLI:EU:C:2017:39
CiteertitelEHRC 2017/47
SamenvattingRecht op vrijheid en veiligheid, Europees aanhoudingsbevel, Termijn voor de overlevering van de gezochte persoon, Mogelijkheid tot herhaaldelijke vaststelling van een nieuwe datum voor overlevering, Verzet door gezochte persoon tegen zijn overlevering .
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 25 januari 2017.#Tomas Vilkas.#Prejudiciele verwijzing - Politiele en justitiele samenwerking in strafzaken - Kaderbesluit 2002/584/JBZ - Europees aanhoudingsbevel - Artikel 23 - Termijn voor de overlevering van de gezochte persoon - Mogelijkheid tot herhaaldelijke vaststelling van een nieuwe datum voor de overlevering - Verzet door de gezochte persoon tegen zijn overlevering - Overmacht.#Zaak C-640/15.
UitspraakECLI:EU:C:2017:39
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM, 04-10-2016, 69546/12, ECLI:CE:ECHR:2016:1004JUD006954612
CiteertitelEHRC 2017/48
SamenvattingRecht op leven, Falend toezicht, Bouwplaats. Cevrioğlu vs. Turkije
Samenvatting (Bron)Remainder inadmissible (Article 35-3 - Manifestly ill-founded);Violation of Article 2 - Right to life (Article 2 - Positive obligations;Article 2-1 - Effective investigation) (Procedural aspect);Non-pecuniary damage - award (Article 41 - Non-pecuniary damage;Just satisfaction)
AnnotatorD.G.J. Sanderink
UitspraakECLI:CE:ECHR:2016:1004JUD006954612
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM, 20-10-2016, 7334/13, ECLI:CE:ECHR:2016:1020JUD000733413
CiteertitelEHRC 2017/49
SamenvattingGrote Kamer, Onmenselijke en vernederende behandeling, Detentieomstandigheden, Overbevolking, Minimale persoonlijke leefruimte, Compenserende factoren. Muršić vs. Kroatië
Samenvatting (Bron)Preliminary objection dismissed (Article 35-1 - Exhaustion of domestic remedies);Violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Degrading treatment) (Substantive aspect);No violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Degrading treatment) (Substantive aspect);No violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Degrading treatment) (Substantive aspect);Non-pecuniary damage - award (Article 41 - Non-pecuniary damage;Just satisfaction)
AnnotatorM. Hagens
UitspraakECLI:CE:ECHR:2016:1020JUD000733413
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM 17-11-2016, 59001/08, ECLI:CE:ECHR:2016:1117JUD005900108
CiteertitelEHRC 2017/50
SamenvattingVrijheid van meningsuiting, Ambtenaren, Publieke verklaring over verkiezingsfraude, Ontslag. Karapetyan e.a. vs. Armenië
Samenvatting (Bron)No violation of Article 10 - Freedom of expression -{General} (Article 10-1 - Freedom of expression)
AnnotatorE. Geurink
UitspraakECLI:CE:ECHR:2016:1117JUD005900108
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM 17-11-2016, 60125/11, ECLI:CE:ECHR:2016:1117JUD006012511
CiteertitelEHRC 2017/51
SamenvattingGrote Kamer, Schrapping van de rol, Contact advocaat, Verwijzing, Einduitspraak, Asielaanvraag, Dublinverordening. V.M. e.a. vs. België
Samenvatting (Bron)Struck out of the list (Article 37-1 - Striking out applications;Article 37-1-c - Continued examination not justified)
AnnotatorL.R. Glas
UitspraakECLI:CE:ECHR:2016:1117JUD006012511
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM 24-11-2016, 34238/09, ECLI:CE:ECHR:2016:1129JUD003423809
CiteertitelEHRC 2017/52
SamenvattingGrote Kamer, Recht op een eerlijk proces, Juryrechtspraak, Motivering van de beslissing, Lacunes in de motivering. Lhermitte vs. België
Samenvatting (Bron)No violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6 - Criminal proceedings;Article 6-1 - Fair hearing)
AnnotatorK. Lemmens
UitspraakECLI:CE:ECHR:2016:1129JUD003423809
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM 01-12-2016, 46815/09, ECLI:CE:ECHR:2016:1201JUD004681509
CiteertitelEHRC 2017/53
SamenvattingBillijke genoegdoening, Berekening hoogte schadevergoeding. Reisner vs. Turkije
Samenvatting (Bron)Pecuniary damage - award (Article 41 - Pecuniary damage;Just satisfaction);Non-pecuniary damage - finding of violation sufficient (Article 41 - Non-pecuniary damage;Just satisfaction)
UitspraakECLI:CE:ECHR:2016:1201JUD004681509
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM 08-12-2016, 45522/13, ECLI:CE:ECHR:2016:1208JUD000794911
CiteertitelEHRC 2017/54
SamenvattingRecht op eerbiediging van privé- en gezinsleven, Onmogelijkheid erkenning van vaderschap, Margin of appreciation, Omstandigheden van het geval. L.D. en P.K. vs. Bulgarije
Samenvatting (Bron)Preliminary objections joined to merits and dismissed (Article 35-1 - Exhaustion of domestic remedies);Violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8-1 - Respect for private life);Respondent State to take measures of a general character (Article 46 - General measures);Respondent State to take individual measures (Article 46 - Individual measures);Pecuniary damage - claim dismissed (Article 41 - Pecuniary damage;Just satisfaction);Non-pecuniary damage - award (Article 41 - Non-pecuniary damage;Just satisfaction)
UitspraakECLI:CE:ECHR:2016:1208JUD000794911
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM 13-12-2016, 51988/07, ECLI:CE:ECHR:2016:1213JUD005198807
CiteertitelEHRC 2017/55
SamenvattingVrijheid van vereniging, Arrestatie op weg naar demonstratie, Recht op vrijheid en veiligheid, Recht op een eerlijk proces. Kasparov en anderen vs. Rusland (no. 2)
Samenvatting (Bron)Violation of Article 11 - Freedom of assembly and association (Article 11-1 - Freedom of peaceful assembly);No violation of Article 5 - Right to liberty and security (Article 5-1 - Lawful arrest or detention);Violation of Article 5 - Right to liberty and security (Article 5-1 - Lawful arrest or detention);Violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6 - Administrative proceedings;Article 6-1 - Fair hearing)
UitspraakECLI:CE:ECHR:2016:1213JUD005198807
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM 13-12-2016, 8693/11, ECLI:CE:ECHR:2016:1213JUD000869311
CiteertitelEHRC 2017/56
SamenvattingRecht op een eerlijk proces, Strafrechtelijke veroordeling, Kostenveroordeling zonder specificatie van het bedrag. Jensen vs. Denemarken
Samenvatting (Bron)No violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6 - Civil proceedings;Article 6-1 - Access to court)
UitspraakECLI:CE:ECHR:2016:1213JUD000869311
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM 15-12-2016, 40583/15, ECLI:CE:ECHR:2016:1215JUD004058315
CiteertitelEHRC 2017/57
SamenvattingRecht op vrijheid en veiligheid, Onvoldoende gronden voor preventieve detentie, Systematische tekortkoming, Spoedige rechtmatigheidsbeslissing detentie, Bindende kracht en tenuitvoerlegging van uitspraken. Ignatov vs. Oekraïne
Samenvatting (Bron)Violation of Article 5 - Right to liberty and security (Article 5-1 - Lawful arrest or detention);Violation of Article 5 - Right to liberty and security (Article 5-3 - Length of pre-trial detention;Reasonableness of pre-trial detention);Violation of Article 5 - Right to liberty and security (Article 5-4 - Speediness of review);Non-pecuniary damage - award (Article 41 - Non-pecuniary damage;Just satisfaction)
UitspraakECLI:CE:ECHR:2016:1215JUD004058315
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM 20-12-2016, 14737/08, ECLI:CE:ECHR:2016:1220JUD001473708
CiteertitelEHRC 2017/58
SamenvattingKiesrecht, Strafvervolging, Parlementaire immuniteit.
Samenvatting (Bron)No violation of Article 3 of Protocol No. 1 - Right to free elections-{general} (Article 3 of Protocol No. 1 - Stand for election)
AnnotatorJ.L.W. Broeksteeg
UitspraakECLI:CE:ECHR:2016:1220JUD001473708
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken EHRM
TitelEHRM 05-01-2017, 78480/13, ECLI:CE:ECHR:2017:0105DEC007848013
CiteertitelEHRC 2017/59
SamenvattingOnpartijdigheid rechtbank, Onschuldpresumptie, Interview met jurylid in strafzaak, Waarborgen voor onpartijdigheid.
Samenvatting (Bron)Irrecevable
UitspraakECLI:CE:ECHR:2017:0105DEC007848013
Artikel aanvragenVia Praktizijn