AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 12-03-2017
Aflevering 11
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 16-12-2016
CiteertitelAB 2017/91
SamenvattingOnbegrijpelijk oordeel van het gerechtshof dat het getuigenaanbod onvoldoende was gespecificeerd.
Samenvatting (Bron)Art. 8:63 Awb. Aanbod getuigenbewijs op ondeugdelijke gronden gepasseerd.
AnnotatorR. Ortlep
UitspraakECLI:NL:HR:2016:2860
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 08-02-2017
CiteertitelAB 2017/92
SamenvattingAfdeling oordeelt dat college van B&W niet bevoegd is om handhavend op te treden tegen de gemeenteraad wegens het niet tijdig actualiseren van het bestemmingsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 december 2014 heeft het college het verzoek van [appellant] om handhavend op te treden jegens de raad van de gemeente Voorschoten (hierna: de raad) wegens het niet binnen tien jaar actualiseren van het bestemmingsplan geldend voor het perceel Voorstraat 19-21 te Voorschoten afgewezen.
AnnotatorT.N. Sanders
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:306
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 08-02-2017
CiteertitelAB 2017/93
SamenvattingToetsingskader watervergunning. Belangenafweging beperkt tot waterstaatkundige belangen. Evidente privaatrechtelijk belemmering dus geen weigeringsgrond.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 juli 2014 heeft het waterschap aan [vergunninghouder] een watervergunning verleend voor het verwijderen van een hekwerk inclusief fundering en het opnieuw plaatsen, hebben en onderhouden van het hekwerk op een bestaand scheidingsmuurtje in de waterkeringszone van de primaire waterkering Boterpolderdijk (dijkvak []), ter hoogte van het perceel [locatie] te Raamdonksveer.
AnnotatorF.A.G. Groothuijse
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:302
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 13-01-2017
CiteertitelAB 2017/94
SamenvattingAanduiding politieke partij. Geen verwarring tussen aanduiding ‘Vrouwen Partij (VP)’ en de aanduiding ‘Vrijzinnige Partij’.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 november 2016 heeft het centraal stembureau op verzoek van de politieke groepering Vrouwen Partij de aanduiding Vrouwen Partij (VP) ingeschreven in het register voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:67
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 13-01-2017
CiteertitelAB 2017/95
SamenvattingAanduiding politieke partij. Geen overeenstemming aanduiding ‘Niet stemmers’ met de aanduiding ‘Club van niet kiezers’.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 december 2016 heeft het centraal stembureau op verzoek van de politieke groepering Vereniging voor Niet-Stemmers de aanduiding Niet Stemmers ingeschreven in het register van aanduidingen ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:68
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 14-09-2016
CiteertitelAB 2017/96
SamenvattingSchending vertrouwensbeginsel, toch geen compensatie; eerder geen finaliteit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 november 2008 heeft het college geweigerd aan [appellant sub 1] vrijstelling en bouwvergunning eerste fase te verlenen voor het oprichten van een vrijstaande woning op het perceel aan de [locatie] te Amerongen.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2447
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCRvB
TitelCentrale Raad van Beroep 24-01-2017
CiteertitelAB 2017/97
SamenvattingRecht op bijstand wel vast te stellen middels nieuwe afspraken; telefonisch contact?
Samenvatting (Bron)Afgewezen aanvraag ten onrechte. Niet aangetroffen bij huisbezoek en niet binnen termijn telefonisch contact opgenomen. Geen sprake dat recht op bijstand niet kon worden vastgesteld als gevolg van schending medewerkingsverplichting. College had naar aanleiding van telefonisch contact onderzoek kunnen instellen.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:387
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCRvB
TitelCentrale Raad van Beroep 30-01-2017
CiteertitelAB 2017/98
SamenvattingHet door het bestuursorgaan geen uitvoering geven aan een bestuursrechterlijke uitspraak.
Samenvatting (Bron)Ten onrechte ingetrokken na opschorting. Door rechtbank vastgesteld gebrek in besluitvorming in beroep niet hersteld. Had moeten leiden tot herroepen van opschorten en intrekken.
AnnotatorR. Ortlep
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:326
Artikel aanvragenVia Praktizijn