Agrarisch recht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Agrarisch recht
Datum 10-03-2005
Aflevering 3
TitelHet aanlegvergunningstelsel in het bestemmingsplan Buitengebied
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 126
SamenvattingIn dit opstel komt allereerst aan de orde een verkenning van de wettelijke instrumenten voor het binden van de uitvoering van werken en werkzaamheden aan een voorafgaande aanlegvergunning. Vervolgens wordt een analyse gemaakt van de huidige jurisprudentie. Tenslotte wordt aandacht besteed aan het komende recht. Het wetsvoorstel tot fundamentele herziening van de WRO bevat enkele wijzigingen die niet onopgemerkt mogen blijven.
Auteur(s)C.W.M. van Alphen
Pagina126-145
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelTuchtrechtspraak binnen de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 146
Samenvatting[...] Dit artikel geeft eerst een kort overzicht van de overgang van de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 1954 naar de Wet turbo van 2004. Daarna volgt een beschrijving van het toezicht en de controle van publiekrechtelijke verordeningen, het voortraject van de tuchtrechtelijke behandeling. Tevens wordt de wijze waarop een tuchtgerecht ingesteld wordt en de werkwijze toegelicht.
Auteur(s)W.M.A.K. Parmet-Bakker
Pagina146-151
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAgrarisch erfrecht in BelgiŽ, Duitsland en Nederland
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 152
SamenvattingOp 8 en 9 november 2003 vond in Lanaken (BelgiŽ) het Drielandenseminarie voor agrarisch recht plaats. Het werd georganiseerd door de Belgische vereniging voor Agrarisch Recht. Het thema was erfrecht met het accent op erfrecht voor boer en tuinder.
Auteur(s)L.P.J. Mertens
Pagina152-157
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelTuchtgerecht Akkerbouwproductschappen, 13-05-2004, wz 03-27
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 176
SamenvattingOvertreding artikel 2 lid 2 van de Verordening HPA Wratziekte 2003.
Pagina176-177
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelTuchtgerecht Akkerbouwproductschappen, 13-05-2004, am 03-20
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 175
SamenvattingOvertreding Artikel 3 lid 1 van de Verordening HPA Aardappelmoeheid 2003.
Pagina175-176
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelTuchtgerecht Akkerbouwproductschappen, 13-05-2004, kc 03-24
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 177
SamenvattingOvertreding artikel 3 lid 1 van de Verordening HPA knolcyperus 2003.
Pagina177-179
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 23-09-2003, 2002/965 P
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 179
SamenvattingTotstandkoming pachtovereenkomst.

(A. Steenwijk / P. Coenraadts)
Pagina179-181
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 30-09-2003, 2002/813 P
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 181
SamenvattingAfstand van recht. Wilsvertrouwensleer. Melkquotum. Ontbinding.

(Gemeente Boxmeer / M.A.J.M. Nabuurs)
Pagina181-187
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank Groningen, 11-06-1999, 38455 HA-ZA 99-238
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 187
SamenvattingVergoeding voor hoogspanningsmasten.

(J. Prins en P. Prins / Landinrichtingscommissie ruilverkaveling Stedum-Loppersum).
Pagina187-189
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank Leeuwarden, 16-06-1999, H 99/264
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 189
SamenvattingAndere dan agrarische waarde. Actualiseringsfactor.

(H. Swierstra / Landinrichtingscommissie ruilverkaveling Tietjerksteradeel).
Pagina189-191
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank Dordrecht, 02-02-2000, 21901 HA RK 98-2065 + 31100 HA ZA 99-2842
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 191
SamenvattingEcologische verbindingszone. Erfdienstbaarheid.

(G. Bos e.a. / Landinrichtingscommissie Vijfheerenlanden)
Pagina191-194
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank Almelo, 05-01-2000, 34718 HARK 99-665
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 194
SamenvattingBezwaar tegen een eerste schatting niet tijdig ingediend. Bezwaar tegen toedeling ongegrond, geen rechtens te respecteren aanspraak op de gronden.

(A. Schutmaat en H. Schutmaat-Uilenreef / Landinrichtingscommissie ruilverkaveling Den Ham-Lemele).
Pagina194-195
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank Almelo, 14-03-2001, 41725 HA-RK 00/273
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 195
SamenvattingOproep reclamant bij behandeling bezwaar door rechter-commissaris, geen kennisgeving behandeling aan gemachtigde.
Pagina195-196
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving en literatuur
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 158
Pagina158-168
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondigingen
TitelAankondigingen
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 169
Pagina169-171
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 172
Pagina172-174
Artikel aanvragenVia Praktizijn