TRA, tijdschrift Recht en Arbeid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift TRA, tijdschrift Recht en Arbeid
Datum 01-04-2017
Aflevering 4
RubriekColumn
TitelDe elite, het volk en het sociale recht
CiteertitelTRA 2017/35
SamenvattingSinds eind februari 2017 verschijnt de Washington Post met een nieuwe slagzin onder de naam van de krant: “Democracy dies in darkness”. Het is een reactie op de 45e president van Amerika, die de ‘main stream media’ als vijand van het volk wegzet. Hij beschuldigt hen van het leveren van ‘fake news’ en laat zelf ‘alternative facts’ aanleveren zonder feitelijke onderbouwing. Niet alleen de media maar ook rechters en experts worden door de vastgoedontwikkelaar gewantrouwd. Ervaring en kennis zijn geen vereisten om door hem te worden benoemd, maar gebrek aan loyaliteit leidt tot ontslag. In Nederland doet een zelfde soort politicus een gooi naar de macht. Wilders houdt de media vooralsnog te vriend, maar dat kan veranderen als partijstandpunten landsbeleid worden. De partijleider van de PVV houdt niet van inspraak of tegenspraak. De partij zelf wordt autocratisch geleid, verkiezingsdebatten worden afgezegd, de Tweede Kamer is een ‘nepparlement’ en debatten dienen vooral om oneliners aan de fans over te brengen. Rechters zijn nep-rechters, wantrouwen in experts steekt de kop op. In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de politieke kleur van alfa- en gammawetenschappers, waarvan zo niet het doel dan toch het mogelijke effect zal zijn om hun onderzoeksresultaten te diskwalificeren.
Auteur(s)W.L. Roozendaal
LinkVolledige tekst artikel (tijdschriftrechtenarbeid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelDe ILO: struikelend op weg naar de 100
CiteertitelTRA 2017/36
SamenvattingDe ILO is binnenkort 100 jaar oud. Zij creëerde in de 20e eeuw een krachtig internationaal Wetboek van de Arbeid in de vorm van Conventies en Aanbevelingen. Ze was succesvol in het houden van toezicht op de implementatie daarvan in de lidstaten. Ze kreeg daarvoor de Nobelprijs voor de Vrede. De afgelopen jaren zijn er flinke barsten ontstaan in het glimmende blazoen van de ILO. De wetgevingsmachinerie is tot stilstand gekomen. Er komen nauwelijks moderne instrumenten uit de ILO-koker om de sterk en snel veranderende wereld van het werk te imponeren. De herziening van oude Conventies gaat langzaam, intern geruzie vreet tijd en aandacht, het supervisiesysteem is door eigen toedoen verzwakt en MVO grotendeels gemist. Haar mandaat – sociale rechtvaardigheid bevorderen – is uiterst nuttig en actueel, haar organisatie veel minder.
Auteur(s)P.F. van der Heijden
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerdere regulering onder de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties?
CiteertitelTRA 2017/37
SamenvattingOp 1 mei 2016 is de Wet DBA in werking getreden. De Commissie Boot heeft onderzoek verricht naar de wijze waarop de Belastingdienst de Wet DBA toepast en heeft in dat verband een tiental aanbevelingen geformuleerd. In deze bijdrage worden de aanbevelingen van de Commissie Boot geanalyseerd en wordt onderzocht of en in hoeverre deze aanbevelingen als basis kunnen dienen voor een verdere uitwerking van de Wet DBA.
Auteur(s)S. Said
LinkVolledige tekst rapport (rijksoverheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelFlextensie en de kwalificatie van de (meerpartijen-) overeenkomst met de re-integrerende bijstandsgerechtigde
CiteertitelTRA 2017/38
SamenvattingCliënten uit de kaartenbak van de Participatiewet worden door gemeenten in samenwerking met het bedrijf Flextensie B.V. tijdelijk tewerkgesteld bij reguliere werkgevers (inleners). In dit artikel ga ik na in hoeverre de arbeidsverhouding tussen enerzijds de bijstandsgerechtigde en anderzijds de gemeente, Flextensie en/of het inlenende bedrijf gekwalificeerd kan worden als een arbeidsovereenkomst.
Auteur(s)A. Eleveld
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek Rechtspraak Wwz
CiteertitelTRA 2017/39
SamenvattingDeze kroniek betreft de Wwz-rechtspraak in de periode november 2016 – januari 2017.
Auteur(s)B. Barentsen , M.Y.H.G. Erkens , H.L. Doorn
LinkVolledige tekst artikel (leidenuniv.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Arbeidsrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 09-03-2017
CiteertitelTRA 2017/40
SamenvattingAankondiging prejudiciële vragen over leeftijdsdiscriminatie i.v.m. uitsluiting van AOW-gerechtigden van recht op transitievergoeding
Auteur(s)J.N. Stamhuis
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2017:954
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Arbeidsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 24-01-2017
CiteertitelTRA 2017/41
SamenvattingOntbindende voorwaarde hoeft nog steeds niet in strijd te zijn met het stelsel van het ontslagrecht
Auteur(s)D.J. Buijs
LinkVolledige tekst annotatie (tijdschriftrechtenarbeid.nl)
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2017:163
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Medezeggenschapsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 17-11-2016
CiteertitelTRA 2017/42
SamenvattingMedezeggenschapsgebrek in voorbereidende fase sluiting RD&E facility Nalco niet geheeld door zorgvuldig adviestraject
Auteur(s)I. Zaal
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2016:5232
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Sociale Zekerheidsrecht
TitelCentrale Raad van Beroep 01-02-2017
CiteertitelTRA 2017/43
SamenvattingDe verhaalssanctie bij ontbinding wegens niet meewerken met re-integratie
Auteur(s)W.L. Roozendaal
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:574
Artikel aanvragenVia Praktizijn