Jurisprudentie Bodem

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bodem
Datum 06-04-2017
Aflevering 3
RubriekAsbest
TitelRechtbank Gelderland 26-01-2017
CiteertitelJBO 2017/42
SamenvattingOvertredingen.
Samenvatting (Bron)Bestuurlijke boete opgelegd voor veertien overtredingen van artikel 4.54d, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Asbestverwijderingswerkzaamheden verricht door bedrijf dat niet in het bezit is van een certificaat asbestverwijdering. Geen bijzondere omstandigheden, geen matiging.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2017:472
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 16-01-2017
CiteertitelJBO 2017/43
SamenvattingBestuurlijke boete, Productiebos.
Samenvatting (Bron)Overtreding artikel 7 Msw, bij het bedrijf behorende landbouwgrond, bospercelen
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:32
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 19-01-2017
CiteertitelJBO 2017/44
SamenvattingFunctionele dader, Matiging.
Samenvatting (Bron)Artikel 7 Msw, functioneel dader, matiging boete
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:33
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 03-02-2017
CiteertitelJBO 2017/45
SamenvattingGebruiksnormen, Landbouwgrond.
Samenvatting (Bron)Overtreding Msw, begrip landbouwgrond, industrieterrein
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:34
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 03-02-2017
CiteertitelJBO 2017/46
SamenvattingSubsidie, Korting.
Samenvatting (Bron)Randvoorwaardenkorting, overtreding Msw
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:35
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 16-02-2017
CiteertitelJBO 2017/47
SamenvattingMelkveefosfaatreferentie.
Samenvatting (Bron)MVFR, fosfaatdifferentiatie, beroep gegrond
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:59
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 07-02-2017
CiteertitelJBO 2017/48
SamenvattingSchrappen registratie.
Samenvatting (Bron)Verzoek om voorlopige voorziening toegewezen. Wet Bibob. Schrapping van registratie van intermediaire onderneming op grond van artikel 38a van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet wegens ernstig gevaar dat de registratie mede zal worden gebruikt om strafbare feiten te plegen. Vervolg op ECLI:NL:CBB:2016:97
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:51
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRechtbank Oost-Brabant 26-01-2017
CiteertitelJBO 2017/49
SamenvattingVervoerder, Intermediair.
Samenvatting (Bron)Opleggen van een boete aan eiser zowel in zijn hoedanigheid als medepleger als in zijn hoedanigheid van feitelijk leidinggever is in strijd is met het beginsel van ne bis in idem. De rechtbank zoekt aansluiting bij het strafrechtelijke leerstuk Samenloop van strafbare feiten (boek 1, Titel VI, van het WSr), waarin geldt dat, indien een feit onder meer dan één strafbepaling valt, de strafbepaling wordt toegepast waarop de zwaarste straf is gesteld. Hiervan uitgaande en in aanmerking genomen dat het verweerder vrijstaat eiser te beboeten als medepleger of als feitelijk leidinggever, komt de rechtbank tot het oordeel dat de laagste boete vernietigd dient te worden.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2017:359
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRechtbank Overijssel 14-02-2017
CiteertitelJBO 2017/50
SamenvattingOmgevingsvergunning, Mestverwerking, Afvalstof.
Samenvatting (Bron)De rechtbank oordeelt dat het Waterschap Vechtstromen de afvalwatervergunning voor een mestverwerkingsinstallatie bij Twence B.V. in Zenderen (gemeente Borne) terecht heeft afgegeven. De beroepen van stichtingen, omwonenden, de raad van Borne en het college van B&W van Borne zijn ongegrond of niet-ontvankelijk.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2017:687
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 01-02-2017
CiteertitelJBO 2017/51
SamenvattingBodemsanering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 april 2016 heeft het college het wijzigingsplan "Gerardus Majellastraat" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:231
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 01-02-2017
CiteertitelJBO 2017/52
SamenvattingHoogspanningsverbinding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 april 2016 hebben provinciale staten het inpassingsplan "Netuitbreiding Kop van Noord-Holland" (hierna: het plan) vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:238
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 01-02-2017
CiteertitelJBO 2017/53
SamenvattingUitvoerbaarheid plan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 april 2016 heeft het college het wijzigingsplan "Huissen, Steenbergerveld, Herstructurering glastuinbouwgebied" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:261
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 08-02-2017
CiteertitelJBO 2017/54
SamenvattingBodemverontreiniging, Woningbouw.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 april 2016 heeft het college het wijzigingsplan "Molenpolder fase 1" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:353
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 15-02-2017
CiteertitelJBO 2017/55
SamenvattingOvertreding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 april 2014 heeft het college GrondNet een last onder dwangsom opgelegd.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:390
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 22-02-2017
CiteertitelJBO 2017/56
SamenvattingVerzoek om handhaving, Overtreding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 oktober 2014 heeft het college een verzoek van [partij A] en [partij B] van 2 april 2014 om tegen [appellant sub 2] handhavend op te treden ter zake van het in strijd met het bestemmingsplan opslaan van teerhoudend asfaltgranulaat (hierna: TAG) op het perceel [locatie] te Son (hierna: het perceel) afgewezen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:502
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 01-02-2017
CiteertitelJBO 2017/57
SamenvattingWoningbouw.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 februari 2009 heeft het college geweigerd [vergunninghouder] een bouwvergunning te verlenen voor het oprichten van een woning (hierna: het bouwplan) op het perceel [locatie] te Aarlanderveen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:249
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 08-02-2017
CiteertitelJBO 2017/58
SamenvattingOmgevingsvergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 september 2014 heeft het college aan [appellant sub 1] een omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een vrijstaande woning met een garage en een steiger en het realiseren van een insteekhaven op het perceel [locatie 1] te Rijnsaterwoude.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:309
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 15-02-2017
CiteertitelJBO 2017/59
SamenvattingProefboring, Stikstofdepositie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 juni 2016 heeft de minister een omgevingsvergunning verleend aan de besloten vennootschap ENGIE E&P Nederland B.V. voor het uitvoeren van werkzaamheden met een mobiele mijnbouwinstallatie ten noorden van Schiermonnikoog.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:397
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 15-02-2017
CiteertitelJBO 2017/60
SamenvattingGaswinning, Afvalboorgruis.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 juni 2016 heeft de minister een omgevingsvergunning verleend aan de besloten vennootschap ENGIE E&P Nederland B.V. voor het uitvoeren van werkzaamheden met een mobiele mijnbouwinstallatie ten noorden van Schiermonnikoog.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:397
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 15-02-2017
CiteertitelJBO 2017/61
SamenvattingGaswinning, Politie standpunten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 juni 2016 heeft de minister een omgevingsvergunning verleend aan de besloten vennootschap ENGIE E&P Nederland B.V. voor het uitvoeren van werkzaamheden met een mobiele mijnbouwinstallatie ten noorden van Schiermonnikoog.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:397
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 15-02-2017
CiteertitelJBO 2017/62
SamenvattingGaswinning, Proefboring.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 juni 2016 heeft de minister een omgevingsvergunning verleend aan de besloten vennootschap ENGIE E&P Nederland B.V. voor het uitvoeren van werkzaamheden met een mobiele mijnbouwinstallatie ten noorden van Schiermonnikoog.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:397
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 15-02-2017
CiteertitelJBO 2017/63
SamenvattingStrijdig gebruik, Laten liggen van grond.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 april 2014 heeft het college [appellante sub 1] een last onder dwangsom opgelegd.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:389
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRechtbank Gelderland 21-12-2016
CiteertitelJBO 2017/64
SamenvattingOmgevingsvergunning.
Samenvatting (Bron)Tussenuitspraak. Beoordeling omgevingsvergunning rubberrecyclingbedrijf voor binnenplans afwijken van het bestemmingsplan, het oprichten en in werking hebben van een inrichting en een omgevingsvergunning beperkte milieutoets. Het bestuursorgaan heeft voor wat betreft de aspecten geluid en visuele hinder onvoldoende gemotiveerd dat het bedrijf van vergunninghouder naar aard en invloed op de omgeving vergelijkbaar is met het voorheen ter plaatse gevestigde bedrijf. Voorts ziet de rechtbank, bij gebreke aan een reactie van het bestuursorgaan, geen grond dat een advies van de waterbeheerder in dit geval niet nodig is. Verweerder wordt in de gelegenheid gesteld de gebreken te herstellen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2016:7044
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRechtbank Limburg 13-02-2017
CiteertitelJBO 2017/65
SamenvattingOmgevingsvergunning (bouwen, afwijken).
Samenvatting (Bron)Bouw van een supermarkt op plaats waar thans nog een ander gebouw staat. Omgevingsverguning verleend met ontheffing van bepaling in bouwverordening dat parkeerbehoefte op eigen terrein moet worden gerealiseerd. Relativiteitsvereiste staat in dit geval aan behandeling van de beroepsgronden tegen de ontheffing in de weg, gelet op de afstand tussen de supermarkt van eiseressen en de openbare parkeerplaatsen waarmee in de parkeerbehoefte van het bouwplan kan worden voorzien.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2017:1249
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRechtbank Limburg 15-02-2017
CiteertitelJBO 2017/66
SamenvattingGeurhinder, Digestaat.
Samenvatting (Bron)Betreft verlening van een omgevingsvergunning voor het hygiëniseren van varkensmest in een nieuw te bouwen loods, de opslag van digestaat en varkensdrijfmest in twee bestaande silos, de bouw van drie opslagsilos en de aanwezigheid van een houtgestookte CV-installatie op een geluidsgezoneerd bedrijventerrein. De bezwaren van een deel van de eisers zijn niet-ontvankelijk verklaard omdat uitgaande van de conclusies van het geuronderzoek ter plaatse van hun woningen geen milieugevolgen (van enige betekenis) kunnen worden ondervonden. De rechtbank onderschrijft dat standpunt. Ten aanzien de overige eisers is de rechtbank van oordeel dat hun bezwaren ten onrechte ontvankelijk zijn geacht. Verweerder heeft ten onrechte daarvoor bepalend geacht dat (sommige) eisers zicht hebben op de bestaande opslagsilos nu daarvoor alleen een omgevingsvergunning is verleend voor gebruik in afwijking van het bestemmingsplan (en niet voor bouwen). Verder is naar het oordeel van de rechtbank ook het bezwaar van de Stichting Dorpsraad Buggenum ten onrechte ontvankelijk geacht nu uit de statutaire doelstellingen wordt afgeleid dat deze het collectieve belang van de inwoners behartigt en niet is gericht op ideële of andere algemene belangen van ruimtelijke aard. Nu er geen individuele inwoners zijn die als belanghebbende bij de omgevingsvergunning zijn te beschouwen, is er geen reden om de Stichting die het collectieve belang van de inwoners behartigt, als belanghebbende aan te merken.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2017:1290
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelHoge Raad 14-02-2017
CiteertitelJBO 2017/67
SamenvattingOpzet, Verontreinigde grond.
Samenvatting (Bron)Daderschap rechtspersoon opzettelijke overtreding zorgplicht ex art. 13 Wet bodemscherming. Bewezenverklaard is o.a. dat de rechtspersoon opzettelijk in en rondom de fundering(svakken) een partij (met PCB's) verontreinigde grond heeft aangebracht, waarbij stoffen (PCB's) die de bodem kunnen verontreinigen of aantasten, op of in de bodem worden gebracht, en niet aan de zorgplicht ex art. 13 Wet bodembescherming heeft voldaan. Middel betreft de bewijsmotivering: het Hof heeft de bewezenverklaring van het opzet in de kern slechts ontleend aan de omstandigheid dat X., in dienst bij verdachte als projectleider, niet af [had] mogen gaan op de mededeling van Y. dat de grond wel had mogen worden toegepast. HR: blijkens de bewijsvoering was X. in de in de bewezenverklaring vermelde periode ervan op de hoogte dat de tijdens het ontgraven van de bouwput verwijderde en in depot geplaatste hoeveelheid grond was vervuild met PCB's en volgens Z. diende te worden afgevoerd. In die bewijsvoering ligt voorts besloten dat verdachte geen eigen/nader onderzoek heeft verricht of laten verrichten naar de effecten van het toepassen van die grond of anderszins maatregelen heeft getroffen ter voorkoming van aantasting of vervuiling van de bodem. Gelet hierop getuigt het oordeel van het Hof dat de enkele mededeling van Y. aan X. dat de in depot geplaatste grond wel mocht worden gebruikt, niet in de weg staat aan het aannemen van opzet bij verdachte, niet van een onjuiste rechtsopvatting en is dit toereikend gemotiveerd. Opmerking verdient dat art. 36.3 Besluit bodemkwaliteit niet afdoet aan de hier bewezenverklaarde, in art. 13 Wet bodembescherming geformuleerde zorgplicht. CAG: anders.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:HR:2017:240
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRaad van State 01-02-2017
CiteertitelJBO 2017/68
SamenvattingGeval van verontreiniging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 januari 2016 heeft het college krachtens de artikelen 29 en 37 van de Wet bodembescherming (hierna: Wbb) vastgesteld dat op de locatie "[locatie 1]" te Leiden sprake is van een geval van ernstige verontreiniging en dat spoedige sanering noodzakelijk.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:230
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRaad van State 15-02-2017
CiteertitelJBO 2017/69
SamenvattingInvorderingsbesluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 mei 2015 heeft het college besloten tot invordering van door [appellant] verbeurde dwangsommen van in totaal 40.000,00.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:383
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelGerechtshof Amsterdam 12-07-2016
CiteertitelJBO 2017/70
SamenvattingAsbestverontreiniging, Non conformiteit.
Samenvatting (Bron)Non-conformiteit. Artikel 7:17 BW. Koop van in enigerlei mate met asbest verontreinigd bedrijfsterrein (voormalige klompenfabriek). Asbestweg op achterterrein, ontstaan door puinstortingen in het verleden. Staat de noodzaak van het treffen van maatregelen in de vorm van afdekken van de asbestweg met schone grond en vervolgens op kopers rustende onderhoudsplicht, het normaal gebruik van het terrein in de weg? Beroep op ontbinding koopovereenkomst gehonoreerd. Zie ECLI:NL:GHAMS:2014:1468.
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2016:2791
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 19-03-2014
CiteertitelJBO 2017/71
SamenvattingFaillissement, Handhavingskosten, Opruimverplichtingen, Boedelvorderingen.
Samenvatting (Bron)Faillissementsgeschil over de vraag of opruimingskosten boedelkosten zijn. Rechtbank maakt onderscheid overeenkomstig arrest Koot Beheer/Tideman q.q. Rechtbank gaat ook in op verhouding beslissen van ABRvS en de civiele rechter met betrekking tot opruimverplichtingen. Rechtbank motiveert waarom geen prejudiciele vraag aan HR wordt gesteld. Crediteur die vordering tegen curatoren instelt. Niet ontvankelijk verklaard (art. 69 Fw).
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2014:1960
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 29-09-2014, C/02/282274/HA RK14-106
CiteertitelJBO 2017/72
SamenvattingVerzoek tot geen goedkeuring vaststellingsovereenkomst in faillissement, Termsheet, Niet ontvankelijk verklaring door RC, Opruimkosten wel of gene boedelschuld.
AnnotatorH.J. Bos
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRechtbank Overijssel 14-02-2017
CiteertitelJBO 2017/73
SamenvattingLozen afvalwater.
Samenvatting (Bron)De rechtbank oordeelt dat het Waterschap Vechtstromen de afvalwatervergunning voor een mestverwerkingsinstallatie bij Twence B.V. in Zenderen (gemeente Borne) terecht heeft afgegeven. De beroepen van stichtingen, omwonenden, de raad van Borne en het college van B&W van Borne zijn ongegrond of niet-ontvankelijk.
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2017:687
Artikel aanvragenVia Praktizijn