Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 13-04-2017
Aflevering 3
RubriekColumn
TitelFred de Staatsraad
CiteertitelAdv.bl. 2017-3, p. 7
SamenvattingKaaks bespreekt het feit dat Fred Teeven is voorgedragen als staatsraad bij de Raad van State. De adviesafdeling betitelt hij als een "tandeloze servicedesk voor het kabinet".
Auteur(s)M. Kaaks
Pagina7-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelParalegals in verhoorbijstand
CiteertitelAdv.bl. 2017-3, p. 10
SamenvattingAdvocaat en hoogleraar Verdediging in strafzaken Dian Brouwer ziet ruimte in het toelaten van paralegals tijdens de verhoorbijstand. Maar dan moeten zij, net als advocaten onder wier verantwoordelijkheid die paralegals naar het politiebureau worden gestuurd, beter worden opgeleid én geaccrediteerd. Brouwer bepleit een aparte piketbalie, naast de al bestaande cassatiebalie.
Auteur(s)M. Knapen
Pagina10-12
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
TitelMaatschap / Zo houdt u de samenwerking leuk
CiteertitelAdv.bl. 2017-3, p. 16
SamenvattingSamen een maatschap runnen is zo eenvoudig nog niet. Hoe verdeel je de cliënten onderling? Wat als de ene maat meer verdient dan de ander? Ergernis en conflict liggen op de loer. Hoe houd je het samen leuk? Tips van experts.
Auteur(s)N de Graaf
Pagina16-20
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
TitelAdvocaten voor advocaten / Tuchtrecht als specialisme
CiteertitelAdv.bl. 2017-3, p. 28
SamenvattingEen advocaat in eigen zaak heeft een dwaas als cliënt. Disciplina, de Nederlandse Vereniging van Tuchtrechtadvocaten, wil de kwaliteit van het tuchtrecht bevorderen en de aandacht vergroten. ‘De belangen voor beklaagden zijn groot en de impact van schorsingen en schrappingen enorm.’
Auteur(s)F. Mebius
Pagina28-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLawyers for Lawyers
Titel‘Turkije zit juridisch op slot’
CiteertitelAdv.bl. 2017-3, p. 31
SamenvattingDe Turkse advocate Ayse Bingol is één van de advocaten in het slepende proces tegen 46 collega’s die van betrokkenheid bij terrorisme worden verdacht. Ze werkt nu vanuit het buitenland aan de zaak. Het is vrijwel onmogelijk om je beroep in Turkije nog fatsoenlijk uit te oefenen, zegt zij.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina31-31
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelLawCare - Britse hulplijn voorziet in behoefte
CiteertitelAdv.bl. 2017-3, p. 32
SamenvattingRuim negenhonderd juristen in het Verenigd Koninkrijk bellen jaarlijks naar de hulplijn van LawCare. De NOvA onderzoekt momenteel of de Nederlandse advocatuur ook behoefte heeft aan zo’n vertrouwenspersoon. Wat kunnen wij leren van het Verenigd Koninkrijk?
Auteur(s)F. Mebius
Pagina32-34
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCover
TitelThe Fipe wil mannelijke dominatie doorbreken - Vrouwen eisen het podium op
CiteertitelAdv.bl. 2017-3, p. 36
SamenvattingNetwerk The FIPE (Female Intellectual Property Experts) wil vrouwen binnen het intellectuele eigendom zichtbaarder maken. Beter netwerken, publiceren en spreken op evenementen, luidt het devies. ‘Eind 2018 moet veertig procent van de sprekers op het podium vrouw zijn. Nu is dat nog geen tien procent.
Auteur(s)F. Mebius
Pagina36-39
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCanon
TitelHugo de Groot achterna
CiteertitelAdv.bl. 2017-3, p. 41
SamenvattingCanon over de in Middelburg geboren Cornelis van Bijnkershoek (1673-1743), de talentvolle jurist die op 30-jarige leeftijd in 1704 voor het eiland Tholen gekozen werd tot raadsheer in de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland en die het uiteindelijk bracht tot president van de Hoge Raad.
Auteur(s)R. Sanders
Pagina41-41
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
TitelBig Four Legal - 'Niet concurreren maar samenwerken'
CiteertitelAdv.bl. 2017-3, p. 42
SamenvattingDe juridisch-adviesafdelingen van de big four groeien en de ambities zijn groot. De general counsel van grote ondernemingen hebben nog weinig zicht op wat de juristen van de big four doen. De veranderende behoefte van ondernemingen speelt alternatieve aanbieders wel in de kaart.
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina42-45
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelGeef houding aan uw cliënt
CiteertitelAdv.bl. 2017-3, p. 46
SamenvattingTijdens een zitting is het belangrijk om een cliënt van zijn of haar beste kant te laten zien. Met deze nonverbale tactieken zorgt u ervoor dat uw cliënt zo goed mogelijk voor de dag komt, zonder een woord te zeggen.
Auteur(s)M. Andreae
Pagina46-47
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
TitelLegal Tech - Het nieuwe zoeken
CiteertitelAdv.bl. 2017-3, p. 49
SamenvattingMet een paar drukken op de knop recente jurisprudentie inzien, de strategie bepalen door de favoriete verweren van de advocaat van de wederpartij in een oogwenk op te sporen én tijd besparen met het schrijven van pleitnota’s. Met een nieuwe zoekmachine voor jurisprudentie komt die werkelijkheid een stuk dichterbij. Dat beweren althans de makers. Een eerste proef op de som.
Auteur(s)S. Kuijsten
Pagina49
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJuridische analyse
TitelNa uitspraak Hoge Raad - Toepasselijkheid van bewijsrecht in ontslagzaken
CiteertitelAdv.bl. 2017-3, p. 52
SamenvattingDoor in HR 23 december 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2998) het bewijsrecht in ontbindingsprocedures onverkort van toepassing te verklaren, verandert het procesrecht in ontslagzaken nog verder. Daarmee is een van de gaten in de Wwz gedicht, betoogt cassatieadvocaat Jan Wouter Alt.
Auteur(s)J.W. Alt
Pagina52-54
UitspraakECLI:NL:HR:2016:2998
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelNiet-ontvankelijkheid OM door overschrijding redelijke termijn
CiteertitelAdv.bl. 2017-3, p. 55
SamenvattingHet komt niet vaak voor dat het Openbaar Ministerie wegens overschrijding van de redelijke termijn niet-ontvankelijk wordt verklaard, maar onlangs ging de Rechtbank Midden-Nederland daar toch toe over in een jeugdzaak. [Kinderrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, 20 september 2016, parketnummer 16/659505-14, niet gepubliceerd.]
Auteur(s)A. Quak
Pagina55-55
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJuridische opinie
TitelHerhaalde aanvraag anders getoetst
CiteertitelAdv.bl. 2017-3, p. 56
SamenvattingDe bestuursrechter toetst besluiten op herhaalde aanvragen voortaan aan de hand van de beroepsgronden. Hij oordeelt niet meer ambtshalve of sprake is van nieuwe feiten of andere omstandigheden. Een ontwikkeling die aansluit bij de huidige tekst van artikel 4:6 van de Awb, stelt advocate Coline Norde.
Pagina56-57
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek arbeidsrecht
CiteertitelAdv.bl. 2017-3, p. 61
SamenvattingHet eerste volledige kalenderjaar sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid is achter de rug. Deze Kroniek Arbeidsrecht besteedt aandacht aan Wwz-gerelateerde vraagstukken. Over het merendeel ervan laat de rechtspraak nog steeds verdeeldheid zien. De Hoge Raad heeft zich slechts een keer over de toepassing van de Wwz uitgesproken, te weten over de mogelijkheid van een voorwaardelijke ontbinding. Daarnaast gaat deze Kroniek in op belangwekkende uitspraken op andere onderdelen van het Arbeidsrecht, waaronder een nuancering van de onverwijlde mededelingsplicht bij een ontslag op staande voet.
Auteur(s)K. Hillebrandt , C. Oberman , K. Deelen
Pagina61-68
LinkVolledige tekst artikel (paltheoberman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek pensioenrecht
CiteertitelAdv.bl. 2017-3, p. 69
SamenvattingIn deze Kroniek Pensioenrecht staan belangrijke ontwikkelingen in 2016 centraal zoals de mogelijke invoering van een nieuw type pensioenovereenkomst en het eventuele afschaffen van de wettelijk verplichte doorsneepremie bij bedrijfstakpensioenfondsen en beroepspensioenfondsen. Daarbij passeren de nodige boeiende rechterlijke uitspraken de revue.
Auteur(s)B. Bodewes , A. Cramer , J.A. van de Hoef , N. Tali , W. Thijssen
Pagina69-76
LinkVolledige tekst artikel (pensioenrechtadvocatuur.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek vennootschapsrecht
CiteertitelAdv.bl. 2017-3, p. 77
SamenvattingIn deze Kroniek komen het Wetsvoorstel Bestuur en toezicht rechtspersonen en de nieuwe Nederlandse Corporate Governance Code aan bod. Daarnaast is er aandacht voor de meest opvallende jurisprudentie van de Hoge Raad van het afgelopen jaar op het gebied van Vennootschapsrecht. Arresten over aansprakelijkheid van de commanditaire vennoot, interimdividend en bestuurdersaansprakelijkheid komen aan de orde. Ook wordt kort ingegaan op de beschikkingen van ons hoogste rechtscollege in de spraakmakende enquêtes over SNS REAAL en Meavita.
Auteur(s)B. Visée , R. Analbers
Pagina77-84
LinkVolledige tekst artikel (rutgersposch.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van discipline 11-07-2016, 160030
CiteertitelAdv.bl. 2017-3, p. 96
SamenvattingDekenbezwaar en ontvankelijkheid – Artikel 46f Advocatenwet – Algemeen belang geen voorwaarde voor ontvankelijkheid deken. Cliënt tevreden over de aanpak in een bij voorbaat kansloze procedure.
Pagina96-96
UitspraakECLI:NL:TAHVD:2016:148
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van discipline 11-07-2016, 160081
CiteertitelAdv.bl. 2017-3, p. 96
SamenvattingVerzwegen relatie met verzekerde cliënte – Artikelen 10a, 46 en 48 lid 6 Advocatenwet – Advocaat krijgt relatie met cliënte voor wie hij in opdracht van rechtsbijstandverzekeraar optreedt.
Pagina96-96
UitspraakECLI:NL:TAHVD:2016:138
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van discipline 11-07-2016, 160025
CiteertitelAdv.bl. 2017-3, p. 96
SamenvattingProceskostenveroordeling in hoger beroep tuchtzaak – Artikel 48 lid 6 Advocatenwet, gedragsregel 37 – Advocaat die dekenverzoeken niet heeft beantwoord, krijgt in hoger beroep wederom een proceskostenveroordeling.
Pagina96-97
UitspraakECLI:NL:TAHVD:2016:137
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van discipline 20-05-2016, 150154
CiteertitelAdv.bl. 2017-3, p. 97
SamenvattingBelangen wederpartij nodeloos en ontoelaatbaar geschaad - Gedragsregel 19 – Advocaat heeft wederpartij onvoldoende gelegenheid gegeven om (zonder kosten voor haar) aan haar betalingsverplichtingen te voldoen.
Pagina97-97
UitspraakECLI:NL:TAHVD:2016:135
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTenslotte
TitelTwee tips
CiteertitelAdv.bl. 2017-3, p. 98
SamenvattingOnlangs kondigde staatssecretaris Wiebes van Financiën een reeks maatregelen aan om belasting ontduiking aan te pakken. Eén van deze voor genomen maatregelen betreft inperking van het professioneel verschoningsrecht, door aanpassing van art. 53a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. De Algemeen deken heeft twee tips voor de formatietafel: ga niet sjoemelen met rechtsprincipes en laat de toekomstige minister van Justitie (!) de bewindspersoon van Financiën de juiste juridische les lezen.
Auteur(s)B. van Tongeren
Pagina98-98
Artikel aanvragenVia Praktizijn