Privacy & Informatie

Uitgever Uitgeverij Paris
Tijdschrift Privacy & Informatie
Datum 19-04-2017
Aflevering 2
RubriekRedactioneel
TitelMits maar goed geregeld?
CiteertitelP&I 2017/56
SamenvattingIn hoeverre is inbreuk op de privacy gerechtvaardigd? Een column met 3 korte casusposities.
Auteur(s)R. Kaspersen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet opslaan van gegevens over de zieke werknemer in verzuimsystemen
CiteertitelP&I 2017/57
SamenvattingVoor de verwerking van gegevens bij de ziekteverzuimbegeleiding van werknemers maken ondernemingen in de praktijk gebruik van via internet toegankelijke verzuimsystemen van externe beheerders. In deze systemen worden de gegevens opgeslagen door de werkgever, diens case manager en de bedrijfsarts. Het betreft hierbij vooral bijzondere gegevens over de gezondheid die extra beschermd moeten worden. Daarom is het van belang dat er door de beheerder van het systeem maatregelen worden genomen ten aanzien van de beveiliging van het systeem en gewaarborgd wordt dat alleen die gegevens verwerkt worden door de bevoegden. In dit artikel wordt ingegaan op de privacywaarborgen die gesteld worden bij het opslaan, raadplegen en verstrekken van gegevens van zieke werknemers in verzuimsystemen. Het gaat er daarbij allereerst om wie als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is aan te merken en wie de bewerker is. Daarbij is van belang wie zorg dient te dragen voor de beveiliging van het systeem en hoe de beveiliging vormgegeven dient te worden. Daarnaast is het de vraag wie toegang mag hebben tot het systeem en wie de gegevens mag verwerken. Hierbij komt aan bod of de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hierin verandering brengt. Aan het slot volgen enkele conclusies.
Auteur(s)I. van der Helm
LinkVolledige tekst verordening (Algemene verordening gegevensbescherming, data.europa.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet Europese voorstel voor een e-Privacyverordening
CiteertitelP&I 2017/58
SamenvattingHet voorstel voor een verordening op het gebied van privacy en elektronische communicatie bevat nieuwe regels op het gebied van e-privacy. In het voorstel worden persoonlijke communicatiediensten gebonden aan de regels die tot op heden alleen golden voor traditionele elektronische-communicatiediensten. Verder bevat het voorstel aangepaste regels op het gebied van cookies, vertrouwelijkheid van communicatie en direct marketing. Het doel van de Europese Commissie is om de verordening per 25 mei 2018 (tegelijk met de Algemene verordening gegevensbescherming) van toepassing te laten zijn.
Auteur(s)M.A.M. Verveld-Suijkerbuijk
LinkVolledige tekst voorstel (europa.eu)
LinkVolledige tekst artikel (marritverveld.wordpress.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitgelicht
TitelMijlpaal; wijdverspreid beveiligingsalgoritme gekraakt
CiteertitelP&I 2017/59
SamenvattingOp 24 februari 2017 stond het volgende bericht op de website van Security Management: ‘Succesvolle aanval op veelgebruikt hash-algoritme, Nederlander breekt door beveiliging internet.’ De impact van een dergelijk bericht is voor een leek niet in te schatten. Is dit acuut en is dit erg? Heeft deze kraak bijvoorbeeld invloed op het streven van de overheid om dienstverlening steeds meer digitaal te laten verlopen, op internetbankieren of op de ontwikkeling van Idensys, de vervanger van DigiD? Als de beveiliging van een door de overheid verplicht voorgeschreven digitale identiteit niet op orde is, is het drama niet te overzien. Auteur legt de vraag voor aan tech-redacteur Jelte Jansen.
Auteur(s)J. Jansen , C. Ebbers
Artikel aanvragenVia Praktizijn