Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 26-04-2017
Aflevering 4
RubriekArtikelen
TitelDe symfonie van de redelijkheid (Deel 3). ‘Werkende vergelij­kingen hebben innerlijke harmonie’
CiteertitelTBR 2017/53
SamenvattingDit is het derde deel van het drieluik ‘De symfonie van de redelijkheid’. In dit deel worden door jurisprudentieanalyse zes beoordelingsmethodieken geďdentificeerd, welke rechters en arbiters hanteren om de werking van de redelijkheid te bepalen. Met behulp van deze methodieken stellen zij vast welk beginsel, met inachtneming van de omstandigheden, binnen de redelijkheid het luidst moet doorklinken om zo het effect op de betwiste overeenkomst vast te stellen.
Auteur(s)V.H.M. van Os , M.C.W. van Os
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet wetsvoorstel tot afschaffing van de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen
CiteertitelTBR 2017/54
SamenvattingIn dit artikel gaan auteurs in op het wetsvoorstel afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen, dat ten aanzien van elektronisch raadpleegbare plannen en beheersverordeningen gaat gelden. Het wetsvoorstel staat in het kader van overgang naar de Omgevingswet. De auteurs plaatsen enkele kanttekeningen bij het wetsvoorstel, ondermeer ten aanzien van de uitvoerbaarheidseis en overgangsrecht ten aanzien van de legesheffing.
Auteur(s)T.E.P.A. Lam , R. Benhadi
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBestuurlijke voorprocedures in het omgevingsrecht. Een pleidooi voor een duidelijke en weloverwogen keuze tussen de reguliere en de uitgebreide procedure
CiteertitelTBR 2017/55
SamenvattingIn dit artikel beschrijft de auteur de bestaande voorbereidingsprocedures in het omgevingsrecht en de procedure die straks onder de Omgevingswet gaat gelden. Hij voert daarbij een pleidooi voor een eenduidige keuze, en doet een voorstel tot verbetering van de Omgevingswet ten aanzien van de voorbereidingsprocedure.
Auteur(s)L.M. Koenraad
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek administratief onteigeningsrecht 2016
CiteertitelTBR 2017/56
SamenvattingIn deze Kroniek worden de Koninklijke Besluiten tot onteigening over 2016 besproken. De KB’s worden aan de hand van de maatstaven voor beoordeling van de onteigeningsverzoeken besproken. Aangezien het systeem van onteigening in de Omgevingswet gaat veranderen wordt ook bij deze wetswijziging stilgestaan.
Auteur(s)B.S. ten Kate , P.L.G. Haccou , W.E.M. Klostermann , R.C.K. van Andel , H.A. Bijkerk , J. de Roos
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Omgevingswet en externe veiligheid: een pas op de plaats
CiteertitelTBR 2017/58
SamenvattingIn dit artikel bespreekt de auteur (de modernisering van) het nationale externe veiligheidsbeleid en de gevolgen van de Omgevingswet.
Auteur(s)E. Broeren
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelNaturalis, de reikwijdte van het auteursrecht
CiteertitelTBR 2017/58
SamenvattingBegin maart 2017 bepaalde de rechter in Den Haag in kort geding dat Naturalis in Leiden ‘met onmiddellijke ingang’ moet stoppen met de verbouwing van het museum. De uitspraak in de bodemprocedure, waarbij duidelijk zou moeten worden of met de verbouwing daadwerkelijk het auteursrecht van de architect wordt geschonden, zou afgewacht moeten worden. Volgens Naturalis zou de bouwstop een grote impact hebben op de planning en de kosten van de nieuwbouw. Recent is met de architect Fons Verheijen een schikking getroffen. De afweging van de economische noodzaak van een verbouwing versus het persoonlijkheidsrecht van de architect blijft evenwel een interessant vraagstuk, in deze bijdrage gaat mr. C.M. Quist nader op dit vraagstuk in.
Auteur(s)C.M. Quist
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2017:2110
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 18-01-2017
CiteertitelTBR 2017/59
SamenvattingMa Braunpad Amsterdam
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 april 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Woonwagenlocatie Ma Braunpad" vastgesteld.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:100
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 01-02-2017
CiteertitelTBR 2017/60
SamenvattingIntrekking bestemmingsplan Kampen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 juli 2016 (hierna: het intrekkingsbesluit) heeft de raad het bestemmingsplan "IJsselmuiden Dorpsrand, 1e herziening-[locatie 1]", dat bij besluit van 3 september 2015 is vastgesteld - hangende de beroepsprocedure tegen dat bestemmingsplan - ingetrokken.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:243
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State 30-11-2016
CiteertitelTBR 2017/61
SamenvattingWegafsluiting Hoevelaken
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 september 2014 heeft de minister een aanvraag van Rabo Vastgoedgroep om schadevergoeding afgewezen.
AnnotatorB.S. ten Kate
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3168
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelGerechtshof Den Haag 25-10-2016
CiteertitelTBR 2017/62
SamenvattingOnderhandse gunning concessie voor diensten
Samenvatting (Bron)Overheidsaanbesteding. Concessieovereenkomst voor reclame in abri's en op trams? Is dochteronderneming aanbestedende dienst? Duidelijk grensoverschrijdend belang? Voorziening mogelijk in hoger beroep?
AnnotatorA.J. van Heeswijck
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2016:3169
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 15-06-2016, 72.024
CiteertitelTBR 2017/63
SamenvattingProcedure aangaande werkbonnen
AnnotatorM.B. Klijn , C.K.F. de Jongste
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelGerechtshof Amsterdam 05-04-2016
CiteertitelTBR 2017/64
SamenvattingAfzonderlijke vergoeding voor gederfde winst
Samenvatting (Bron)Bouwrecht. Tijdens werkzaamheden blijkt dat minder gewapend beton en stelconplaten aanwezig zijn dan waarvan in het bestek is uitgegaan. Navordering van aannemer wegens meer/minderwerk en gederfde opbrengst. Vordering wordt afgewezen, omdat naast verrekening van meer- en minderwerk geen grond is gebleken voor aanpassing van de prijzen en de opdrachtgever geen rekening hoefde te houden met de mogelijkheid dat de geoffreerde prijzen ook verkapte winst bevatten waarvan op grond van § 29 UAV vergoeding zou worden gevorderd. Artikelen: §§ 29, 35, 38, 39 UAV 1989.
AnnotatorJ.H.J. Bax
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2016:1295
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 04-01-2016, 72.008
CiteertitelTBR 2017/65
SamenvattingDiverse aspecten bevoegdheid
AnnotatorJ.W. Bitter
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Architectenrecht
TitelRechtbank Gelderland 24-03-2016
CiteertitelTBR 2017/66
SamenvattingBescherming auteursrecht architect I
Samenvatting (Bron)Kort geding. Vordering staken inbreuk auteursrechten van architect jegens onderaannemer. Aannemer heeft de aan de architect verschuldigde exploitatievergoeding onbetaald gelaten en is inmiddels gefailleerd. Onderaannemer heeft ook niet betaald voor gebruik tekeningen. Aangenomen dat sprake is van een werk in de zin van de Auteurswet en dat onderaannemer inbreuk maakt omdat zij zonder toestemming gebruik maakt van de tekeningen bij de bouw van woningen. Een belangenafweging leidt niet tot een ander oordeel.
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2016:2023
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Architectenrecht
TitelRechtbank Noord-Holland 31-08-2016
CiteertitelTBR 2017/67
SamenvattingBescherming auteursrecht architect II
Samenvatting (Bron)Het afbouwen van een appartementencomplex na overname van het contract van de failliete aannemer met de woningbouwcorporatie levert inbreuk op auteursrecht van de architect op het ontwerp. De aan de (thans) failliete aannemer door de architect verstrekte licentie is naar haar aard niet voor overdracht aan een derde vatbaar. Het belang van de architect bij bescherming van zijn auteursrecht tegen gebruik zonder toestemming en zonder vergoeding prevaleert boven het belang van de aannemer en anderen die niet bij het kort geding zijn betrokken. De voorzieningenrechter legt een bouwstop en verbod tot oplevering op met bepaling dat de architect daar geen rechten aan kan ontlenen zodra de aannemer de fee en vergoeding van proceskosten voldoet. Niet voorstelbaar is dat de aannemer niet over de liquiditeiten beschikt om vrijgave van het bouwproject te bewerkstelligen
AnnotatorS. van Gulijk
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2016:7375
Artikel aanvragenVia Praktizijn