Tijdschrift voor Omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Tijdschrift voor Omgevingsrecht
Datum 27-04-2017
Aflevering 1
RubriekRedactioneel
TitelOver een gelukkig huwelijk tussen wetenschap en praktijk en een bruidsschat die al voorzien is in de Omgevingswet
CiteertitelTvO 2017, 1, p. 1
SamenvattingAuteur Van Rijswick pleit in haar redactioneel commentaar voor een wetenschappelijk onderzoeksprogramma waar systematisch aandacht kan worden besteed aan evaluatie van de nu enige tijd in werking zijnde Omgevingswet in bredere context. Er kan dan systematische onderzoek plaatsvinden naar bijvoorbeeld de bredere maatschappelijke en technische ontwikkelingen of de wettelijke bevoegdheden en juridische mogelijkheden die er zijn voor de lagere overheden en andere publieke of private partijen voor het effectief sturen in de openbare ruimte. Binnen de wetenschap is er steeds minder ruimte en budget beschikbaar voor puur juridisch onderzoek. Ook de systematische evaluaties, zoals van de vroegere ECWM en de STEM-onderzoeken, vinden niet meer plaats. Niettemin zouden de invoering, implementatie en daadwerkelijke toepassing van de Omgevingswet naar de mening van de auteur gebaat kunnen zijn met een actieve en constante inbreng vanuit de wetenschap. Het initiatief voor onderzoeksprogramma, onder te brengen bij het NWO, zou volgens auteur het beste kunnen worden genomen door het ministerie van Infrastructuur en Milieu als ministerie met een eindverantwoordelijkheid voor het omgevingsbeleid.
Auteur(s)H.F.M.W. van Rijswick
Pagina1-4
LinkVolledige tekst artikel (openaccessadvocate.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe stand van de stelselherziening: meer zicht op de uitwerking van het nieuwe stelsel
CiteertitelTvO 2017, 1, p. 5
SamenvattingIn deze bijdrage wordt de stand van zaken van de stelselherziening van het omgevingsrecht gegeven tot de publicatie van de ontwerp-AMvB’s.
Auteur(s)H.W. de Vos
Pagina5-11
LinkVolledige tekst artikel (openaccessadvocate.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelGebiedsbescherming en soortenbescherming in de Aanvullingswet natuur Omgevingswet
CiteertitelTvO 2017, 1, p. 12
SamenvattingIn deze bijdrage bespreken de auteurs gebieds- en soortenbescherming in de consultatieversie van de Aanvullingswet natuur die op 21 november 2016 is gepubliceerd. De auteurs bespreken de wijze waarop de bestaande regeling wordt geïntegreerd in het systeem van de Omgevingswet en de vraag of dit gevolgen heeft voor het beschermingsniveau.
Auteur(s)C.W. Backes , A.A. Freriks
Pagina12-20
LinkVolledige tekst artikel (openaccessadvocate.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe nadeelcompensatieregeling in de Omgevingswet: geen aantrekkelijk alternatief voor het huidige planschadestelsel
CiteertitelTvO 2017, 1, p. 21
SamenvattingIn deze bijdrage bespreken de auteurs de voorgestelde regeling voor nadeelcompensatie in de Omgevingswet, zoals deze op 5 januari is gepubliceerd. Zij zetten deze nieuwe regeling af tegen de bestaande planschaderegeling in de Wro en bespreken de twee meest in het oog springende wijzigingen: het doorschuiven van de schadevergoeding en de verhoging van het forfait voor het normaal maatschappelijk risico.
Auteur(s)G.M. van den Broek , M.K.G. Tjepkema
Pagina21-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn