Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 13-05-2017
Aflevering 4
RubriekColumn
TitelWeg met de legitime
CiteertitelAdv.bl. 2017-4, p. 7
SamenvattingHet taboe op het volledig onterven van kinderen moet worden doorbroken. Laat een bloedband niet langer een automatisme vormen voor een onherroepelijk recht op een deel van de erfenis.
Auteur(s)H. Veenendaal
Pagina7-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelProef met weigeraars in Pieter Baan Centrum
CiteertitelAdv.bl. 2017-4, p. 10
SamenvattingSommige verdachten weigeren zich psychiatrisch te laten onderzoeken. Het Pieter Baan Centrum is gestart met een proef gericht op lastige observandi.
Auteur(s)F. Mebius
Pagina10-10
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelRechtssysteem behoeft onderhoud en nieuwbouw
CiteertitelAdv.bl. 2017-4, p. 11
SamenvattingDat het Nederlandse rechtssysteem slijtage vertoont, weten we al langer. De komst van een nieuwe regering is hét moment om groot onderhoud te plegen. Of heeft nieuwbouw de voorkeur?
Auteur(s)K. Pijnappels
Pagina11-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelAantal tuchtzaken duikt onder de 1000
CiteertitelAdv.bl. 2017-4, p. 13
SamenvattingZowel de raden van discipline als de lokale dekens hebben hun jaarverslag over 2016 gepubliceerd. De balans: zowel het aantal klachten als het aantal tuchtzaken tegen advocaten daalt.
Auteur(s)K. Pijnappels
Pagina13-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
TitelPleiten voor extra punten
CiteertitelAdv.bl. 2017-4, p. 14
SamenvattingDe commissie-Van der Meer onderzoekt hoe de puntentoekenning in de gesubsidieerde rechtsbijstand moet worden aangepast. Drie advocaten doen alvast een aantal suggesties.
Pagina14-18
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
TitelToezien op de toezichthouders
CiteertitelAdv.bl. 2017-4, p. 24
SamenvattingDe komende maanden trekt het college van toezicht van de NOvA weer het land in voor het jaarlijkse bezoek aan de lokale dekens. Waar gaan ze het over hebben? In gesprek met het college.
Auteur(s)K. Pijnappels
Pagina24-28
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLawyers for Lawyers
TitelGriekse activitste zelf onder vuur
CiteertitelAdv.bl. 2017-4, p. 31
SamenvattingDe Griekse mensenrechtenadvocate Electra Koutra maakt zich sterk voor de humane opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen die in haar land zijn gestrand. Door haar gepassioneerde optreden botst ze regelmatig met de autoriteiten. ‘Ze zien mij inmiddels als een plaag.’
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina31-31
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCover
TitelHet gevecht om verschoningsrecht
CiteertitelAdv.bl. 2017-4, p. 32
SamenvattingIn januari kondigde staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes aan het ‘fiscale verschoningsrecht’ te willen aanpassen. De NOvA reageerde fel: iedereen moet in alle vrijheid met een advocaat over zijn rechtspositie kunnen spreken. Aan dat rechtsstatelijke principe mag niet worden getornd. Of toch wel?
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina32-36
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekThema - Europa
TitelOver de grens - De verschillen en overeenkomsten tussen Nederlandse advocaten en hun Europese collega’s
CiteertitelAdv.bl. 2017-4, p. 40
SamenvattingDe Nederlandse advocaat is direct ten opzichte van zijn Europese collega’s, Nederland is een echt schikkingsland en onze wetgeving is overzichtelijk. Met een ‘interesting’ voorstel bedoelen Engelsen dat ze er bedenkingen bij hebben. Advocaten in Frankrijk staan steviger in hun schoenen door de uitgebreide rol van de orde. Van toezicht op de advocatuur merk je in Spanje weinig en Belgische advocaten werken altijd zelfstandig. Advocaten die over de grens werken, vertellen over hun ervaringen.
Auteur(s)F. Mebius
Pagina40-46
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekThema - Europa
TitelGerman desk heeft groeikansen te over
CiteertitelAdv.bl. 2017-4, p. 48
SamenvattingMet Duitsland als belangrijkste handelspartner ligt er een enorme markt voor Nederlandse advocaten naast de deur. Diverse kantoren hebben dan ook een zogeheten ‘German desk’.
Auteur(s)S. Drooglever Fortuijn
Pagina48-49
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekThema - Europa
TitelBrexit: voorsorteren op het onbekende
CiteertitelAdv.bl. 2017-4, p. 50
SamenvattingDe Brexit is eind vorige maand officieel van start gegaan. Niemand weet nog hoe de complexe ontvlechting van het UK gaat uitpakken. Er is wel volop werk, leert een rondgang langs Brexit-teams.
Auteur(s)J. Mensch
Pagina50-51
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekThema - Europa
TitelTransparantie EU moet nog veel beter
CiteertitelAdv.bl. 2017-4, p. 52
SamenvattingDe Europese Unie is de afgelopen jaren transparanter geworden in haar besluitvorming. Nie#emin bestaan er nog belangrijke obstakels, betoogt Maarten Hillebrandt.
Auteur(s)M. Hillebrandt
Pagina52-53
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekThema - Europa
TitelImpact Handvest Grondrechten EU groter dan voorzien
CiteertitelAdv.bl. 2017-4, p. 54
SamenvattingHet Handvest voor de Grondrechten van de EU blijkt onverwacht van grote invloed, concludeert de Utrechtse hoogleraar Janneke Gerards. Daar liggen volgens haar vier oorzaken aan ten grondslag.
Auteur(s)J. Gerards
Pagina54-57
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
TitelAchter de coulissen van het nieuwe huwelijksvermogensrecht
CiteertitelAdv.bl. 2017-4, p. 59
SamenvattingBart Breederveld schreef mee aan het wetsvoorstel waarmee het traditionele trouwen in gemeenschap van goederen werd ingeperkt. Als enige advocaat was hij nauw betrokken bij het politieke spel rondom de historische wetswijziging.
Auteur(s)S. Drooglever Fortuijn
Pagina59-61
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAchter de coulissen van het nieuwe huwelijksvermogensrecht - Wat gaat er veranderen?
CiteertitelAdv.bl. 2017-4, p. 62
SamenvattingDe Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen brengt zowel wijzigingen in titel 7 van Boek 1 als in de Faillissementswet.
Auteur(s)C. Verfuurden
Pagina62-62
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCanon
TitelBouwmeester van de balie
CiteertitelAdv.bl. 2017-4, p. 65
SamenvattingAnthoni Willem Philipse (1766-1845) is te beschouwen als de bouwmeester van de 'moderne' Nederlandse balie. Hij maakte de overgang mee van de regelingen uit de Napoleontische tijd naar de nieuwe nationale wetgeving in 1838.
Auteur(s)R. Sanders
Pagina65-65
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelBewijs bij het conditio sine qua non-verband
CiteertitelAdv.bl. 2017-4, p. 67
SamenvattingWelke leerstukken helpen ook alweer bij het vaststellen van het conditio sine qua non-verband?
Auteur(s)B. Leemhuis
Pagina67-67
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BX7491
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van discipline 04-12-2015, nr. 7576
CiteertitelAdv.bl. 2017-4, p. 80
SamenvattingSchending financiële verantwoordelijkheden. Gedragsregels 1, 4 en 23. Advocaat dient niet tijdig correcte draagkrachtberekening in.
Pagina80-80
UitspraakECLI:NL:TAHVD:2015:321
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van discipline 08-01-2016, nr. 7572
CiteertitelAdv.bl. 2017-4, p. 80
SamenvattingSchending financiële verantwoordelijkheden. Gedragsregels 1, 4 en 23. Advocaat laat onduidelijkheid bestaan omtrent persoon van client en financiële afwikkeling van de zaak.
Pagina80-80
UitspraakECLI:NL:TAHVD:2016:9
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelRaad van discipline 's-Hertogenbosch 15-02-2016, nr. 15 - 465/DB/ZWB/D
CiteertitelAdv.bl. 2017-4, p. 80
SamenvattingZorg voor belangen cliënt. Gedragsregels 4 en 9 lid 1. Te laat betalen griffierecht, verzuimen akte te nemen, niet toezenden processtukken aan cliënt.
Pagina80-81
UitspraakECLI:NL:TADRSHE:2016:30
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelRaad van discipline Arnhem-Leeuwarden 22-02-2016, nr. 25/15
CiteertitelAdv.bl. 2017-4, p. 81
SamenvattingAdvocaat in hoedanigheid klachtenfunctionaris. Gedragsregel 1. Gebrek aan voortvarendheid van de klachtenfunctionaris.
Pagina81-81
UitspraakECLI:NL:TADRARL:2016:15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTenslotte
TitelEen druk op de knop
CiteertitelAdv.bl. 2017-4, p. 82
SamenvattingHet systeem voor digitaal procederen is door een hele club advocaten getest. Het afgelopen jaar zijn al ruim vijfduizend bestuurszaken digitaal afgehandeld. De signalen zijn zodanig dat de algemene raad zich een positief-kritische houding kan permitteren. Maar ook kritisch, omdat de nieuwe manier van werken ook nieuwe risico’s met zich meebrengt. Hacks, datalekken en storingen kunnen straks allemaal de rechtsgang belemmeren. Daarom heeft de NOvA inspraak geëist (en gekregen) in de go/no go-momenten van de opeenvolgende fases van de invoering.
Auteur(s)B. van Tongeren
Pagina82-82
LinkVolledige tekst artikel (advocatenorde.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn