Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht
Datum 15-02-2005
Aflevering 1
TitelHet arrest Carrara: grensoverschrijdend?
CiteertitelNTER, 2005, 1
SamenvattingEen heffing die wordt toegepast op goederen vanwege het feit dat zij het grondgebied van een gemeente verlaten, is een heffing van gelijke werking als bedoeld in de artikelen 23 en 25EG, ook al wordt zij ook toegepast op goederen waarvan de eindbestemming binnen het grondgebied van die lidstaat is gelegen.
Auteur(s)N. Saanen-Siebenga
Pagina1-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe richtlijn handhaving IE-rechten
CiteertitelNTER, 2005, 6
SamenvattingIn deze bijdrage zal de auteur proberen aan te geven in hoeverre de nieuwe richtlijn wijzigingen met zich brengt voor de situatie in Nederland. De auteur zal daarbij het menu volgen zoals dit door de verschillende afdelingen van hoofdstuk 2 van de richtlijn wordt gepresenteerd. Op de richtlijn in zijn verschillende stadia is erg veel kritiek geuit en daaraan zal de auteur aan het slot van deze verhandeling nog aandacht besteden.
Auteur(s)C. Gielen
Pagina6-11
LinkVolledige tekst artikel (charlesgielen.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOp welk moment wordt het legal privilige geschonden? Beschikking president Hof van Justitie EG 27 september 2004, C-7/04 P(R)
CiteertitelNTER, 2005, 12
SamenvattingIn deze uitspraak komt de vraag aan de orde wanneer een onderneming schade lijdt indien inzage door de Commissie wordt verkregen in documenten waarvoor achteraf -dat wil zeggen nadat inzage heeft plaatsgehad- wordt vastgesteld dat op die documenten het legal privilege van toepassing is.
Auteur(s)C.T. Dekker
Pagina12-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEen grondwet voor Europa (V): rechtspraak
CiteertitelNTER, 2005, 16
SamenvattingDe Grondwet handhaaft het gedecentraliseerde systeem van rechtspraak in de vorm van een bevoegdheidsverdeling en samenwerking tussen het Hof van Justitie als instelling en de nationale rechterlijke instanties. Wel wordt dit systeem aangepast aan de eenvormige structuur van de Unie, met als gevolg dat anders dan in de huidige situatie, de hoofdregel is dat het Hof rechtsmacht heeft, tenzij anders is bepaald.
Auteur(s)R. Barents
Pagina16-22
Artikel aanvragenVia Praktizijn