AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 23-06-2017
Aflevering 26
RubriekEHRM
TitelEHRM, 13-12-2016, 53080/13
CiteertitelAB 2017/212
SamenvattingRecht op eigendom. Afwijzing verzoek arbeidsongeschiktheidsuitkering. Eigendomsbegrip. Legitieme verwachting ondanks niet voldoen aan wettelijke voorwaarden. Excessieve, individuele last. Schending.
Samenvatting (Bron)Preliminary objection joined to merits and dismissed (Article 35-3 - Ratione materiae);Violation of Article 1 of Protocol No. 1 - Protection of property (Article 1 para. 1 of Protocol No. 1 - Deprivation of property;Peaceful enjoyment of possessions);Pecuniary and non-pecuniary damage - award (Article 41 - Non-pecuniary damage;Pecuniary damage;Just satisfaction)
AnnotatorA.E.M. Leijten
UitspraakECLI:CE:ECHR:2016:1213JUD005308013
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 10-03-2017
CiteertitelAB 2017/213
SamenvattingVeilig land van herkomst. De staatssecretaris heeft zorgvuldig onderzocht en deugdelijk gemotiveerd dat India een veilig land van herkomst is.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 september 2016 heeft de staatssecretaris, voor zover thans van belang, een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen, de vreemdeling opgedragen Nederland onmiddellijk te verlaten en een inreisverbod tegen hem uitgevaardigd. Dit besluit is aangehecht.
AnnotatorK.M. Zwaan
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:641
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 08-02-2017
CiteertitelAB 2017/214
SamenvattingLast onder bestuursdwang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 juli 2015 heeft de burgemeester op grond van artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet de woning op het adres [locatie] te Groningen van 29 juli 2015 tot 7 november 2015 gesloten.
AnnotatorJ.G. Brouwer , L.M. Bruijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:294
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 23-11-2016
CiteertitelAB 2017/215
SamenvattingPlanschade; actieve risicoaanvaarding; bij de vraag of een planologische wijziging voorzienbaar was, kan aan een (nog) niet gebruikte binnenplanse vrijstellingsmogelijkheid betekenis toekomen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 mei 2013 heeft het college het verzoek van [wederpartij] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
AnnotatorG.M. van den Broek
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3137
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 23-11-2016
CiteertitelAB 2017/216
SamenvattingPlanschade; actieve risicoaanvaarding; verkrijging van eigendom onder algemene of bijzondere titel; Afdeling beantwoordt de vraag in welke gevallen op grond van een concreet beleidsvoornemen voorzienbaarheid kan worden aangenomen; bij de vraag of een planologische wijziging voorzienbaar was, kan aan een (nog) niet gebruikte binnenplanse vrijstellingsmogelijkheid betekenis toekomen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 mei 2013 heeft het college het verzoek van [appellant] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
AnnotatorG.M. van den Broek
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3134
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 18-05-2016
CiteertitelAB 2017/217
SamenvattingFormele rechtskracht. Procesbelang bij oordeel over (on)rechtmatigheid van primair besluit ten behoeve van schadeprocedure.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 oktober 2005 heeft het college geweigerd aan [appellant] vrijstelling te verlenen voor het uitbreiden van een buxuskwekerij met containerkweek te Assendelft.
AnnotatorC.N.J. Kortmann , S.F.A. van Ravels
LinkVolledige tekst annotatie (stibbe.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1332
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 15-05-2017
CiteertitelAB 2017/218
SamenvattingGeen recht op ziekengeld. Geschiktheid voor eigen functie. Voldoende medische en arbeidskundige grondslag. Beoordeling bedrijfsarts.
Samenvatting (Bron)Geen recht op ziekengeld. Geschiktheid eigen functie. Voldoende medische en arbeidskundige grondslag.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:1784
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNationale ombudsman
TitelNationale ombudsman 02-03-2017, 2017/035
CiteertitelAB 2017/219
SamenvattingTerug aan tafel, samen de klacht oplossen. Inrichting klachtprocedure. Risico’s informele klachtafhandeling. Is de burger wel zo zelfredzaam?
AnnotatorP.J. Stolk
LinkVolledige tekst rapport (nationaleombudsman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn