Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 05-07-2017
Aflevering 6
RubriekRedactioneel
TitelZalig nietsdoen
CiteertitelAdv.bl. 2017-6, p. 3
SamenvattingEr is een lezersonderzoek gestart, om te achterhalen hoe de lezer het Advocatenblad beoordeelt, wanneer het wordt gelezen en wat men ervan verwacht.
Auteur(s)K. Pijnappels
Pagina3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelBayesiaanse statistiek
CiteertitelAdv.bl. 2017-6, p. 7
SamenvattingVeenendaal bespreekt de Bayesiaanse statistiek naar aanleiding van een verzoek van het OM op 30 mei 2017 aan het Gerechtshof om deze statistiek toe te staan teineinde hun ‘gevoel’ in de zaak-Nicole van den Hurk te staven.
Auteur(s)H. Veenendaal
Pagina7
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCover
TitelCommissie-Loorbach - Minder gilde, meer missie
CiteertitelAdv.bl. 2017-6, p. 13
SamenvattingEen speciale commissie heeft de NOvA geadviseerd de gedragsregels voor advocaten aan te passen. Voorzitter Jan Loorbach geeft een toelichting. Over betamelijkheid, provisie, confraternele communicatie en no cure, no pay.
Auteur(s)K. Pijnappels
Pagina13-15
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekQuiz
TitelWat weet u van tuchtrecht? Eindtoets!
CiteertitelAdv.bl. 2017-6, p. 17
SamenvattingWat hebben tuchtrechters de laatste tijd zoal gezegd? In de vorm van een toets behandelt auteur het recente tuchtrecht.
Auteur(s)T. Sillevis Smitt
Pagina17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekZomer
TitelWelke klassiekers moeten mee op reis? 30 juni 2017 De vakantieperiode komt eraan. Tijd voor een goed boek. Welke boeken over of geschreven door advocaten horen absoluut in de koffer? Het Advocatenblad selecteerde ruim twintig klassiekers en bijna-klass
CiteertitelAdv.bl. 2017-6, p. 28
SamenvattingDe vakantieperiode komt eraan. Tijd voor een goed boek. Welke boeken over of geschreven door advocaten horen absoluut in de koffer? Het Advocatenblad selecteerde ruim twintig klassiekers en bijna-klassiekers.
Auteur(s)F. Mebius
Pagina28-32
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelUlli en het geheim van de raadkamer
CiteertitelAdv.bl. 2017-6, p. 35
SamenvattingUlli Jessurun d’Oliveira deed op 19 april aangi#e tegen de Hoge Raad. Volgens hem wordt het geheim van de raadkamer stelselmatig geschonden door anderen te laten meepraten. Bij lagere gerechten weet je al helemaal niet wie er meekijkt.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina35-38
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelToets aan de poort van de beroepsopleiding
CiteertitelAdv.bl. 2017-6, p. 40
SamenvattingDe NOvA heeft de contouren geschetst van de toekomstige beroepsopleiding. Opvallend element is de toelatingstoets. Geen slecht idee, zeggen advocaten.
Auteur(s)F. Mebius
Pagina40
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
TitelAlles op tafel vóór het proces
CiteertitelAdv.bl. 2017-6, p. 44
SamenvattingDe expertgroep Hammerstein adviseert het bewijsrecht in civiele procedures aan te passen. De rechter dient vóór aanvang van de procedure over alle beschikbare en relevante feiten te beschikken. Is dat haalbaar?
Auteur(s)N de Graaf
Pagina44
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLegal Tech
TitelJuridisch googelen met LexIQ
CiteertitelAdv.bl. 2017-6, p. 48
SamenvattingJuridische documenten op Google-snelheid doorzoeken; met de nieuwe zoekmachine van een Rotterdamse start-up komt dat een stuk dichterbij. Martin van Hemert, medeoprichter van het bedrijf, denkt daarmee tegemoet te komen aan de vraag naar efficiëntie en tijdsbesparing.
Auteur(s)S. Kuijsten
Pagina48
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLegal Tech
TitelBeter weten met Big Data
CiteertitelAdv.bl. 2017-6, p. 50
SamenvattingBig data is het buzzword van 2017. Uiteenlopende bedrijfstakken hebben er de mond van vol. Ook voor de advocatuur kan het big business worden – met de nodige juridische kanttekeningen.
Auteur(s)D. van Dijk
Pagina50
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
LinkMeer over dit onderwerp (advocatenorde.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJuridische opinie
TitelSneller proces mag niet ten koste gaan van waarheidsvinding
CiteertitelAdv.bl. 2017-6, p. 54
SamenvattingEen Expertgroep adviseert het ministerie van Veiligheid en Justitie het huidige bewijsrecht aan te passen. Cassatieadvocaat Jan Wouter Alt plaatst kanttekeningen bij het advies.
Auteur(s)J.W. Alt
Pagina54
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJuridische opinie
TitelSlecht procederen is lonend bij toevoegingen
CiteertitelAdv.bl. 2017-6, p. 58
SamenvattingHet is geoorloofd dat advocaten die met succes tegen een overheidsbesluit procederen minder honorarium ontvangen dan advocaten die er een potje van maken. Dit is niet onze mening, maar – de consequentie van – het oordeel van de Centrale Raad van Beroep (CRvB), stellen Thomas Sanders en Rens Koenraad.
Auteur(s)T. Sanders
Pagina58
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNieuwe partner heeft geld en geduld nodig
CiteertitelAdv.bl. 2017-6, p. 60
SamenvattingNa jaren trouwe dienst als medewerker lonkt het partnerschap. De entreeprijzen zijn hoog, toetreders moeten meestal naar de bank. Ingroeiregelingen worden populair. Steeds vaker zijn aan de jaarlijkse groei van het partneraandeel voorwaarden verbonden.
Auteur(s)M. Knapen
Pagina60
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCanon van de advocatuur
TitelLiefde voor het noodlot - Abel Herzberg (1893-1989)
CiteertitelAdv.bl. 2017-6, p. 63
SamenvattingAbel Herzberg werd als zoon van Russisch-joodse immigranten op 17 september 1893 in Amsterdam geboren. Hij was strafrechtjurist, zionist en bovenal groot literator. Hij schreef over de nazi-verschrikkingen die hij van nabij meemaakte en het onvermogen van het strafrecht. Hij probeerde - ook als journalist in Israël die verslag deed van het Eichmann-proces in 1961 - om 'het kwaad te begrijpen' en om de loop der gebeurtenissen te verklaren. Zijn literaire werk werd bekroond met de Jan Campertprijs voor zijn "Kroniek der Jodenvervolging" in 1950 en de P.C. Hooftprijs voor zijn hele oeuvre in 1972.
Auteur(s)R. Sanders
Pagina63
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelWie betaalt de curator
CiteertitelAdv.bl. 2017-6, p. 64
SamenvattingDe curator krijgt er een taak bij. Tot dusver hoefde hij er alleen voor te zorgen dat schuldeisers zo veel mogelijk geld terugzien. Vanaf 1 juli moet hij ook fraude opsporen én aangifte doen. Wie betaalt dat extra werk?
Auteur(s)K. Pijnappels
Pagina64
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelStaking
CiteertitelAdv.bl. 2017-6, p. 65
SamenvattingWanneer is een staking ook alweer (on)rechtmatig?
Auteur(s)I. Gerrits
Pagina65
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek Aansprakelijkheidsrecht
CiteertitelAdv.bl. 2017-6, p. 69
SamenvattingIn deze Kroniek Aansprakelijkheidsrecht staat een selectie van de in 2016 door de hoogste instanties gewezen uitspraken op het gebied van aansprakelijkheidsrecht centraal. Uitspraken op het gebied van onder meer bestuurdersaansprakelijkheid, overheidsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid komen aan de orde.
Auteur(s)E. van Aalst , G.J. de Jager , F. van der Kraan , J. Tetelepta , Th. Verhoeff
Pagina69-76
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek Bestuursprocesrecht
CiteertitelAdv.bl. 2017-6, p. 77
SamenvattingIn de afgelopen kroniekperiode1 viel een aantal uitspraken op die illustreren dat de relativiteitsregel zijn doel – het tegengaan van het gebruik van oneigenlijke argumenten – aardig bereikt. Tegelijkertijd zagen wij ook de eerste toepassing van de correctie Widdershoven, die moet voorkomen dat met de relativiteitsregel over dat doel heen geschoten wordt. Een echte ‘shocker’: de uitspraken waarin de Afdeling en de Centrale Raad afscheid namen van de ne bis in idem-lijn ten aanzien van herhaalde aanvragen. Daarnaast waren er natuurlijk de usual suspects, zoals elektronische bekendmaking en ander gebruik van hedendaagse communicatiemiddelen in de relatie overheid-burger, waar we mee a#rappen.
Auteur(s)J.C. Binnerts , M. Dankbaar , R. Hoeneveld
Pagina77-85
LinkVolledige tekst artikel (potjonker.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek Personen- en Familierecht
CiteertitelAdv.bl. 2017-6, p. 86
SamenvattingKinderalimentatie, partneralimentatie en OTS. Recente rechterlijke uitspraken over deze thema’s komen aan bod in deze Kroniek Personen- en Familierecht. Daarbij komen belangwekkende uitspraken op het gebied van het huwelijksvermogensrecht, het procesrecht en over de Wet Bopz aan de orde. Tot slot worden bepalende wetswijzigingen aangestipt.
Auteur(s)C. Verfuurden , L. Willemsen
Pagina86-91
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van discipline 25-04-2016, 150056
CiteertitelAdv.bl. 2017-6, p. 104
SamenvattingUitlatingen over mediation. Gedragsregel 6 lid 5. – Schending geheimhoudingsplicht jegens wederpartij.
Pagina104
UitspraakECLI:NL:TAHVD:2016:79
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelRaad van discipline 's-Hertogenbosch 30-05-2016, 16-200/DB/ZWB
CiteertitelAdv.bl. 2017-6, p. 104
SamenvattingOptreden tegen voormalig cliënt. Gedragsregel 7 lid 4 jo artikel 7.4 lid 2 sub e Voda. – Optreden tegen voormalig cliënt en beschikken over vertrouwelijke informatie cliënt, publiceren kantoorklachtenregeling.
Pagina104
UitspraakECLI:NL:TADRSHE:2016:90
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelRaad van discipline Amsterdam 20-06-2016, 16-234/A/A
CiteertitelAdv.bl. 2017-6, p. 105
SamenvattingGeheimhouding en mediation. Gedragsregel 6. Advocaat gebruikte in een gerechtelijke procedure informatie uit de mediation.
Pagina105
UitspraakECLI:NL:TADRAMS:2016:136
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelRaad van discipline 's-Hertogenbosch 22-02-2016, ZWB/OB 256-2014
CiteertitelAdv.bl. 2017-6, p. 105
SamenvattingGedragsregel 6. Advocaat gebruikte in een gerechtelijke procedure informatie uit de mediation.
Pagina105
UitspraakECLI:NL:TADRSHE:2016:31
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelRaad van discipline ’s-Hertogenbosch 07-03-2016, 14-400/DB/OB
CiteertitelAdv.bl. 2017-6, p. 105
SamenvattingExcessief declareren. Gedragsregel 25. Advocaat declareert excessief door korting in begrotingsprocedure van 37 procent.
Pagina105
UitspraakECLI:NL:TADRSHE:2016:37
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTenslotte
TitelOpen en bloot
CiteertitelAdv.bl. 2017-6, p. 106
SamenvattingAlgemeen Deken Van Tongeren bespreekt het middel van de baliebrede consultatieronde. De resultaten van de eerste ronde over het nieuwe kwaliteitsbeleid is afgesloten en de resultaten zijn in het consultatiedocument terug te vinden. Van Tongeren roept op om bij te dragen aan de tweede consultatieronde vanaf eind juni over de voorgestelde wijzigingen in de Gedragsregels door de commissie Herijking Gedragsregels.
Auteur(s)B. van Tongeren
Pagina106
Artikel aanvragenVia Praktizijn