Tijdschrift voor Omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Tijdschrift voor Omgevingsrecht
Datum 05-07-2017
Aflevering 2
RubriekRedactioneel
TitelLex Special
CiteertitelTvO 2017, 2, p. 35
SamenvattingOp 16 juni 2017 houdt prof. mr. drs. F.C.M.A. Michiels zijn afscheidsrede aan de Universiteit Tilburg. Hij sluit daarmee een lange wetenschappelijke carrière af, waarin hij van grote betekenis is geweest voor het bestuursrecht, meer in het bijzonder het handhavingsrecht en het omgevingsrecht. Vanzelfsprekend kan dit afscheid niet onopgemerkt voorbijgaan. Met veel plezier heeft de redactie dit nummer samengesteld, dat geheel in het teken staat van het wetenschappelijke werk van Lex Michiels.
Pagina35-36
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOver hoe rechtmatige bestemmingsplannen een onrechtmatige daad kunnen opleveren: verleden, heden en toekomst
CiteertitelTvO 2017, 2, p. 37
SamenvattingAuteurs verkennen aan de hand van jurisprudentie of de burgerlijke rechter mogelijk meer materiële rechtsbescherming bij bestemmingsplangeschillen kan bieden dan de bestuursrechter. Daarbij kijken zij niet alleen naar het verleden en heden, maar ook naar de toekomst. Zij betogen dat als onder de Omgevingswet meer globale omgevingsplannen worden vastgesteld, de burgerlijke rechter wel eens een effectievere rechtsbescherming aan gehinderden zou kunnen bieden.
Auteur(s)F.A.G. Groothuijse , H.J. de Vries
Pagina37-50
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Lex Michiels - Handhaving van de asbestregelgeving: met effect en op niveau?
CiteertitelTvO 2017, 2, p. 51
SamenvattingAuteur behandelt in zijn bijdrage de handhaving van de asbestregelgeving. Deze regelgeving behoort volgens de Rekenkamer tot de slechtst nageleefde regelgeving. Auteur gaat vanuit de invalshoek van de wetgevingsjurist in op de vraag of integratie van de versnipperde regelgeving iets kan bijdragen aan een betere handhaving.
Pagina51-59
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelIs er een verplichting tot het uitvoeren van het tracébesluit?
CiteertitelTvO 2017, 2, p. 60
SamenvattingAuteur gaat in zijn bijdrage in op de relatie tussen het tracébesluit en het leerstuk van voorwaardelijke verplichtingen en handhaving.
Auteur(s)H.A.J. Gierveld
Pagina60-67
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe kleur van de Omgevingswet
CiteertitelTvO 2017, 2, p. 68
SamenvattingAuteur stelt de Utrechtse oratie van Michiels uit 2001 ‘Kleur in het omgevingsrecht’ centraal. In deze oratie ging Michiels in op de relatie tussen het ruimtelijkeordeningsrecht en het milieurecht en stelde de vraag of wij niet naar een integrale omgevingswet zouden moeten en wat de kleur daarvan zou moeten zijn. Auteur gaat in op de vraag welke kleur de Omgevingswet heeft gekregen. Is er sprake van een grijsbruin mengsel of van een kleurrijk schilderij?
Auteur(s)C.W. Backes
Pagina68-74
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelLex Michiels als godfather van de Omgevingswet - Lexplicatie welkom
CiteertitelTvO 2017, 2, p. 75
SamenvattingAan de hand van een bespreking van de regeling over milieubelastende activiteiten in de Omgevingswet en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving laat auteur zien dat er nog veel vragen zijn te beantwoorden door Lex als ‘godfather aan de Kneuterdijk’.
Auteur(s)J.H.G. van den Broek
Pagina75-81
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe opmars van de bestuurlijke boete in het omgevingsrecht
CiteertitelTvO 2017, 2, p. 82
SamenvattingAuteur gaat in op de opmars van de bestuurlijke boete in het omgevingsrecht. Michiels heeft met zijn wetenschappelijke werk in belangrijke mate aan deze opmars en de ‘route’ van die opmars bijgedragen. In haar artikel laat auteur zien dat de bestuurlijke boete steeds meer voet aan de grond krijgt in het omgevingsrecht.
Auteur(s)A.B. Blomberg
Pagina82-89
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Omgevingswet en het privaatrecht
CiteertitelTvO 2017, 2, p. 90
SamenvattingAuteur belicht drie privaatrechtelijke onderwerpen en hun relatie met de Omgevingswet: het stellen van regels via het privaatrecht, het privaatrechtelijke kostenverhaal en de privaatrechtelijke handhaving.
Auteur(s)G.A. van der Veen
Pagina90-95
Artikel aanvragenVia Praktizijn