Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 01-03-2005
Aflevering 5
TitelRaad van State, 09-02-2005, 200308170/1
CiteertitelJBa 2005/70
SamenvattingBelanghebbende. Buurtschap. Art. 20.6, lid 2 Wet milieubeheer.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 september 2003, kenmerk M 33-2001, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan appellante sub 1 een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een inrichting voor de productie van vee- en diervoeders op het perceel [locatie 1] te Helmond, kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie [], nummers [] (alle gedeeltelijk). Dit besluit is op 24 oktober 2003 ter inzage gelegd.
Pagina70-70
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS5535
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-02-2005, 200403636/1
CiteertitelJBa 2005/70
SamenvattingAfgeleid belang. Partijen: appellanten tegen B en W van Wijdemeren (verweerder).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 december 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loosdrecht thans Wijdemeren (hierna: het college) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Beleggingsmaatschappij Staleco B.V. (hierna: Staleco) bouwvergunning verleend voor het bouwen van 10 hotelappartementen op het perceel Oud-Loosdrechtsedijk 243 te Loosdrecht.
Pagina70-70
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS5480
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-02-2005, 200404089/1
CiteertitelJBa 2005/70
SamenvattingBestuurlijk rechtsoordeel. Inlichtingen. Handhaving. Partijen: appellant tegen B en W van Doorn (verweerder).
Samenvatting (Bron)Bij brief van 13 juni 2001 hebben [partijen] het college van burgemeester en wethouders van Doorn (hierna: het college) verzocht handhavend op te treden ten aanzien van de - naar hun stelling - met het geldende bestemmingsplan strijdige situatie op het naburige perceel [locatie] te Doorn (hierna: het perceel).
Pagina70-71
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS5468
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-02-2005, 200405159/1
CiteertitelJBa 2005/71
SamenvattingVerkeersbesluit. Partijen: appellanten tegen dagelijks bestuur van het Stadsdeel Oud-West gemeente Amsterdam (verweerder).
Samenvatting (Bron)Bij brief van 14 maart 2003 heeft de portefeuillehouder Stadsdeelwerken van het stadsdeel Oud-West van de gemeente Amsterdam, voorzover hier van belang, aan de bewoners van de De Genestetstraat e.o. te Amsterdam meegedeeld dat zal worden begonnen met het verwijderen van de parkeerplaatsen in de De Genestetstraat tussen de Jacob van Lennepkade en de Bosboom Toussaintstraat en dat op de vrijgekomen plaatsen plantenbakken, fietsenrekken en gietijzeren bollen worden geplaatst.
Pagina71-71
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS6194
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-02-2005, 200405684/1
CiteertitelJBa 2005/71
SamenvattingHandhaving. Partijen: appellanten tegen de burgemeester van Maastricht (verweerder).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 januari 2003 heeft de burgemeester van Maastricht (hierna: de burgemeester) de [coffeeshop] aan de [locatie] te Maastricht voor onbepaalde tijd gesloten.
Pagina71-72
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS5523
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-02-2005, 200406067/1
CiteertitelJBa 2005/72
SamenvattingBesluit. Wettelijk voorschrift. Bekendmaking. Partijen: appellant tegen dagelijks bestuur stadsdeel Amsterdam-Centrum (verweerder).
Samenvatting (Bron)In het formulier van 16 september 2002 van de dienst Stadstoezicht van de gemeente Amsterdam wordt medegedeeld dat de op het Stationsplein te Amsterdam met een beugelslot aan een bouwhek bevestigde fiets van appellant is meegevoerd en opgeslagen.
Pagina72-72
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS5483
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-02-2005, 200403494/1
CiteertitelJBa 2005/72
SamenvattingRechtszekerheid. Formulering last. Partijen: appellante tegen GS van Noord-Brabant (verweerder).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 april 2003 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) appellante onder aanzegging van bestuursdwang aangeschreven om binnen zes weken twee lichtbakken met het opschrift Restaurant [naam], een lichtmast met het opschrift Chinees-Indisch specialiteitenrestaurant [naam] en een bord met het opschrift Restaurant [naam], inclusief de constructies ten behoeve daarvan, geplaatst op een perceel gelegen in de gemeente [plaats], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummer [], te verwijderen en verwijderd te houden.
Pagina72-73
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS5522
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-02-2005, 200405056/1
CiteertitelJBa 2005/73
SamenvattingRechtsverwerking. Partijen: appellant tegen B en W van Zaanstad (verweerder).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 juli 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad (hierna: het college) appellant op straffe van een dwangsom gelast een paardenbak, twee woonwagens en een varkenskot/schuur te verwijderen van het perceel, kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nr. [..], plaatselijk bekend [locatie] nabij nr. [] te [plaats].
Pagina73-73
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS5503
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-02-2005, 200405167/1
CiteertitelJBa 2005/73
SamenvattingOpnieuw horen. Partijen: appellanten tegen Stadsdeelraad van het Stadsdeel Oud-West, gemeente Amsterdam (verweerder).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 maart 2001 heeft de stadsdeelraad van het stadsdeel Oud-West van de gemeente Amsterdam (hierna: de stadsdeelraad) in het gedeelte van de De Genestetstraat te Amsterdam dat is gelegen tussen de Bosboom Toussaintstraat en de Jacob van Lennepkade, het eenrichtingverkeer opgeheven en het gebied exclusief bestemd voor voetgangers met uitzondering van de gebruiker van de garage gelegen naast perceel no. 2, door middel van het plaatsen van bord G07 met onderbord.
Pagina73-73
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS6196
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-02-2005, 200307750/1
CiteertitelJBa 2005/73
SamenvattingBeslissing op bezwaar. Ontheffing. Bouwverordening. Partijen: appellant tegen B en W van Veghel (verweerder).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 mei 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Veghel (hierna: het college) aan [aanvrager] bouwvergunning verleend voor het oprichten van een kantoor op het perceel, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie [], nummer [], plaatselijk bekend [locatie] te Veghel (hierna: het perceel).
Pagina73-74
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS6235
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-02-2005, 200404951/1
CiteertitelJBa 2005/74
SamenvattingDerde-belanghebbende. Verklaring van geen bezwaar. Partijen: Vereniging voor Natuurbehoud en Milieubeheer in Midden- en Noord-Oost-Brabant "Het Groene Hart" en de Stichting Brabantse Milieufederatie (appellanten) tegen B en W van St. Oedenrode (verweerder).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 november 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode (hierna: het college) aan [vergunninghouder] met toepassing van artikel 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) vrijstelling van het bestemmingsplan "Buitengebied 1997" en bouwvergunning verleend voor het realiseren van een bedrijfsgebouw op het perceel [locatie], kadastraal bekend gemeente Sint-Oedenrode, sectie [], nr. [] (hierna: het perceel).
Pagina74-74
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS5504
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-02-2005, 200401871/1
CiteertitelJBa 2005/74
SamenvattingGriffierecht. Termijn. Partijen: appellant tegen B en W van Zwartewaterland (verweerder).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 juni 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zwartewaterland (hierna: het college) aan appellant vrijstelling als bedoeld in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en bouwvergunning verleend voor de uitbreiding van de woning [locatie] te [plaats].
Pagina74-75
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS6236
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-02-2005, 200308882/1
CiteertitelJBa 2005/75
SamenvattingKennisgeving. Bedenkingenfuik. Partijen: appellant tegen GS van Limburg (verweerder).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 maart 2003 heeft de gemeenteraad van Ambt Montfort, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 februari 2003, het bestemmingsplan "Rijksweg 73-Zuid (wegvak H)" vastgesteld.
Pagina75-75
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS6214
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-02-2005, 200202184/1
CiteertitelJBa 2005/75
SamenvattingProcesbelang, schending hoorplicht. Partijen: appellanten tegen Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (verweerder).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 juli 2001 heeft verweerder aan de Co÷peratieve Producentenorganisatie Nederlandse Kokkelvisserij U.A. (hierna: de Producentenorganisatie) onder voorwaarden vergunningen verleend als bedoeld in artikel 12 van de Natuurbeschermingswet voor het mechanisch vissen van kokkels in de Waddenzee voor de visperiode in 2001.
Pagina75-75
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS5471
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-02-2005, 200406606/1
CiteertitelJBa 2005/75
SamenvattingReikwijdte EVRM in relatie met artikel 19 WRO-procedure. Partijen: appellant tegen B en W van St. Michielsgestel (verweerder).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 maart 1999 heeft het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel (hierna: het college) geweigerd om aan [partij] een bouwvergunning te verlenen voor een zendmast op het perceel [locatie] te [plaats], sectie [] (hierna: het perceel).
Pagina75-76
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS5484
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe fuik op zijn retour
CiteertitelJBa 2005/69
SamenvattingDe fuik-jurisprudentie is volop in beweging. Dat geeft aanleiding om in deze bijdrage een overzicht te geven van de huidige stand van zaken.
Auteur(s)J.P. Hoegee
Pagina66-69
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerschenen
CiteertitelJBa 2005/
Pagina76-77
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2005/
Pagina77-77
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-02-2005, 200403636/1
CiteertitelJBa 2005/71
SamenvattingBelanghebbende. Afgeleid belang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 december 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loosdrecht thans Wijdemeren (hierna: het college) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Beleggingsmaatschappij Staleco B.V. (hierna: Staleco) bouwvergunning verleend voor het bouwen van 10 hotelappartementen op het perceel Oud-Loosdrechtsedijk 243 te Loosdrecht.
Pagina70-70
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS5480
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-02-2005, 200404089/1
CiteertitelJBa 2005/72
SamenvattingBesluit. Bestuurlijk rechtsoordeel. inlichtingen. Handhaving.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 13 juni 2001 hebben [partijen] het college van burgemeester en wethouders van Doorn (hierna: het college) verzocht handhavend op te treden ten aanzien van de - naar hun stelling - met het geldende bestemmingsplan strijdige situatie op het naburige perceel [locatie] te Doorn (hierna: het perceel).
Pagina70-71
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS5468
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-02-2005, 200405159/1
CiteertitelJBa 2005/73
SamenvattingVerkeersbesluit.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 14 maart 2003 heeft de portefeuillehouder Stadsdeelwerken van het stadsdeel Oud-West van de gemeente Amsterdam, voorzover hier van belang, aan de bewoners van de De Genestetstraat e.o. te Amsterdam meegedeeld dat zal worden begonnen met het verwijderen van de parkeerplaatsen in de De Genestetstraat tussen de Jacob van Lennepkade en de Bosboom Toussaintstraat en dat op de vrijgekomen plaatsen plantenbakken, fietsenrekken en gietijzeren bollen worden geplaatst.
Pagina71-71
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS6194
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-02-2005, 200405684/1
CiteertitelJBa 2005/74
SamenvattingBeleidsregels. Handhaving.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 januari 2003 heeft de burgemeester van Maastricht (hierna: de burgemeester) de [coffeeshop] aan de [locatie] te Maastricht voor onbepaalde tijd gesloten.
Pagina71-72
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS5523
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-02-2005, 200406067/1
CiteertitelJBa 2005/75
SamenvattingBeschikking. Besluit. Wettelijk voorschrift. Bekendmaking.
Samenvatting (Bron)In het formulier van 16 september 2002 van de dienst Stadstoezicht van de gemeente Amsterdam wordt medegedeeld dat de op het Stationsplein te Amsterdam met een beugelslot aan een bouwhek bevestigde fiets van appellant is meegevoerd en opgeslagen.
Pagina72-72
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS5483
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-02-2005, 200403494/1
CiteertitelJBa 2005/76
SamenvattingDwangsom. Rechtszekerheid. Formulering last.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 april 2003 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) appellante onder aanzegging van bestuursdwang aangeschreven om binnen zes weken twee lichtbakken met het opschrift Restaurant [naam], een lichtmast met het opschrift Chinees-Indisch specialiteitenrestaurant [naam] en een bord met het opschrift Restaurant [naam], inclusief de constructies ten behoeve daarvan, geplaatst op een perceel gelegen in de gemeente [plaats], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummer [], te verwijderen en verwijderd te houden.
Pagina72-73
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS5522
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-02-2005, 200405056/1
CiteertitelJBa 2005/77
SamenvattingDwangsom. Rechtsverwerking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 juli 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad (hierna: het college) appellant op straffe van een dwangsom gelast een paardenbak, twee woonwagens en een varkenskot/schuur te verwijderen van het perceel, kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nr. [..], plaatselijk bekend [locatie] nabij nr. [] te [plaats].
Pagina73-73
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS5503
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-02-2005, 200405167/1
CiteertitelJBa 2005/78
SamenvattingOpnieuw horen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 maart 2001 heeft de stadsdeelraad van het stadsdeel Oud-West van de gemeente Amsterdam (hierna: de stadsdeelraad) in het gedeelte van de De Genestetstraat te Amsterdam dat is gelegen tussen de Bosboom Toussaintstraat en de Jacob van Lennepkade, het eenrichtingverkeer opgeheven en het gebied exclusief bestemd voor voetgangers met uitzondering van de gebruiker van de garage gelegen naast perceel no. 2, door middel van het plaatsen van bord G07 met onderbord.
Pagina73-73
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS6196
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-02-2005, 200307750/1
CiteertitelJBa 2005/79
SamenvattingHeroverweging. Beslissing op bezwaar. Ontheffing. Bouwverordening.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 mei 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Veghel (hierna: het college) aan [aanvrager] bouwvergunning verleend voor het oprichten van een kantoor op het perceel, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie [], nummer [], plaatselijk bekend [locatie] te Veghel (hierna: het perceel).
Pagina73-74
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS6235
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-02-2005, 200404951/1
CiteertitelJBa 2005/80
SamenvattingDerde-belanghebbende. Verklaring van geen bezwaar.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 november 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode (hierna: het college) aan [vergunninghouder] met toepassing van artikel 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) vrijstelling van het bestemmingsplan "Buitengebied 1997" en bouwvergunning verleend voor het realiseren van een bedrijfsgebouw op het perceel [locatie], kadastraal bekend gemeente Sint-Oedenrode, sectie [], nr. [] (hierna: het perceel).
Pagina74-74
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS5504
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-02-2005, 200401871/1
CiteertitelJBa 2005/81
SamenvattingGriffierecht. Termijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 juni 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zwartewaterland (hierna: het college) aan appellant vrijstelling als bedoeld in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en bouwvergunning verleend voor de uitbreiding van de woning [locatie] te [plaats].
Pagina74-75
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS6236
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-02-2005, 200308882/1
CiteertitelJBa 2005/82
SamenvattingDeskundigenonderzoek. Kennisgeving. Bedenkingenfuik.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 maart 2003 heeft de gemeenteraad van Ambt Montfort, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 februari 2003, het bestemmingsplan "Rijksweg 73-Zuid (wegvak H)" vastgesteld.
Pagina75-75
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS6214
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-02-2005, 200202184/1
CiteertitelJBa 2005/83
SamenvattingNatuurbeschermingswet. Procesbelang, schending hoorplicht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 juli 2001 heeft verweerder aan de Co÷peratieve Producentenorganisatie Nederlandse Kokkelvisserij U.A. (hierna: de Producentenorganisatie) onder voorwaarden vergunningen verleend als bedoeld in artikel 12 van de Natuurbeschermingswet voor het mechanisch vissen van kokkels in de Waddenzee voor de visperiode in 2001.
Pagina75-75
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS5471
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-02-2005, 200406606/1
CiteertitelJBa 2005/84
SamenvattingReikwijdte EVRM in relatie met artikel 19 WRO-procedure.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 maart 1999 heeft het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel (hierna: het college) geweigerd om aan [partij] een bouwvergunning te verlenen voor een zendmast op het perceel [locatie] te [plaats], sectie [] (hierna: het perceel).
Pagina75-76
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS5484
Artikel aanvragenVia Praktizijn